címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Meyenburg-Altherr-Uehlinger syndrome - Angol --> Magyar


Részleges találatok:
syndrome - Angol --> Magyar
syndrome - Francia --> Magyar
QT syndrome - Angol --> Magyar
XYY syndrome - Angol --> Magyar
Down syndrome - Angol --> Magyar
Aase syndrome - Angol --> Magyar
Rett syndrome - Angol --> Magyar
WAGR syndrome - Angol --> Magyar
Reye syndrome - Angol --> Magyar
syndrome ABCD - Francia --> Magyar
OPSI syndrome - Angol --> Magyar
ABCD syndrome - Angol --> Magyar
CREST syndrome - Angol --> Magyar
plica syndrome - Angol --> Magyar
sicca syndrome - Angol --> Magyar
HELLP syndrome - Angol --> Magyar
Adien syndrome - Angol --> Magyar
SAPHO syndrome - Angol --> Magyar
Downs syndrome - Angol --> Magyar
lásd: syndrome - Magyar --> Angol
Reiter syndrome - Angol --> Magyar
Sézary syndrome - Angol --> Magyar
syndrome d'Aase - Francia --> Magyar
Rett-s syndrome - Angol --> Magyar
Savant syndrome - Angol --> Magyar
Reye-s syndrome - Angol --> Magyar
Turner syndrome - Angol --> Magyar
tunnel syndrome - Angol --> Magyar
Brandt syndrome - Angol --> Magyar
Noonan syndrome - Angol --> Magyar
Werner Syndrome - Angol --> Magyar
Down-s syndrome - Angol --> Magyar
linear syndrome - Angol --> Magyar
Jet Lag Syndrome - Angol --> Magyar
CR(E)ST syndrome - Angol --> Magyar
overuse syndrome - Angol --> Magyar
cat-cry syndrome - Angol --> Magyar
long-QT syndrome - Angol --> Magyar
dumping syndrome - Angol --> Magyar
Jatagan syndrome - Angol --> Magyar
Aarskog syndrome - Angol --> Magyar
Donohue syndrome - Angol --> Magyar
Sjögren-syndrome - Angol --> Magyar
Felty-s syndrome - Angol --> Magyar
Sneddon syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Down - Francia --> Magyar
Syndrome de Rett - Francia --> Magyar
Raynaud-syndrome - Angol --> Magyar
Costen-s syndrome - Angol --> Magyar
Marfan-s syndrome - Angol --> Magyar
Ormond's syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Felty - Francia --> Magyar
Flatback syndrome - Angol --> Magyar
Teething syndrome - Angol --> Magyar
Morgagni syndrome - Angol --> Magyar
Takayasu syndrome - Angol --> Magyar
coronary syndrome - Angol --> Magyar
Aagenaes syndrome - Angol --> Magyar
Asperger syndrome - Angol --> Magyar
coronary syndrome - Angol --> értelmezés
Nelson-s syndrome - Angol --> Magyar
Wolman-s syndrome - Angol --> Magyar
Kawasaki syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de CREST - Francia --> Magyar
Tourette syndrome - Angol --> Magyar
syndrome hammartå - Svéd --> Magyar
Horner-s syndrome - Angol --> Magyar
Williams syndrome - Angol --> Magyar
Nezelof-s syndrome - Angol --> Magyar
syndrome d'Aarskog - Francia --> Magyar
locked in syndrome - Angol --> Magyar
NacLeod-s syndrome - Angol --> Magyar
abdominal syndrome - Angol --> Magyar
Capdepont syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Nelson - Francia --> Magyar
Syndrome de Behçet - Francia --> Magyar
Wissler-s syndrome - Angol --> Magyar
Stockholm syndrome - Angol --> Magyar
Carcinoid syndrome - Angol --> Magyar
syndrome maculaire - Francia --> Magyar
metabolic syndrome - Angol --> Magyar
Korsakoff Syndrome - Angol --> Magyar
nephrotic syndrome - Angol --> Magyar
Raynaud-s syndrome - Angol --> Magyar
serotonin syndrome - Angol --> Magyar
fragile-x syndrome - Angol --> Magyar
Short rib syndrome - Angol --> Magyar
Cushing-s syndrome - Angol --> Magyar
Gilbert-s syndrome - Angol --> Magyar
Shy-Drager syndrome - Magyar --> szinonima
post-polio syndrome - Angol --> Magyar
Dressler-s syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de MacLeod - Francia --> Magyar
Munchausen syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Cushing - Francia --> Magyar
Shy-Drager syndrome - Latin --> Magyar
Syndrome d-Asperger - Francia --> Magyar
Aase-Smith syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Gilbert - Francia --> Magyar
