címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
pri - Szlovák --> Magyar
při - Cseh --> Magyar
medzi - Szlovák --> Magyar
osoby - Szlovák --> Magyar
medzi- - Szlovák --> Magyar
poranenie - Szlovák --> Magyar
medzi prstami - Szlovák --> Magyar
Poranenie srdca - Szlovák --> Magyar
medzi tkanivami - Szlovák --> Magyar
bolest při močení - Cseh --> Magyar
Poranenie sleziny - Szlovák --> Magyar
zdravie pri práci - Szlovák --> Magyar
Poranenie krčnice - Szlovák --> Magyar
Poranenie žalúdka - Szlovák --> Magyar
Bolesť pri močení - Szlovák --> Magyar
Poranenie obličky - Szlovák --> Magyar
bolesti pri močení - Szlovák --> Magyar
Poranenie močovodu - Szlovák --> Magyar
Poranenie konečníka - Szlovák --> Magyar
rozdiel medzi bitmy - Szlovák --> Magyar
ťažkosti pri močení - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev krku - Szlovák --> Magyar
Poranenie priedušky - Szlovák --> Magyar
Poranenie vaječníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie maternice - Szlovák --> Magyar
Poranenie pohrudnice - Szlovák --> Magyar
poranenie pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Eklampsia pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie krku - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
Poranenie vajíčkovodu - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie oka - Szlovák --> Magyar
Včasné lézie pri yawse - Szlovák --> Magyar
Poranenie cauda equina - Szlovák --> Magyar
pri príchode bol mŕtvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie močovej rúry - Szlovák --> Magyar
Poranenie oka a očnice - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie tváre - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
zvracení při graviditě - Cseh --> Magyar
Drvivé poranenie lakťa - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie lebky - Szlovák --> Magyar
Poranenie ostrým sklom - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bedier - Szlovák --> Magyar
Poranenie hrubého čreva - Szlovák --> Magyar
Difúzne poranenie mozgu - Szlovák --> Magyar
Neskoré lézie pri pinte - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom hluku - Szlovák --> Magyar
Hyperkeratóza pri yawse - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie stehna - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie tváre - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie kolena - Szlovák --> Magyar
Vnútrolebkové poranenie - Szlovák --> Magyar
Gummy a vredy pri yawse - Szlovák --> Magyar
Poranenie tenkého čreva - Szlovák --> Magyar
Poranenie pľúcnych ciev - Szlovák --> Magyar
Poranenie brušnej aorty - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie pečene - Szlovák --> Magyar
Poranenie bedrových ciev - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie ucha - Szlovák --> Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Zmiešané lézie pri pinte - Szlovák --> Magyar
Primárne lézie pri pinte - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie krku - Szlovák --> Magyar
Blany medzi prstami ruky - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie nosa - Szlovák --> Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie kostry - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie sleziny - Szlovák --> Magyar
ťažkosti pri prehltávaniu - Szlovák --> Magyar
Ložiskové poranenie mozgu - Szlovák --> Magyar
Poranenie spaknožnej žily - Szlovák --> Magyar
nehoda motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie plecovej spleti - Szlovák --> Magyar
v medzi normálnych hodnôt - Szlovák --> Magyar
Poranenie močového mechúra - Szlovák --> Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Szlovák --> Magyar
Blany medzi palcami (nohy) - Szlovák --> Magyar
Poranenie hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Poranenie obličkových ciev - Szlovák --> Magyar
Poranenie hrádze pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poranenie chrbticovej tepny - Szlovák --> Magyar
Poranenie hrudníkovej aorty - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie dolnej dutej žily - Szlovák --> Magyar
Poranenie panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie Achillovej šľachy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie palca (ov) - Szlovák --> Magyar
Poranenie hornej dutej žily - Szlovák --> Magyar
Poranenie cievy (ciev) palca - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie predkolenia - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo pri abúze tabaku - Szlovák --> Magyar
Rehabilitácia pri alkoholizme - Szlovák --> Magyar
Bolesť v hrudníku pri dýchaní - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Szlovák --> Magyar
Intermediárne lézie pri pinte - Szlovák --> Magyar
Poranenie medzirebrových ciev - Szlovák --> Magyar
Poranenie podžalúdkovej žľazy - Szlovák --> Magyar
Poranenie pečene alebo žlčníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalov a šliach krku - Szlovák --> Magyar
opäť sa rozprávame medzi sebou - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy hlavy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Artritída pri ružienke (B06.8†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy bedier - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pri odvodoch brancov - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie lumbosakrálnej spleti - Szlovák --> Magyar
Kostné a kĺbové lézie pri yawse - Szlovák --> Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie predkolenia - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervus musculocutaneus - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu - Szlovák --> Magyar
Iné včasné kožné lézie pri yawse - Szlovák --> Magyar
Poranenie výstrelom z ohňostroja - Szlovák --> Magyar
Srdcová choroba pri kyfoskolióze - Szlovák --> Magyar
Poranenie vnútrobrušných orgánov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie hrudníkovej priedušnice - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenie predkolenia - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Myozitída pri sarkoidóze (D86.8†) - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
Poranenie vnútornej hrdlovej žily - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie tvárového nervu - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily - Szlovák --> Magyar
Poranenie cievy (ciev) iného prsta - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých útvarov kolena - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri amyloidóze (E85.-†) - Szlovák --> Magyar
Viacnásobné poranenie krčných ciev - Szlovák --> Magyar
lem na dásních při otravě vizmutem - Cseh --> Magyar
Pohrudnicový výpotok pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poinfekčná artropatia pri syfilise - Szlovák --> Magyar
Poranenie krčného nervového koreňa - Szlovák --> Magyar
Zlomenina kľúčnej kosti pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Cievne choroby mozgu pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Predávkovanie žiarenia pri terapii - Szlovák --> Magyar
Poranenie žily na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Artritída pri mykózach (B35 - B49†) - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze drog - Szlovák --> Magyar
Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - Szlovák --> Magyar
