címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Komplikácie po potrate a mimomaternicovej - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
pooperačné komplikácie - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Szlovák --> Magyar
komplikácie tehotnosti - Szlovák --> Magyar
Zoster bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
komplikácie po operácii - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie anestézie - Szlovák --> Magyar
Varicella bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
Iné včasné komplikácie úrazu - Szlovák --> Magyar
Žilové komplikácie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Žilové komplikácie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Iné žilové komplikácie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie výkonu - Szlovák --> Magyar
Vnútorné hemoroidy bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
Komplikácie anestézie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Szlovák --> Magyar
Iné žilové komplikácie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Komplikácie špecifické pre viacplodovú - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Komplikácie spojené s umelým oplodnením - Szlovák --> Magyar
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Srdcové komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Mozgové komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením - Szlovák --> Magyar
Komplikácie inej znovapripojenej časti tela - Szlovák --> Magyar
Srdcové komplikácie anestézie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov - Szlovák --> Magyar
Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané - Szlovák --> Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a - Szlovák --> Magyar
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Szlovák --> Magyar
Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením - Szlovák --> Magyar
Šok po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya - Szlovák --> Magyar
Komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pôrodu zapríčinené neúplnou rotáciou hlavičky - Szlovák --> Magyar
Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Szlovák --> Magyar
Embólia po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat bez komplikácie - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Cievne komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Szlovák --> Magyar
Komplikácie ťarchavosti - pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Pokračujúca ťarchavosť po potrate jedného alebo viacerých plodov - Szlovák --> Magyar
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej - Szlovák --> Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Mechanické komplikácie srdcových chlopňových protéz (umelých chlopní) - Szlovák --> Magyar
Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate a mimomaternicovej a - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Zlyhanie obličiek po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Szlovák --> Magyar
Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate a mimomaternicovej aj - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Iné žilové komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Szlovák --> Magyar
Komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com