adaptation syndrome - Angol --> Magyar
white coat syndrome - Angol --> Magyar
Sick sinus syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Nézelof - Francia --> Magyar
low output syndrome - Angol --> Magyar
blind loop syndrome - Angol --> Magyar
Bertolotti syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de Lejeune - Francia --> Magyar
Syndrome de Raynaud - Francia --> Magyar
Shy-drager syndrome - Svéd --> Magyar
Syndrome carcinoïde - Francia --> Magyar
syndrome d'Aagenaes - Francia --> Magyar
toxic shock syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome du dos plat - Francia --> Magyar
Prune belly syndrome - Angol --> Magyar
acute chest syndrome - Angol --> Magyar
Shy-Drager syndrome  - Angol --> Magyar
empty sella syndrome - Angol --> Magyar
Lumbosacral syndrome - Angol --> Magyar
compartment syndrome - Angol --> Magyar
Di George-s syndrome - Angol --> Magyar
Budd-Chiari syndrome - Angol --> Magyar
impingement syndrome - Angol --> Magyar
sleep apnea syndrome - Angol --> Magyar
hepatorenal syndrome - Angol --> Magyar
tumor lysis syndrome - Angol --> Magyar
Cri du Chat syndrome - Angol --> Magyar
Lady Godiva syndrome - Angol --> Magyar
syndrome Lesch-Nyhan - Francia --> Magyar
Shaken baby syndrome - Angol --> Magyar
Cri-du-Chat syndrome - Angol --> Magyar
Kluver-Bucy Syndrome - Angol --> Magyar
Giles Smith syndrome - Angol --> Magyar
megnyúlt-QT syndrome - Magyar --> Angol
Mendelson-s syndrome - Angol --> Magyar
shaken baby syndrome - Svéd --> Magyar
Lesch-Nyhan syndrome - Angol --> Magyar
Yellow nail syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Dressler - Francia --> Magyar
failed back syndrome - Angol --> Magyar
Kleine-Levin Syndrome - Angol --> Magyar
Ectopic ACTH syndrome - Angol --> Magyar
cervical rib syndrome - Angol --> Magyar
restless leg syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Mendelson - Francia --> Magyar
Adams-Stokes syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Stockholm - Francia --> Magyar
Syndrome hépato-rénal - Francia --> Magyar
oral allergy syndrome - Angol --> Magyar
Klippel-Feil syndrome - Angol --> Magyar
cauda equina syndrome - Angol --> Magyar
fat embolism syndrome - Angol --> Magyar
Melkersson-s syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Di George - Francia --> Magyar
Rotator cuff syndrome - Angol --> Magyar
night eating syndrome - Angol --> Magyar
premenstrual syndrome - Angol --> Magyar
central cord syndrome - Angol --> Magyar
Postphlebitic syndrome - Angol --> Magyar
Wilson-Mikity syndrome - Angol --> Magyar
restless legs syndrome - Angol --> Magyar
retinoic acid syndrome - Angol --> Magyar
Eaton-Lambert syndrome - Angol --> Magyar
Meckel-Gruber syndrome - Angol --> Magyar
Lambert-Eaton syndrome - Angol --> Magyar
fetal alcohol syndrome - Angol --> Magyar
Meconium plug syndrome - Angol --> Magyar
battered baby syndrome - Angol --> Magyar
amniotic band syndrome - Angol --> Magyar
hypermobility syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de Bertolotti - Francia --> Magyar
adrenogenital syndrome - Angol --> Magyar
tarsal tunnel syndrome - Angol --> Magyar
Ehlers-Danlos syndrome - Angol --> Magyar
carpal tunnel syndrome - Angol --> Magyar
Aarskog-Scott syndrome - Angol --> Magyar
malabsorption syndrome - Angol --> Magyar
Danbolt-Closs syndrome - Angol --> Magyar
Mallory-Weiss syndrome - Angol --> Magyar
Arnold-Chiari syndrome - Angol --> Magyar
Guillain-Barre syndrome - Angol --> Magyar
akinetic-rigid syndrome - Angol --> Magyar
cubital tunnel syndrome - Angol --> Magyar
cervical spine syndrome - Angol --> Magyar
myelodysplasia syndrome - Angol --> Magyar
WiskottAldrich syndrome - Angol --> Magyar
synovial plica syndrome - Angol --> Magyar
patellofemoral syndrome - Angol --> Magyar
WisslerFanconi syndrome - Angol --> Magyar
Postcardiotomy syndrome - Angol --> Magyar