Myopatia pri endokrinných chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie nožom - mečom alebo dýkou - Szlovák --> Magyar
Poranenie ručným náradím bez pohonu - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Szlovák --> Magyar
Poranenie periférnych krčných nervov - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy NS - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie krčnej sympatikovej spleti - Szlovák --> Magyar
Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie vrátnice a slezinovej žily - Szlovák --> Magyar
Myopatia pri metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Rehabilitácia pri drogovej závislosti - Szlovák --> Magyar
Rehabilitácia pri srdcových chorobách - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Szlovák --> Magyar
Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie periférnych nervov hrudníka - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†) - Szlovák --> Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie povrchového dlaňového oblúka - Szlovák --> Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Szlovák --> Magyar
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Choroby močového mechúra pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia - Szlovák --> Magyar
Choroby bielka a rohovky pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - Szlovák --> Magyar
Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie ostrým predmetom s neurčeným - Szlovák --> Magyar
Poranenie motorovým strihačom trávnika - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri - Szlovák --> Magyar
Erytém pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS - Szlovák --> Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode balóna - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie periférneho nervového - Szlovák --> Magyar
Otvorené poranenie hrtana a priedušnice - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia medzi plecom a lakťom - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu - Szlovák --> Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Szlovák --> Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Problémy medzi manželmi alebo partnermi - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická - Szlovák --> Magyar
Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Choroby mužských pohlavných orgánov pri - Szlovák --> Magyar
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo - Szlovák --> Magyar
Trhlina hrádze prvého stupňa pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie cudzím telesom alebo predmetom - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca - Szlovák --> Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Szlovák --> Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny - Szlovák --> Magyar
Trhlina hrádze druhého stupňa pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny - Szlovák --> Magyar
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri mykózach zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Systémové choroby spojivového tkaniva pri - Szlovák --> Magyar
Trhlina hrádze tretieho stupňa pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5†) - Szlovák --> Magyar
Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Szlovák --> Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Szlovák --> Magyar
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Aortitída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris) - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Vrodená píšťala medzi konečníkom a pošvou - Szlovák --> Magyar
Poranenie zákolennej žily (vena poplitea) - Szlovák --> Magyar
Potreba imunizácie proti iným jednotlivým - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie brušnej a mezenterickej artérie - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†) - Szlovák --> Magyar
Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2†) - Szlovák --> Magyar
Trhlina hrádze štvrtého stupňa pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie vena innominata a vena subclavia - Szlovák --> Magyar
Poranenie tvárového nervu - nervi facialis - Szlovák --> Magyar
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca - Szlovák --> Magyar
Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Szlovák --> Magyar
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri - Szlovák --> Magyar
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Szlovák --> Magyar
Balanitída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu - Szlovák --> Magyar
Divý kašeľ vyvolaný iným druhom Bordetella - Szlovák --> Magyar
Zničenie lietadla pri vojnových operáciách - Szlovák --> Magyar
Choroby tepien - tepničiek a vlásočníc pri - Szlovák --> Magyar
tepnový spoj medzi srdcovnicou a plúcnicou - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Szlovák --> Magyar
Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou - Szlovák --> Magyar
Uretritída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†) - Szlovák --> Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Szlovák --> Magyar
Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Szlovák --> Magyar
Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Szlovák --> Magyar
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným - - Szlovák --> Magyar
Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu - Szlovák --> Magyar
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka - Szlovák --> Magyar
Poranenie sluchového nervu - nervi acustici - Szlovák --> Magyar
Poranenie hrudníkových sympatikových nervov - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Szlovák --> Magyar
Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým - Szlovák --> Magyar
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách - Szlovák --> Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke - Szlovák --> Magyar
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea) - Szlovák --> Magyar
Konkrement v močových cestách pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití technických - Szlovák --> Magyar
Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha - - Szlovák --> Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka - Szlovák --> Magyar
Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí - Szlovák --> Magyar
Poranenie výstrelom z guľovnice - brokovnice - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Fistula medzi vena portae a arteria hepatica - Szlovák --> Magyar
choroba prenosná medzi človekom a zvieratami - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Szlovák --> Magyar
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby - Szlovák --> Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii - Szlovák --> Magyar
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis) - Szlovák --> Magyar
Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Szlovák --> Magyar
Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným - - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - Szlovák --> Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi - Szlovák --> Magyar
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea) - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri mykózach zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže - Szlovák --> Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini - Szlovák --> Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy - Szlovák --> Magyar
