címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Nešpecifikované pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
častí tela - Szlovák --> Magyar
svaly hlavy - Szlovák --> Magyar
obvod hlavy - Szlovák --> Magyar
kývač hlavy - Cseh --> Magyar
kývač hlavy - Szlovák --> Magyar
bolest hlavy - Cseh --> Magyar
dvihač hlavy - Szlovák --> Magyar
opěrka hlavy - Cseh --> Magyar
bolesť hlavy - Szlovák --> Magyar
pôrodné úrazy - Szlovák --> Magyar
zdvihač hlavy - Cseh --> Magyar
poranenia oka - Szlovák --> Magyar
pôrodné bolesti - Szlovák --> Magyar
akrální části těla - Cseh --> Magyar
poranenia zápästia - Szlovák --> Magyar
akrálne časti tela - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia pľúc - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia srdca - Szlovák --> Magyar
delenie na dve časti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované akné - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
bolest poloviny hlavy - Cseh --> Magyar
Pôrodné poranenie oka - Szlovák --> Magyar
bolesť polovice hlavy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované mykózy - Szlovák --> Magyar
Abnormálne pohyby hlavy - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie tváre - Szlovák --> Magyar
rozštiepený na dve časti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované delírium - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie kostry - Szlovák --> Magyar
Povrchová omrzlina hlavy - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie pečene - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zamorenie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie sleziny - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy tenzného typu - Szlovák --> Magyar
zväčšenie okrajových častí - Szlovák --> Magyar
Otvorené rany hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované helmintózy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Iné syndrómy bolesti hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné vnútrolebkové poranenia - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenia lebky - Szlovák --> Magyar
bolesť prednej časti kolena - Cseh --> Magyar
Viacnásobné poranenia hlavy - Szlovák --> Magyar
zápal vnútornej časti srdca - Szlovák --> Magyar
Iné delécie časti chromozómu - Szlovák --> Magyar
odstránenie časti srdcovnice - Szlovák --> Magyar
Iná získaná deformácia hlavy - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie pľúc [časti] - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované ankylostomózy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Bolesti v dolnej časti chrbta - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie časti žalúdka - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy hlavy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia hrudníka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované tikové poruchy - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí nohy - Szlovák --> Magyar
Zdĺhavá poúrazová bolesť hlavy - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranení hlavy - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Odtrhnutie vlasatej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby šošovky - Szlovák --> Magyar
Vrodená deformácia kývača hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované povrchové mykózy - Szlovák --> Magyar
Celulitída iných častí končatiny - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby cievovky - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy placenty - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby sietnice - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zastavenie srdca - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
Mnohopočetné otvorené rany hlavy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia časti hrudníka - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie tvárového nervu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované neurčité pohlavie - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vírusové infekcie - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia miechy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované afektívne poruchy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy osobnosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované lymfatické uzliny - Szlovák --> Magyar
Zlomeniny iných častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pečeňové zlyhanie - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy správania - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zlyhanie obličiek - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí nohy - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana vlasatej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Szlovák --> Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby očnej gule - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie výkonu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované infekcie motolicou - Szlovák --> Magyar
Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti) - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované baktériové infekcie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované respiračné zlyhanie - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenia - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zhrubnutie epidermy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované protozoárne choroby - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované salmonelové infekcie - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované somatoformné poruchy - Szlovák --> Magyar
Popálenina a poleptanie hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Iné nešpecifikované povrchové mykózy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Otras a opuch driekovej časti miechy - Szlovák --> Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenia iných častí kostry - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované polycystické obličky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vírusové encefalitídy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie novorodenca - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované dávenie v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Iné nešpecifikované formy trasľavosti - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované spirochétové infekcie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované ekrinné potné poruchy - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Zlomeniny iných častí stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Iné a nepresne určené poraneniA hlavy - Szlovák --> Magyar
Poleptanie hlavy a krku prvého stupňa - Szlovák --> Magyar
Popálenina hlavy a krku prvého stupňa - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky otvorenej rany hlavy - Szlovák --> Magyar
Lymfatické uzliny hlavy - tváre a krku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované jazvy a zákaly rohovky - Szlovák --> Magyar
Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Zlomenina krku bližšie neurčenej časti - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy príjmu potravy - Szlovák --> Magyar
Poleptanie hlavy a krku druhého stupňa - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované trombózované hemoroidy - Szlovák --> Magyar
Popálenina hlavy a krku druhého stupňa - Szlovák --> Magyar
Zlomenina inej časti kostného hrudníka - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby zrakových dráh - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované reakcie na ťažký stres - Szlovák --> Magyar
Mnohopočetné povrchové poranenia hlavy - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné poranenia - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované predčasné puknutie blán - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie periférneho nervového - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia oka a očnice - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované účinky zníženej teploty - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy - Szlovák --> Magyar
Poleptanie hlavy a krku tretieho stupňa - Szlovák --> Magyar
Popálenina hlavy a krku tretieho stupňa - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy močového mechúra - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia hrudníka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenia kostry - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia lakťa a predlaktia - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené vykĺbenie bedier - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí oka a jeho adnexov - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Szlovák --> Magyar
Akútna lymfadenitída tváre - hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby prostaty - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby sluchovej trubice - Szlovák --> Magyar
Bolesť lokalizovaná v hornej časti brucha - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy správania spojené - Szlovák --> Magyar
Lokalizované navretie - hrča a uzol hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby Bartholiniho žľazy - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí tela - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vírusové horúčky prenášané - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky vnútrolebkového poranenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované sexuálne prenášané choroby - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov - Szlovák --> Magyar
Poranenia ciev postihujúce viaceré oblasti - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti krku - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované neorganické poruchy spánku - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej časti - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí oka a očných adnexov - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Komplikácie inej znovapripojenej časti tela - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované bakteriálne črevné infekcie - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované chronické zlyhanie obličiek - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované nezápalové choroby maternice - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky po povrchovom poranení hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov - Szlovák --> Magyar
Neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti - Szlovák --> Magyar
Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vírusové infekcie centrálneho - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Szlovák --> Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy - Szlovák --> Magyar
Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby veľkých artérií - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné drvivé poranenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Juvenilná osteochondróza hlavy stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované predčasné odlupovanie placenty - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníka - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Konkrement v inej dolnej časti močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia brucha - drieku - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované problémy s chovaním novorodenca - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné povrchové poranenia - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované nezápalové zmeny krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované disociatívne [konverzné] poruchy - Szlovák --> Magyar
Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Szlovák --> Magyar
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy - tváre - - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Szlovák --> Magyar
Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Szlovák --> Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované arenavírusové hemoragické horúčky - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia - Szlovák --> Magyar
Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krku - Szlovák --> Magyar
Iné viacnásobné poranenia brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované nepravidelnosti pôrodnej činnosti - Szlovák --> Magyar
Zoster s postihnutím iných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné časti orofaryngu - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Szlovák --> Magyar
Infekcie iných častí močovej sústavy v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií - Szlovák --> Magyar
Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti - Szlovák --> Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Iné časti maternice - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania - Szlovák --> Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti plecového pletenca - Szlovák --> Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia hrudníka aj brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Szlovák --> Magyar
Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok pesticídov - Nešpecifikované pesticídy - Szlovák --> Magyar
Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Poranenia nervov s poraneniami viacerých oblastí tela - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Szlovák --> Magyar
Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Iné časti pankreasu - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné povrchové poranenia brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Szlovák --> Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Szlovák --> Magyar
dymov a výparov - Nešpecifikované plyny - dymy a výpary - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaný konkrement v dolnej časti močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Miecha - Szlovák --> Magyar
Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Szlovák --> Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia krku a trupu - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenia svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku nešpecifikované - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení - Szlovák --> Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Iné časti krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné a nešpecifikované časti úst - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované neúspešné použitie vákuumextraktora a klieští - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pozákrokové ochorenie močovopohlavnej sústavy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené zohnutie dlhých kostí dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín) - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín) - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované malé zakrivenie žalúdka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Sliznica líca - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústna predsieň - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Čuchový nerv - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky popálenia - poleptania a omrzliny hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Nešpecifikované pleny - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Zrakový nerv - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované veľké zakrivenie žalúdka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ prsníka - Karcinóm in situ iných častí prsníka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Sluchový nerv - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín) - Szlovák --> Magyar
Poranenia vnútrohrudníkových - vnútrobrušných a panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín) - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Szlovák --> Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Nešpecifikované melanocytové névy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Okraj jazyka - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Branchiálny rázštep - Szlovák --> Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie dolnej - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie hornej - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby aortálnej chlopne a mitrálnej chlopne - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu - Szlovák --> Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu inej časti tela - Szlovák --> Magyar
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Retromolárna oblasť - Szlovák --> Magyar
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom - Szlovák --> Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyková mandľa - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Szlovák --> Magyar
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy vyvolaná spinálnou a epidurálnou anestéziou v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor miechy - hlavových nervov a iných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Zadná stena orofaryngu - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia hrudníka v kombinácii s bruchom - driekom a panvou - Szlovák --> Magyar
Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Bočná stena orofaryngu - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Predná plocha príklopky - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Priehlbinka - vallecula - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenia hrudníka s bruchom a driekom - aj panvy s dolnou (ými) - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Postkrikoidná oblasť - Szlovák --> Magyar
Poranenia zavinené ohňom - požiarmi a horúcimi predmetmi počas vojnových - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované nezápalové zmeny vaječníka - vajíčkovodu a širokého väzu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pečeň - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza nešpecifikovanej časti hrubého čreva - Szlovák --> Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy - tváre a krku - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Miecha - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Bližšie určené časti pobrušnice - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slezina - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Žalúdok - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Orofaryng bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich) - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenia mozgu a hlavových nervov s poraneniami nervov a miechy na úrovni - Szlovák --> Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou počas pôrodnej - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Spodná strana jazyka - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pažerák - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Zadná stena hypofaryngu - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza tenkého čreva - nešpecifikovanej časti - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Chrbtová strana jazyka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Presahujúca lézia orofaryngu - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Dvanástnik - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Nešpecifikovaný hypofarynx - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných špecifikovaných častí tenkého čreva - Szlovák --> Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Melanocytové névy vlasatej časti hlavy a krku - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Presahujúca lézia jazyka - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Nešpecifikované organické rozpúšťadlo - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Cauda equina - konský chvost - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Iné časti dýchacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Hlavové nervy - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) a dolnej (ých) končatiny (ín) - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Presahujúca lézia hypofaryngu - Szlovák --> Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Szlovák --> Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Podžalúdková žľaza - Szlovák --> Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Iné časti centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Endokrinný pankreas - Szlovák --> Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Extrahepatálne žlčové cesty - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nešpecifikovaná časť čreva - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Extrahepatálne žlčové cesty - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Vaterova banka - ampulla Vateri - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Aryepiglotická krkva - hypofaryngová strana - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Presahujúce lézie centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Presahujúca lézia biliárnej sústavy - Szlovák --> Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných častí úst - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy hlavy - tváre a krku - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy trupu - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Podšiatrový (infratentoriálny) mozog - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Presahujúca lézia tráviacich orgánov - Szlovák --> Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy a autonómny nervový systém - Szlovák --> Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Szlovák --> Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com