Crigler-Najjar syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Budd-Chiari - Francia --> Magyar
Ullrich-Turner syndrome - Angol --> Magyar
postconcussive syndrome - Angol --> Magyar
cervicocranial syndrome - Angol --> Magyar
hyperviscosity syndrome - Angol --> Magyar
postthrombotic syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome du Cri du chat - Francia --> Magyar
solitary ulcer syndrome - Angol --> Magyar
Williams-Beuren syndrome - Angol --> Magyar
Iliotibial band syndrome - Angol --> Magyar
McCune Albright Syndrome - Angol --> Magyar
Acute nephritic syndrome - Angol --> Magyar
Wittmaack-Ekbom syndrome - Angol --> Magyar
hepatopulmonary syndrome - Angol --> Magyar
Wiskott-Aldrich syndrome - Angol --> Magyar
Stein Leventhal syndrome - Angol --> Magyar
Gastric dumping syndrome - Angol --> Magyar
myelodysplastic syndrome - Angol --> Magyar
Per-excitiation syndrome - Angol --> Magyar
Wissler-Fanconi syndrome - Angol --> Magyar
Stevens-Johnson syndrome - Angol --> Magyar
thoracic outlet syndrome - Angol --> Magyar
ocular ischemic syndrome - Angol --> Magyar
large offspring syndrome - Angol --> Magyar
Megavitamin-B 6 syndrome - Angol --> Magyar
Post-concussion syndrome - Angol --> Magyar
Cervicobrachial syndrome - Angol --> Magyar
Fetal hydantoin syndrome - Angol --> Magyar
vertebrobasilar syndrome - Angol --> Magyar
irritable bowel syndrome - Angol --> Magyar
Other Cushing-s syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome du choc toxique - Francia --> Magyar
Comèl-Netherton syndrome - Angol --> Magyar
Verner Morrison syndrome - Angol --> Magyar
chronic fatigue syndrome - Angol --> Magyar
subclavian steal syndrome - Angol --> Magyar
Inspissated bile syndrome - Angol --> Magyar
post-laminectomy syndrome - Angol --> Magyar
GLUT1 deficiency syndrome - Angol --> Magyar
Abruzzo Erickson syndrome - Angol --> Magyar
Treacher-Collins syndrome - Angol --> Magyar
polycystic ovary syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de défibrination - Francia --> Magyar
Syndrome post-phlébitique - Francia --> Magyar
hemolytic uremic syndrome - Angol --> Magyar
Postencephalitic syndrome - Angol --> Magyar
syndrome du canal carpien - Francia --> Magyar
postconcussional syndrome - Angol --> Magyar
Cluster headache syndrome - Angol --> Magyar
neonatal airleak syndrome - Angol --> Magyar
Postviral fatigue syndrome - Angol --> Magyar
Toxic shock syndrome [TSS] - Svéd --> Magyar
Chronic nephritic syndrome - Angol --> Magyar
postpoliomyelitis syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome post-commotionnel - Francia --> Magyar
lateral medullary syndrome - Angol --> Magyar
Zollinger-Ellison syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de pré-excitation - Francia --> Magyar
hypereosinophilic syndrome - Angol --> Magyar
syndrome adréno-congénital - Francia --> Magyar
Weber-Osler-Rendu-syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome des ongles jaunes - Francia --> Magyar
Syndrome de Crigler-Najjar - Francia --> Magyar
Brain stem stroke syndrome - Angol --> Magyar
Cerebellar stroke syndrome - Angol --> Magyar
general adaptation syndrome - Angol --> Magyar
multiple endocrine syndrome - Angol --> Magyar
Cauda equina syndrome (CES) - Angol --> Magyar
polycystic ovarian syndrome - Angol --> Magyar
amniotic infection syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de Stein-Leventhal - Francia --> Magyar
syndrome de Gianotti Crosti - Francia --> Magyar
congenital rubella syndrome - Angol --> Magyar
myeloproliferative syndrome - Angol --> Magyar
haemolytic uraemic syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Wiskott-Aldrich - Francia --> Magyar
superior vena cava syndrome - Angol --> Magyar
Pure motor lacunar syndrome - Angol --> Magyar
Haemolytic-uraemic syndrome - Angol --> Magyar
PMS (premenstrual syndrome) - Angol --> Magyar
multiorgan failure syndrome - Angol --> Magyar