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych - Szlovák --> Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia - Szlovák --> Magyar
Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Szlovák --> Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Szlovák --> Magyar
Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis) - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej - Szlovák --> Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Szlovák --> Magyar
Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessorii - Szlovák --> Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Szlovák --> Magyar
Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Osoba žiadajúca radu na požiadanie tretej osoby - Szlovák --> Magyar
Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách - Szlovák --> Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentis - Szlovák --> Magyar
Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotorii - Szlovák --> Magyar
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Szlovák --> Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Szlovák --> Magyar
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice - Szlovák --> Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Osoby - ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka - cez - Szlovák --> Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným dymom - požiarom - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie ciev na úrovni brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Szlovák --> Magyar
Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok styku s iným jedovatým živočíchom - Szlovák --> Magyar
Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných - Szlovák --> Magyar
Nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii - Szlovák --> Magyar
Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom - Szlovák --> Magyar
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov - Szlovák --> Magyar
Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli - Szlovák --> Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu - Szlovák --> Magyar
Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0†) - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Szlovák --> Magyar
Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Szlovák --> Magyar
Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách - Szlovák --> Magyar
Málokrvnosť pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Pneumokonióza zapríčinená iným kremičitým prachom - Szlovák --> Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Szlovák --> Magyar
Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Osoby - ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí - podvrtnutí - Szlovák --> Magyar
Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Szlovák --> Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Szlovák --> Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Szlovák --> Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Szlovák --> Magyar
Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni medzi bedrami a kolenom - Szlovák --> Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni medzi lakťom a zápästím - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu - Szlovák --> Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom - Szlovák --> Magyar
Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 - E64†) - Szlovák --> Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky dopravnej nehody motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie periférnych nervov brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - Szlovák --> Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na potravu - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka - Szlovák --> Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Szlovák --> Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†) - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču - Szlovák --> Magyar
Nekróza podkožného tuku zavinená poranením pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice - Szlovák --> Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín - Szlovák --> Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky spontánne - Szlovák --> Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Choroby pečene v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Močový kameň pri schiostosomóze [bilharzióze] (B65.-†) - Szlovák --> Magyar
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii - Szlovák --> Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Szlovák --> Magyar
Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya - Szlovák --> Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu - Szlovák --> Magyar
Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Potreba štepenia proti iným kombináciám infekčných chorôb - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom - Szlovák --> Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Szlovák --> Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke (I00†) - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky - Szlovák --> Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia na úrovni medzi kolenom a členkovým kĺbom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Szlovák --> Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†) - Szlovák --> Magyar
Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca iným stlačením pupkovej šnúry - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Szlovák --> Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Szlovák --> Magyar
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tamponovaní - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†) - Szlovák --> Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky cisárskym rezom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným n emotorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi - Szlovák --> Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Szlovák --> Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nem otorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej - brachiálnej žily - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Szlovák --> Magyar
Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†) - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením - Szlovák --> Magyar
Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti živým plodom - Szlovák --> Magyar
Glaukóm pri endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vrodená píšťala medzi maternicou - tráviacou a močovou sústavou - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Doklad pro osoby požívající doplňkové ochrany vydaný (kým): - Cseh --> Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†) - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Szlovák --> Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese - Szlovák --> Magyar
Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis) - Szlovák --> Magyar
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis) - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode - Szlovák --> Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neurčenej okolnosti - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Vyvážená prestavba medzi pohlavnými a nepohlavnými chromozómami u - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Szlovák --> Magyar
