címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Потвърждение за право на пребиваване в Обединеното кралство - Bolgár --> Magyar


Részleges találatok:
Разрешително за пребиваване - Bolgár --> Magyar
Документ, издаван на лица без гражданство и на чужди граждани с право да останат в: - Bolgár --> Magyar
Документ за пребиваване, издаван на граждани на Европейския съюз, пребиваващи в (във): - Bolgár --> Magyar
Документ, удостоверяващ самоличността и гражданството и даващ разрешение за пребиваване в: . - Bolgár --> Magyar
Документ, удостоверяващ, че първоначално заявление за разрешение за пребиваване е подадено в: - Bolgár --> Magyar
Документ, удостоверяващ, че заявление за удължаване на разрешението за пребиваване е подадено в: - Bolgár --> Magyar
Разрешение за пребиваване за граждани на трети държави със статус на дълготрайно пребиваващи в ЕО, издаден от: - Bolgár --> Magyar
Потвърждение за безсрочно разрешение за престой в Обединеното кралство, издавано от Дирекция „Имиграция и гражданство“ (IND) на Хоум офис. - Bolgár --> Magyar
Разрешение за пребиваване, даващо право на граждани на трети държави да пребивават в: и да се движат в границите на шенгенското пространство - Bolgár --> Magyar
Документ за пребиваване, издаван на граждани на Европейския съюз и на граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, пребиваващи в (във): - Bolgár --> Magyar
Документ за пътуване, който удостоверява самоличността на притежателя, но не дава португалско гражданство, нито право на защита в чужбина от страна на португалските власти. - Bolgár --> Magyar
Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз; удостоверение за право на свободно движение и пребиваване на територията на държавите-членки на гражданин на трета държава, който е член на семейството на гражданин на ЕС, или н - Bolgár --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com