címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Novorodenecká žltačka po prehltnutí krvi matky - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
žltačka - Szlovák --> Magyar
moč v krvi - Cseh --> Magyar
odber krvi - Szlovák --> Magyar
Darca krvi - Szlovák --> Magyar
otrava krvi - Szlovák --> Magyar
potenie krvi - Szlovák --> Magyar
cukor v krvi - Szlovák --> Magyar
náhrada krvi - Szlovák --> Magyar
vracanie krvi - Szlovák --> Magyar
zrazenina krvi - Szlovák --> Magyar
darovanie krvi - Szlovák --> Magyar
vypľúvanie krvi - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie krvi - Szlovák --> Magyar
nepravá žltačka - Szlovák --> Magyar
transfúzia krvi - Szlovák --> Magyar
vykašliavanie krvi - Szlovák --> Magyar
odber krvi z plodu - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká kóma - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká meléna - Szlovák --> Magyar
Nález kokaínu v krvi - Szlovák --> Magyar
arteriálny tlak krvi - Szlovák --> Magyar
Nález opiátov v krvi - Szlovák --> Magyar
poruch zrážania krvi - Szlovák --> Magyar
Odobratie vzorky krvi - Szlovák --> Magyar
náter periférnej krvi - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná žltačka - Szlovák --> Magyar
hladina alkoholu v krvi - Szlovák --> Magyar
Iná fetálna strata krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká hemateméza - Szlovák --> Magyar
Krvácanie do obehu matky - Szlovák --> Magyar
Hypotenzný syndróm matky - Szlovák --> Magyar
Zistenie alkoholu v krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká hypertenzia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká polycytémia - Szlovák --> Magyar
zabraňujúci zrážaniu krvi - Szlovák --> Magyar
Nález halucinogénu v krvi - Szlovák --> Magyar
prítomnosť baktérií v krvi - Szlovák --> Magyar
vysoká hladina cukru v krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká kožná infekcia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká aspirácia krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká hypomagneziémia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z iných - Szlovák --> Magyar
Zvýšená hladina glukózy v krvi - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi z placenty - Szlovák --> Magyar
rozbor plynů v arteriální krvi - Cseh --> Magyar
Novorodenecká mozgová ischémia - Szlovák --> Magyar
Iná novorodenecká hypoglykémia - Szlovák --> Magyar
Iná novorodenecká peritonitída - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká aspirácia mekónia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká srdcová dysrytmia - Szlovák --> Magyar
Neinfekčná novorodenecká hnačka - Szlovák --> Magyar
Transfúzia inkompatibilnej krvi - Szlovák --> Magyar
Iná novorodenecká hypokalciémia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká mozgová dráždivosť - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká infekčná mastitída - Szlovák --> Magyar
Zistenie steroidnej látky v krvi - Szlovák --> Magyar
Syndróm dieťaťa diabetickej matky - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z podliatín - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná hypertenzia matky - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká mozgová leukomalácia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z polycytémie - Szlovák --> Magyar
Abnormálna hladina minerálov v krvi - Szlovák --> Magyar
Zistenie psychotropnej látky v krvi - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná fetálna strata krvi - Szlovák --> Magyar
Transfúzia krvi bez udania diagnózy - Szlovák --> Magyar
Prechodná novorodenecká neutropénia - Szlovák --> Magyar
Prechodná novorodenecká hypertyreóza - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná novorodenecká žltačka - Szlovák --> Magyar
Iatrogénna novorodenecká hypoglykémia - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčená porucha zrážania krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z inej nadmernej - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká infekcia močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká struma nezatriedená inde - Szlovák --> Magyar
Prechodná novorodenecká trombocytopénia - Szlovák --> Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Szlovák --> Magyar
nedostatok kysličníka uhličitého v krvi - Szlovák --> Magyar
Prechodná novorodenecká hypoparatyreóza - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká (diseminovaná) listerióza - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 40 - 59 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 60 - 79 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 80 - 99 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka v dôsledku infekcie - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi niže 20 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 20 - 39 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Prechodná novorodenecká myasthenia gravis - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca smrťou matky - Szlovák --> Magyar
Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka v dôsledku krvácania - Szlovák --> Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 100 - 119 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 120 - 199 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 200 - 239 mg/100 ml - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca fajčením matky - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca poranením matky - Szlovák --> Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu - Szlovák --> Magyar
Syndróm dieťaťa matky s ťarchavostným diabetom - Szlovák --> Magyar
Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky - - Szlovák --> Magyar
Infekčné a parazitárne choroby matky - ktoré sa - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky - Szlovák --> Magyar
Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac - Szlovák --> Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť a vyšetrovanie matky počas laktácie - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Szlovák --> Magyar
Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inou medikáciou matky - Szlovák --> Magyar
Anémia z nedostatku železa po strate krvi (zdĺhavá) - Szlovák --> Magyar
Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka súvisiaca s predčasným pôrodom - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká tetania bez deficitu magnézia a kalcia - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej potravy - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej alkohol - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry dvojčaťa - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaný abnormálny nález v chemickom zložení krvi - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká endokrinná porucha - Szlovák --> Magyar
Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca hypertenznými chorobami matky - Szlovák --> Magyar
Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými stavmi matky - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Szlovák --> Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z inhibítorov materinského mlieka (P59.3) - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká hemateméza a meléna po prehltnutí materinskej krvi - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze - Szlovák --> Magyar
Nález nešpecifikovanej látky - ktorá sa normálne v krvi nenachodí - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej chemickým látkam zo - Szlovák --> Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená abnormalitou panvových orgánov matky - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami ťarchavosti matky - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká porucha metabolizmu magnézia - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej iným škodlivým vplyvom - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky - Szlovák --> Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka zavinená liekmi alebo toxínmi prenesenými z matky - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z iného a nešpecifikovaného poškodenia pečeňových - Szlovák --> Magyar
Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou abnormalitou panvy matky - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave - Szlovák --> Magyar
Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitárnymi chorobami matky - Szlovák --> Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej nešpecifikovaným škodlivým - Szlovák --> Magyar
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu - Szlovák --> Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Szlovák --> Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com