Poranenie driekových - krížových a panvových sympatikových nervov - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Szlovák --> Magyar
Chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových - Szlovák --> Magyar
Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Subluxácia (lonovej) spony v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva - Szlovák --> Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého - mikroľahkého alebo - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie prírodnou katastrofou - vojnou alebo iným nepriateľstvom - Szlovák --> Magyar
Abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Szlovák --> Magyar
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Neprispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované iným zapletením pupkovej šnúry - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach - Szlovák --> Magyar
Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Kontakt alebo ohrozenie pedikulózou (zavšivením) - akariózou a iným - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Szlovák --> Magyar
Nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone - Szlovák --> Magyar
Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Szlovák --> Magyar
Neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vozidla špeciálnej konštrukcie alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
cestovný doklad vydávaný cudzím iným osobám ako štátnym príslušníkom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Szlovák --> Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Artritída a polyartritída vyvolaná iným určeným bakteriálnym agensom - Szlovák --> Magyar
Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis) - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej iným škodlivým vplyvom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Szlovák --> Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Szlovák --> Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom - Szlovák --> Magyar
doklad pre osoby s postavením doplnkovej ochrany vydaný krajinou: - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Szlovák --> Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla prípadne - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčového systému - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozi dlom - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Szlovák --> Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo - Szlovák --> Magyar
Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami - Szlovák --> Magyar
Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a orientáciou tretej osoby - Szlovák --> Magyar
Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom) - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v nákladnom alebo dodávkovom aute - Szlovák --> Magyar
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej - Szlovák --> Magyar
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Szlovák --> Magyar
Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Szlovák --> Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho - Szlovák --> Magyar
Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Szlovák --> Magyar
Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) - Szlovák --> Magyar
Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Szlovák --> Magyar
Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok alkoholu - Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení - Szlovák --> Magyar
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inom motorovom - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným autom - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa - Szlovák --> Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Szlovák --> Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe - atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Szlovák --> Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†) - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Szlovák --> Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Szlovák --> Magyar
Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-†) - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Szlovák --> Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Szlovák --> Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky kliešťami a vákuumextraktorom - Szlovák --> Magyar
Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového - Szlovák --> Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Szlovák --> Magyar
Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Szlovák --> Magyar
Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou - Szlovák --> Magyar
Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom - dodávkovým - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Szlovák --> Magyar
Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v trojkolesovom motorovom vozidle pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii) - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 - E14† so spoločnou štvrtou - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] trojkolesového motorového vozidla pri - Szlovák --> Magyar
Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového - Szlovák --> Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena - musculus triceps brachii - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vo zidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Presne určený typ nedopravnej nehody - ale spôsob dopravy poranen ého neznámy - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným - dodávkovým a lebo - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri viacplodovej ťarchavosti s nepravidelným naliehaním - Szlovák --> Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Szlovák --> Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným - - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným - - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Szlovák --> Magyar
Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov liečiv - liekov a biologických látok pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkoles ovým alebo trojkolesovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo - Szlovák --> Magyar
Vaginitída - vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným - dodá vkovým alebo nákladným - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - alebo inak upravenom motorovom - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvierať om pri dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým - alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Szlovák --> Magyar
