címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Prítomnosť vonkajšej načúvacej pomôcky - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
přítomnost - Cseh --> Magyar
Prítomnosť očnej protézy - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť umelého hrtana - Szlovák --> Magyar
prítomnosť baktérií v krvi - Szlovák --> Magyar
prítomnosť žlčových kameňov - Szlovák --> Magyar
prítomnosť žlčníkových kameňov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť vnútroočnej šošovky - Szlovák --> Magyar
prítomnosť divertikúl v črevách - Szlovák --> Magyar
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť endokrinného implantátu - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných technických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných funkčných implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť xenogénnej srdcovej chlopne - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť močovopohlavných implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť prostetickej srdcovej chlopne - Szlovák --> Magyar
Ochorenie vonkajšej stómy močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť inej náhradnej srdcovej chlopne - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť zubných a sánkových implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť srdcových a cievnych implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť okuliarov a kontaktných šošoviek - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie počúvacej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť ortopedických kĺbových implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť ušného a audiologického implantátu - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť zubnej protézy (úplnej) (čiastočnej) - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť aortokoronárneho obchádzkového štepu - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iného kostného a šľachového implantátu - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť umelej končatiny (úplnej) (čiastočnej) - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť bližšie neurčených funkčných implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia srdcovej elektronickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť koronárneho angioplastického implantátu a štepu - Szlovák --> Magyar
Chirurgická operácia s implantáciou umelej vnútornej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku skrat CSF - Szlovák --> Magyar
Závislosť od bližšie neurčeného prístroja a technickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia vnútromaternicovej antikoncepčnej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu kostí končatiny - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť bližšie neurčeného srdcového a cievneho implantátu a štepu - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť vnútromaternicového antikoncepčného maternicového telieska - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej protetickej pomôcky - implantátu - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky - - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia urogenitálnej protetickej pomôcky - implantátu - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com