címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
bezpečnostné problémy - Szlovák --> Magyar
problemy z oddawaniem moczu - Lengyel --> Magyar
Iné problémy súvisiace s výchovou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s multiparitou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so zamestnaním - Szlovák --> Magyar
Novorodenecké problémy s dojčením - Szlovák --> Magyar
Problémy s rodičmi a so svokrovcami - Szlovák --> Magyar
Iné problémy s chovaním novorodenca - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so závislosťou od - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so spôsobom života - Szlovák --> Magyar
Problémy medzi manželmi alebo partnermi - Szlovák --> Magyar
Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so životným prostredím - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so životným štýlom - Szlovák --> Magyar
Iné problémy so školovaním a gramotnosťou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s prepustením z väzenia - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so sociálnym prostredím - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s bývaním a ekonomickými - Szlovák --> Magyar
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi - Szlovák --> Magyar
Poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou - Szlovák --> Magyar
Poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s nechcenou ťarchavosťou - Szlovák --> Magyar
Problémy s chovaním (“kŕmením”) novorodenca - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s istými psychosociálnymi - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so životným prostredím - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím - Szlovák --> Magyar
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite - - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so vzdelaním a gramotnosťou - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikované problémy s chovaním novorodenca - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované stavy súvisiace s ťarchavosťou - Szlovák --> Magyar
Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Szlovák --> Magyar
Problémy s prispôsobením sa zmenám životného cyklu - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zariadení - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so spôsobom života - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené problémy so školovaním a s gramotnosťou - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou - Szlovák --> Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Szlovák --> Magyar
Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov sexuálneho postoja - - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou mimo - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace s pacientovým sexuálnym správaním a orientáciou - Szlovák --> Magyar
Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou - Szlovák --> Magyar
Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a orientáciou tretej osoby - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou z okruhu - Szlovák --> Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Szlovák --> Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Szlovák --> Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania - Szlovák --> Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com