organic dust toxic syndrome - Angol --> Magyar
patellofemoral pain syndrome - Angol --> Magyar
postcholecystectomy syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome post-encéphalitique - Francia --> Magyar
meconium aspiration syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Gougerot-Sjögren - Francia --> Magyar
Androgen resistance syndrome - Angol --> Magyar
Acute HIV infection syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome d-éruption dentaire - Francia --> Magyar
neonatal abstinence syndrome - Angol --> Magyar
Marchiafava-Micheli syndrome - Angol --> Magyar
delayed anovulatory syndrome - Angol --> Magyar
Sudden infant death syndrome - Angol --> Magyar
hantavirus pulmonary syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome hémolytique urémique - Francia --> Magyar
occupational overuse syndrome - Angol --> Magyar
Premenstrual tension syndrome - Angol --> Magyar
Guillain–Barré syndrome (GBS) - Angol --> Magyar
respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de Zollinger-Ellison - Francia --> Magyar
orbital inflammatory syndrome - Angol --> Magyar
venous insufficiency syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome ovarien polykystique - Francia --> Magyar
Down-s syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Pure sensory lacunar syndrome - Angol --> Magyar
Maternal hypotension syndrome - Angol --> Magyar
geriatric sleep apnea syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome d-hypervitaminose B 6 - Francia --> Magyar
Syndrome post-cholécystectomie - Francia --> Magyar
macrophage activation syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Beckwith-Wiedemann - Francia --> Magyar
Wolff-Parkinson-White syndrome - Angol --> Magyar
Malignant neuroleptic syndrome - Angol --> Magyar
Unspecified nephritic syndrome - Angol --> Magyar
neuroleptic malignant syndrome - Angol --> Magyar
Patau-s syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Abdallat Davis Farrage syndrome - Angol --> Magyar
Middle cerebral artery syndrome - Angol --> Magyar
Urethral syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
von Willebrand-Jürgens syndrome - Angol --> Magyar
Edwards- syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Turner-s syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
sinusoidal obstructive syndrome - Angol --> Magyar
Hypoplastic left heart syndrome - Angol --> Magyar
Vertebrobasilar artery syndrome - Angol --> Magyar
Phantom limb syndrome with pain - Angol --> Magyar
Aortic arch syndrome (Takayasu) - Angol --> Magyar
Paralytic syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - Francia --> Magyar
Urethritis and urethral syndrome - Angol --> Magyar
Immobility syndrome (paraplegic) - Angol --> Magyar
obstructive sleep apnea syndrome - Angol --> Magyar
a. respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
Impingement syndrome of shoulder - Angol --> Magyar
upper airway resistance syndrome - Angol --> Magyar
Waterhouse-Friderichsen syndrome - Angol --> Magyar
Hypoplastic right heart syndrome - Angol --> Magyar
vertebro-basilar artery syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome parkinsonien secondaire - Francia --> Magyar
acquired immundeficiency syndrome - Angol --> Magyar
recurrent Guillain-Barré syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Cushing médicamenteux - Francia --> Magyar
Anterior cerebral artery syndrome - Angol --> Magyar
primary antiphospholipid syndrome - Angol --> Magyar
primary immunodeficiency syndrome - Angol --> Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome - Angol --> Magyar
syndrome respiratoire aigu sévère - Francia --> Magyar
ovarial hyperstimulation syndrome - Angol --> Magyar
Cushing- s syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Syndrome d-infection aiguë par VIH - Francia --> Magyar
Posterior cerebral artery syndrome - Angol --> Magyar
