címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svéd --> Magyar


Részleges találatok:
med - Szlovák --> Magyar
MED - Angol --> Magyar
med - Cseh --> Magyar
Hund - Német --> Magyar
med. - Magyar --> értelmezés
hund - Svéd --> Magyar
andra - Svéd --> Magyar
gå med - Svéd --> Magyar
från hund - Svéd --> Magyar
wolf-hund - Angol --> Magyar
méd föveg - Magyar --> Angol
Röda hund - Svéd --> Magyar
med. univ. - Magyar --> Angol
rabiat hund - Svéd --> Magyar
Röda Korset - Svéd --> Magyar
ad us. med. - Latin --> Magyar
ad man. med. - Latin --> Magyar
röda blodkropp - Svéd --> Magyar
Abductor (med) - Spanyol --> Magyar
ez méd új nekem - Magyar --> Angol
på andra sidank - Svéd --> Magyar
andra halskotan - Svéd --> Magyar
röda blodkroppar - Svéd --> Magyar
försedd med blad - Svéd --> Magyar
försedd med hake - Svéd --> Magyar
försedd med svans - Svéd --> Magyar
försedd med huvud - Svéd --> Magyar
försedd med tänder - Svéd --> Magyar
försedd med finger - Svéd --> Magyar
Andra infestationer - Svéd --> Magyar
Andra masksjukdomar - Svéd --> Magyar
försedd med strålar - Svéd --> Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svéd --> Magyar
Andra dermatofytoser - Svéd --> Magyar
- med okänd etiologi - Svéd --> Magyar
hæftet med metaltråd - Dán --> Magyar
hæftet med plasttråd - Dán --> Magyar
inbindning med plast - Svéd --> Magyar
Bältros med meningit - Svéd --> Magyar
Andra ytliga mykoser - Svéd --> Magyar
ryghæftning med tråd - Dán --> Magyar
sidehæftning med tråd - Dán --> Magyar
tvärhäftning med tråd - Svéd --> Magyar
Bältros med encefalit - Svéd --> Magyar
rygghäftning med tråd - Svéd --> Magyar
med animaliskt ursprung - Svéd --> Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svéd --> Magyar
Andra former av difteri - Svéd --> Magyar
Vattkoppor med meningit - Svéd --> Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svéd --> Magyar
tvärhäftning med klammer - Svéd --> Magyar
rygghäftning med klammer - Svéd --> Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svéd --> Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svéd --> Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svéd --> Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svéd --> Magyar
inbindning med metalltråd - Svéd --> Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svéd --> Magyar
Andra former av listerios - Svéd --> Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svéd --> Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svéd --> Magyar
Röda hund utan komplikation - Svéd --> Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade mykoser - Svéd --> Magyar
dödande med elektrisk ström - Svéd --> Magyar
postoperativa komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svéd --> Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dán --> Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dán --> Magyar
intraoperativa komplikationer - Svéd --> Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svéd --> Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svéd --> Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svéd --> Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svéd --> Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dán --> Magyar
som har med andningen att göra - Svéd --> Magyar
Andra specificerade pestformer - Svéd --> Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svéd --> Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svéd --> Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Latin --> Magyar
Andra specificerade septikemier - Svéd --> Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svéd --> Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svéd --> Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svéd --> Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svéd --> Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svéd --> Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svéd --> Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svéd --> Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svéd --> Magyar
Andra specificerade infestationer - Svéd --> Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svéd --> Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svéd --> Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svéd --> Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svéd --> Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svéd --> Magyar
aborterade foster med missbildning - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svéd --> Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svéd --> Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svéd --> Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svéd --> Magyar
Icke specificerade parasitsjukdomar - Svéd --> Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svéd --> Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svéd --> Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svéd --> Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svéd --> Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svéd --> Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svéd --> Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svéd --> Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svéd --> Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svéd --> Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svéd --> Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svéd --> Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svéd --> Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svéd --> Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svéd --> Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svéd --> Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svéd --> Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svéd --> Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svéd --> Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svéd --> Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svéd --> Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svéd --> Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svéd --> Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svéd --> Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svéd --> Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svéd --> Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svéd --> Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svéd --> Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svéd --> Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svéd --> Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svéd --> Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svéd --> Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svéd --> Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svéd --> Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svéd --> Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svéd --> Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svéd --> Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Szlovák --> Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svéd --> Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svéd --> Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svéd --> Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svéd --> Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svéd --> Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svéd --> Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svéd --> Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svéd --> Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svéd --> Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svéd --> Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svéd --> Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svéd --> Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svéd --> Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svéd --> Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svéd --> Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svéd --> Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svéd --> Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svéd --> Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svéd --> Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svéd --> Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svéd --> Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svéd --> Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svéd --> Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svéd --> Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svéd --> Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svéd --> Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svéd --> Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svéd --> Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svéd --> Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svéd --> Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svéd --> Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svéd --> Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dán --> Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svéd --> Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svéd --> Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svéd --> Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svéd --> Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svéd --> Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svéd --> Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svéd --> Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svéd --> Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svéd --> Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dán --> Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svéd --> Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svéd --> Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svéd --> Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svéd --> Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svéd --> Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svéd --> Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svéd --> Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svéd --> Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svéd --> Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svéd --> Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svéd --> Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svéd --> Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svéd --> Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svéd --> Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svéd --> Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svéd --> Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svéd --> Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svéd --> Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svéd --> Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svéd --> Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svéd --> Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svéd --> Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svéd --> Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svéd --> Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dán --> Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svéd --> Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svéd --> Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svéd --> Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svéd --> Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svéd --> Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svéd --> Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svéd --> Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svéd --> Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svéd --> Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dán --> Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svéd --> Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svéd --> Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svéd --> Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svéd --> Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svéd --> Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svéd --> Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svéd --> Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svéd --> Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svéd --> Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svéd --> Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svéd --> Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svéd --> Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svéd --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com