címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi - Slovenčina → Magyar
Napadnutie plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Akútny pľúcny edém zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Bronchitída a pneumonitída zavinená chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Liečebné plyny - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Lokálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Intravenózne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie organickými - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie antiepileptikami - sedatívami - - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - Slovenčina → Magyar
Napadnutie parou - horúcimi výparmi a horúcimi - Slovenčina → Magyar
Popálenie parou - horúcimi výparmi a horúcimi - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie parou - horúcimi výparmi - Slovenčina → Magyar
Popálenie horúcim vzduchom a plynmi - Slovenčina → Magyar
Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Zoster s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Osýpky s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Varicella s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Ružienka s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Popálenie inými horúcimi kovmi - Slovenčina → Magyar
Askarióza s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Parotitída s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Obarenie inými horúcimi tekutinami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými - Slovenčina → Magyar
Cystická fibróza s inými prejavmi - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - Slovenčina → Magyar
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými - Slovenčina → Magyar
Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Myopatia zavinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Dávenie spojené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky - Slovenčina → Magyar
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými baktériami - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými organizmami - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami - Slovenčina → Magyar
Prejedanie združené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami - Slovenčina → Magyar
Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne - Slovenčina → Magyar
Vírusové a inÝMI ORGANIZMAMI VYVOLANÉ črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými abnormalitami membrán - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými srdcovými a cievnymi - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu ultrazvukom a inými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami ťarchavosti matky - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchiolitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými anorganickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nefropatia vyvolaná inými liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Inými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými morfologickými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými stavmi pupkovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými dôkazmi fetálneho stresu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými nepravidelnosťami pupkovej - Slovenčina → Magyar
Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými cirkulačnými a respiračnými chorobami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými špecifikovanými komplikáciami pôrodnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými ortopedickými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
otrava - Slovenčina → Magyar
otrava - Čeština → Magyar
otrava krvi - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Čeština → Magyar
otrava rtutí - Čeština → Magyar
otrava hubami - Slovenčina → Magyar
otrava arsenem - Čeština → Magyar
otrava houbami - Čeština → Magyar
Otrava hormónmi - Slovenčina → Magyar
otrava potravinami - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Ciguatera - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Scombroid - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - Slovenčina → Magyar
Otrava inou rybou a mäkkýšom - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávanie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Ópium - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Heroín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Kokaín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Metadón - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - antipyretikami a antireumatikami - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Digestíva - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Inhibítory monoaminooxidázy - Slovenčina → Magyar
Otrava hormónmi - ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Nešpecifikovaný psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Periférne vazodilatátory - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Prostriedky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Anticholínesterázy - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty kyseliny lysergovej [LSD] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty cannabis (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Salinické a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Antagonisty histamínových H2-receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com