respiratory insufficiency syndrome - Angol --> Magyar
Streptococcal Toxic Shock Syndrome - Angol --> Magyar
Other neonatal aspiration syndrome - Angol --> Magyar
Phantom limb syndrome without pain - Angol --> Magyar
acquired immunodeficiency syndrome - Angol --> Magyar
idiopathic Lennox-Gastaut syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen - Francia --> Magyar
acute respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
Sjögren-s syndrome (Sicca syndrome) - Angol --> Magyar
Coeliac artery compression syndrome - Angol --> Magyar
Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) - Angol --> Magyar
Adult Respiratory Distress Syndrome - Angol --> Magyar
Other variants of Turner-s syndrome - Angol --> Magyar
acquired immune deficiency syndrome - Angol --> Magyar
Postcardiotomy lymphoedema syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de Cushing - sans précision - Francia --> Magyar
Infant respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
Staphylococcal scalded skin syndrome - Angol --> Magyar
Klinefelter-s syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Hyperimmunoglobulin E syndrome (IgE) - Angol --> Magyar
Gianotti-Crosti syndrome in children - Angol --> Magyar
syndrome of inadequate ADH secretion - Angol --> Magyar
Syndrome de dysfonctionnement sinusal - Francia --> Magyar
Carotid artery syndrome (hemispheric) - Angol --> Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - Angol --> Magyar
newborn respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
syndrome de mort subite du nourrisson - Francia --> Magyar
familial testicular agenesis syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de résistance aux androgènes - Francia --> Magyar
gastro-esophageal laceration syndrome - Angol --> Magyar
allopurinol hypersensitivity syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de sécrétion ectopique d-ACTH - Francia --> Magyar
Rapidly progressive nephritic syndrome - Angol --> Magyar
Myelodysplastic syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
distal intestinal obstruction syndrome - Angol --> Magyar
juvenile primary fibromyalgia syndrome - Angol --> Magyar
Haemorrhagic fever with renal syndrome - Angol --> Magyar
infantile respiratory distress syndrome - Angol --> Magyar
systemic inflammatory response syndrome - Angol --> Magyar
Klinefelter-s syndrome karyotype 47-XXY - Angol --> Magyar
Irritable bowel syndrome with diarrhoea - Angol --> Magyar
syndrome de détresse respiratoire aiguë - Francia --> Magyar
Syndrome of infant of a diabetic mother - Angol --> Magyar
Iliotibial Band Friction Syndrome ITBFS - Angol --> Magyar
syndrome de l'immuno-déficience acquise - Francia --> Magyar
Syndrome d-hyperimmunoglobuline E (IgE) - Francia --> Magyar
syndrome polyalgique idiopathique diffus - Francia --> Magyar
attention deficit hyperactivity syndrome - Angol --> Magyar
Depersonalization-derealization syndrome - Angol --> Magyar
Respiratory distress syndrome of newborn - Angol --> Magyar
Chondrocostal junction syndrome (Tietze) - Angol --> Magyar
HIV disease resulting in wasting syndrome - Angol --> Magyar
Alcohol-induced pseudo-Cushing-s syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de la crosse aortique (Takayasu) - Francia --> Magyar
Syndrome adéno-cutanéo-muqueux (Kawasaki) - Francia --> Magyar
Irritable bowel syndrome without diarrhoea - Angol --> Magyar
Syndrome douloureux somatoforme persistant - Francia --> Magyar
Neonatal aspiration syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
infection associated hemophagocyte syndrome - Angol --> Magyar
post-polio syndrome, PPS, postpoliomyelitis - Latin --> Magyar
Staphylococcal scalded skin syndrome ( SSSS) - Német --> Magyar
Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation - Francia --> Magyar
Vitreous syndrome following cataract surgery - Angol --> Magyar
