címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Úrazová amputácia na úrovni medzi bedrami a kolenom - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
medzi - Szlovák --> Magyar
úrovni - Cseh --> Magyar
medzi- - Szlovák --> Magyar
amputácia - Szlovák --> Magyar
nad kolenom - Szlovák --> Magyar
medzi prstami - Szlovák --> Magyar
medzi tkanivami - Szlovák --> Magyar
amputácia prsníka - Szlovák --> Magyar
úrazová chirurgia - Szlovák --> Magyar
rozdiel medzi bitmy - Szlovák --> Magyar
amputácia končatiny - Szlovák --> Magyar
amputácia nad kolenom - Szlovák --> Magyar
amputácia pod kolenom - Szlovák --> Magyar
amputácia prsnej žľazy - Szlovák --> Magyar
Blany medzi prstami ruky - Szlovák --> Magyar
v medzi normálnych hodnôt - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia ucha - Szlovák --> Magyar
Blany medzi palcami (nohy) - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia oboch nôh - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia oboch rúk - Szlovák --> Magyar
opäť sa rozprávame medzi sebou - Szlovák --> Magyar
Amputácia končatiny (končatín) - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia jedného palca - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia plecového kĺbu - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia časti hrudníka - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni lakťa - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí nohy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni kolena - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie žily na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Zlomenina na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia na krčnej úrovni - Szlovák --> Magyar
Problémy medzi manželmi alebo partnermi - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia medzi plecom a lakťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia lakťa a predlaktia - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia dvoch alebo viac palcov - Szlovák --> Magyar
Vrodená píšťala medzi konečníkom a pošvou - Szlovák --> Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia palca - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
tepnový spoj medzi srdcovnicou a plúcnicou - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
choroba prenosná medzi človekom a zvieratami - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha - - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Fistula medzi vena portae a arteria hepatica - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčená úrazová amputácia predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie dolnej končatiny nad kolenom - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia nohy na úrovni členkového kĺbu - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni medzi lakťom a zápästím - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky zlomeniny na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia predkolenia na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iného (jedného) prsta - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie neurčenej úrovne - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie neurčenej úrovne - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Szlovák --> Magyar
Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni medzi kolenom a členkovým kĺbom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie dolnej končatiny od kolena alebo pod kolenom - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia oboch dolných končatín [ktorákoľvek úroveň] - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie oboch horných končatín [v akejkoľvek úrovni] - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia oboch horných končatín [ktorákoľvek úroveň] - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Vrodená píšťala medzi maternicou - tráviacou a močovou sústavou - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Vyvážená prestavba medzi pohlavnými a nepohlavnými chromozómami u - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie horných a dolných končatín (v akejkoľvek úrovni) - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie oboch dolných končatín [v akejkoľvek úrovni okrem - Szlovák --> Magyar
Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia hornej a dolnej končatiny v akejkoľvek kombinácii - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia samých dvoch alebo viacerých prstov - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenia mozgu a hlavových nervov s poraneniami nervov a miechy na úrovni - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny [ktorákoľvek úroveň - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny [ktorákoľvek úroveň - Szlovák --> Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com