Pád pri korčuľovaní - lyžovaní - korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Digestíva - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Makrolidy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxytociká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Paraldehyd - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Penicilíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analeptiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Rifamycíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Salicyláty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitusiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sukcinimidy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sulfonamidy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína BCG - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tetracyklíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iminostilbény - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antipruritiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antireumatiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Expektoranciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Aminoglykozidy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzodiazepíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Náhrady plazmy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihelmintiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antikoagulanciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxazolidíndióny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deoxybarbituráty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lipotropné lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dávidlá - emetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunogamaglobulín - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Miestne anestetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti moru - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kyselina valproová - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Mineralokortikoidy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti hnačke - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Terapeutické plyny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Slučkové diuretiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bakteriálne vakcíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty hydantoínu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dráždivé preháňadlá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Trombolytické lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Chloralové deriváty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protivírusové lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhalačné anestetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti tetanu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Orálne kontraceptíva - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antityroidálne lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunosupresívne látky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti virózam - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti cholere - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti diftérii - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty 4-aminofenolu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Parenterálne anestetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti protozoám - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Skupina chloramfenikolu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Periférne vazodilatanciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti spastickosti - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Enzýmy nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimykobakteriálne lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory cholínesterázy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti prechladnutiu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory karboanhydrázy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzotiadiazínové deriváty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti ricketsiózam - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamíny nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Barbituráty nezaradené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Blokátory kalciového kanála - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Opiáty a podobné analgetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané bakteriálne vakcíny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Znižovače chuti [anorektiká] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Soľné a osmotické preháňadlá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty kyseliny propiónovej - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Metylxantíny nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inzulín a orálne antidiabetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Celkovo účinkujúce antibiotiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychodysleptiká [halucinogény] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické antimetabolity - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zubné lieky na miestne použitie - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiastmatiká nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Androgény a im blízke anaboliká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Anestetiká a terapeutické plyny - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prirodzená krv a krvné produkty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Minerálne soli nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oftalmologické lieky a prípravky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tyroidálne hormóny a ich náhrady - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty opiátových receptorov - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti týfusu a paratýfusu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti Parkinsonovej chorobe - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiepileptiká a antiparkinsoniká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s primárne celkovým účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Acidifikujúce a alkalizujúce látky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antialergické a antiemetické lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické prírodné produkty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychostimulanciá ohrozujúce návykom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychotropné lieky nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prostriedky na odvykanie od alkoholu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Farmaceutické excipienciá (vehikulá) - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty histamínových H2 receptorov - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Otorinolaryngologické lieky a prípravky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Stimulanciá centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva) - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej - Szlovák --> Magyar
povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín so štatútom osoby s dlhodobým pobytom v ES, ktoré vydala krajina: - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analgetiká - antipyretiká a protizápalové liečivá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitrombotické lieky [inhibítory agregácie trombocytov] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty mineralokortikoidov [antagonisty aldosterónu] - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov - vody a energie - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protihubové - protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamín B12 - kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Szlovák --> Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com