infection associated haemophagocyte syndrome - Angol --> Magyar
Mucocutaneous lymph node syndrome (Kawasaki) - Angol --> Magyar
Syndrome de détresse respiratoire de l-adulte - Francia --> Magyar
posterior inferior cerebellar artery syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de compression de l-artère coeliaque - Francia --> Magyar
Blind loop syndrome - not elsewhere classified - Angol --> Magyar
glucose transporter type 1 deficiency syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome de l-anse borgne - non classé ailleurs - Francia --> Magyar
overwhelming postsplenectomy infection syndrome - Angol --> Magyar
Haemophagocytic syndrome - infection-associated - Angol --> Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale - Francia --> Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - avec diarrhée - Francia --> Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - sans diarrhée - Francia --> Magyar
Syndrome hémophagocytaire associé à une infection - Francia --> Magyar
hereditary non-polypotic colon carcinoma syndrome - Angol --> Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - mixed type - Angol --> Magyar
Klinefelter-s syndrome - male with 46-XX karyotype - Angol --> Magyar
Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome - Angol --> Magyar
Postlaminectomy syndrome - not elsewhere classified - Angol --> Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - unspecified - Angol --> Magyar
Hantavirus (cardio-)pulmonary syndrome (HPS) (HCPS) - Angol --> Magyar
Maladie par VIH à l-origine d-un syndrome cachectique - Francia --> Magyar
Syndrome d-épidermolyse staphylococcique du nourrisson - Francia --> Magyar
Syndrome of infant of mother with gestational diabetes - Angol --> Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - neurolgical type - Angol --> Magyar
Syndrome oculo-urétro-synovial (Fiessinger-Leroy-Reiter) - Francia --> Magyar
Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne - Francia --> Magyar
Syndrome de sécrétion anormale de l-hormone antidiurétique - Francia --> Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - myxoedematous type - Angol --> Magyar
hypereosinophilia syndrome and chronic eosinophil leukaemia - Angol --> Magyar
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone - Angol --> Magyar
Polyarteritis with lung involvement (Churg-Strauss syndrome) - Angol --> Magyar
Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs - Francia --> Magyar
Klinefelter-s syndrome - male with more than two X chromosomes - Angol --> Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte - Francia --> Magyar
Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome) - Angol --> Magyar
Bechterews disease; Bechterew syndrome; Marie Strümpell disease - Angol --> Magyar
haemolysis elevated liver enzymes, low platelet count - syndrome - Angol --> Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale - sans précision - Francia --> Magyar
Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination) - Francia --> Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique - Francia --> Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoedémateux - Francia --> Magyar
Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (Syndrome de Pickwick) - Francia --> Magyar
synovitis, acne, palmo-plantar pustulosis, hyperostosis, and osteitis - syndrome - Angol --> Magyar
Organic amnesic syndrome - not induced by alcohol and other psychoactive substances - Angol --> Magyar
Stomatite vésiculaire avec exanthème - due à un entérovirus (Syndrome pied-main-bouche) - Francia --> Magyar
Syndrome amnésique organique - non induit par l-alcool ou d-autres substances psychoactives - Francia --> Magyar
Autres formes de passage : Maladies associées du tissu conjonctif - à l-exclusion de : syndrome de polyangéite extensive (M30.8) - Francia --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com