címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších protetických pomôcok - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
prispôsobovanie - Szlovák --> Magyar
Myióza iných miest - Szlovák --> Magyar
Kandidóza iných miest - Szlovák --> Magyar
Cysticerkóza iných miest - Szlovák --> Magyar
Tuberkulóza iných orgánov - Szlovák --> Magyar
Nedostatok iných vitamínov - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Ateroskleróza iných artérií - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných plynov - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných nehôd - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Szlovák --> Magyar
Celulitída na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Pagetova choroba iných kostí - Szlovák --> Magyar
Primárna artróza iných kĺbov - Szlovák --> Magyar
Choroby iných zrakových dráh - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z iných - Szlovák --> Magyar
Rodinná anamnéza iných chorôb - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí nohy - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie iných orgánov - Szlovák --> Magyar
Trichomonóza na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Nedostatok iných prvkov výživy - Szlovák --> Magyar
Impetiginizácia iných dermatóz - Szlovák --> Magyar
Účinky iných vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Sekundárna artróza iných kĺbov - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných zápästných kostí - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Celulitída iných častí končatiny - Szlovák --> Magyar
Embólia a trombóza iných artérií - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Zlomeniny iných častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Melanóm in situ iných lokalizácií - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Kŕčové žily v iných lokalizáciách - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí nohy - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Amébová infekcia na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Spontánne roztrhnutie iných šliach - Szlovák --> Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení - Szlovák --> Magyar
Primárny syfilis na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Posttraumatická artróza iných kĺbov - Szlovák --> Magyar
Zlomeniny iných kostí lebky a tváre - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných technických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Szlovák --> Magyar
Potreba iných preventívnych postupov - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Kandidóza iných urogenitálnych miest - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných častí pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenia iných častí kostry - Szlovák --> Magyar
Abnormálne hladiny iných enzýmov séra - Szlovák --> Magyar
Zlomeniny iných častí stehnovej kosti - Szlovák --> Magyar
Neprístupnosť iných pomocných služieb - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Szlovák --> Magyar
Následky iných výživových nedostatkov - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Účinky iných nedostatkov (deprivácií) - Szlovák --> Magyar
Osobná anamnéza iných chorôb a stavov - Szlovák --> Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Akútna lymfadenitída na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Szlovák --> Magyar
Sarkoidóza iných a kombinovaných miest - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Szlovák --> Magyar
Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných funkčných implantátov - Szlovák --> Magyar
Traumatická amputácia iných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Krvácanie z iných miest dýchacích ciest - Szlovák --> Magyar
Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Ďalší infarkt myokardu na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie očnej protézy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných častí oka a jeho adnexov - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Szlovák --> Magyar
Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Szlovák --> Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie implantovanej - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných častí oka a očných adnexov - Szlovák --> Magyar
Aplastická anémia z iných vonkajších príčín - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Szlovák --> Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Szlovák --> Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných cievnych štepov - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie infúznej pumpy - Szlovák --> Magyar
Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie počúvacej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných plynov - dymov a výparov - Szlovák --> Magyar
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb - Szlovák --> Magyar
Flebitída a tromboflebitída na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov - Szlovák --> Magyar
Rodinná anamnéza iných špecifikovaných chorôb - Szlovák --> Magyar
Závislosť od prístrojov a technických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Szlovák --> Magyar
Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Szlovák --> Magyar
Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia - Szlovák --> Magyar
Obeť lavíny - zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - Szlovák --> Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Szlovák --> Magyar
Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie cievneho prístupu - Szlovák --> Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátora - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov - - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Pošva - Szlovák --> Magyar
Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej - Szlovák --> Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vulva - Szlovák --> Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin - Szlovák --> Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Szlovák --> Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vrodené chyby iných žliaz s vnútorným vylučovaním - Szlovák --> Magyar
Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl - Szlovák --> Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Szlovák --> Magyar
Infekcie iných častí močovej sústavy v ťarchavosti - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení močovej sústavy - Szlovák --> Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných výživových prvkov - Szlovák --> Magyar
Zoster s postihnutím iných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Szlovák --> Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka - Szlovák --> Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin - Szlovák --> Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných vitamínov B skupiny - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Szlovák --> Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Chrbtica - Szlovák --> Magyar
Kožný absces - furunkul a karbunkul na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Szlovák --> Magyar
Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Kyanovodík - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Szlovák --> Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Szlovák --> Magyar
Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus granulosus - Szlovák --> Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Szlovák --> Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Szlovák --> Magyar
Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Miecha - Szlovák --> Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných špecifikovaných miestach - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Szlovák --> Magyar
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava - Szlovák --> Magyar
Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Szlovák --> Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantovaných pomôcok - Szlovák --> Magyar
Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Szlovák --> Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných močových pomôcok a implantátov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontaktných šošoviek - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus multilocularis - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Szlovák --> Magyar
Vojnové operácie s použitím chemických zbraní a iných foriem - Szlovák --> Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité huby - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vajíčkovody a väzy - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Oko - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Szlovák --> Magyar
Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov - Szlovák --> Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Szlovák --> Magyar
Závislosť od iných pomocných prístrojov a technických pomôcok - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Abnormálne výsledky iných endokrinologických funkčných skúšok - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Szlovák --> Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Sliznica líca - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva - Szlovák --> Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité bobule - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Sánka - mandibula - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Čuchový nerv - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných plazov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústna predsieň - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Szlovák --> Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Zrakový nerv - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných vnútorných ortopedických pomôcok - - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ prsníka - Karcinóm in situ iných častí prsníka - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Szlovák --> Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Sluchový nerv - Szlovák --> Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Kosti lebky a tváre - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich - Szlovák --> Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Arzén a jeho zlúčeniny - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Mangán a jeho zlúčeniny - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia gastrointestinálnych protetických pomôcok - - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie implantovaného počúvacieho prístroja - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Okraj jazyka - Szlovák --> Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Fosfor a jeho zlúčeniny - Szlovák --> Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej - Szlovák --> Magyar
Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných látok exogénneho pôvodu - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Retromolárna oblasť - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných kostných pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Szlovák --> Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Szlovák --> Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných článkonožcov - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyková mandľa - Szlovák --> Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Szlovák --> Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Szlovák --> Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vulva - Szlovák --> Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Szlovák --> Magyar
Sekundárny nádor močového mechúra a iných a nešpecifikovaných močových - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor miechy - hlavových nervov a iných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Szlovák --> Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu - Szlovák --> Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných očných protetických pomôcok - implantátov - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Szlovák --> Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Penis - Szlovák --> Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Močový mechúr - Szlovák --> Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Szlovák --> Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Szlovák --> Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia srdcových a cievnych protetických pomôcok - - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných srdcových a cievnych pomôcok a implantátov - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vagína - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkajúcich sa nervového systému - Szlovák --> Magyar
Neskoré následky iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Lymfatické uzliny - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pečeň - Szlovák --> Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Szlovák --> Magyar
Mechanická komplikácia iných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Szlovák --> Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Szlovák --> Magyar
Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí nervového systému - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Szlovák --> Magyar
Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Szlovák --> Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Szlovák --> Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Konečník - Szlovák --> Magyar
Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí - Szlovák --> Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Miecha - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Rebrá - mostík a kľúčna kosť - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Szlovák --> Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slezina - Szlovák --> Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pažerák - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Szlovák --> Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Spodná strana jazyka - Szlovák --> Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Szlovák --> Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Žalúdok - Szlovák --> Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky - Szlovák --> Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Szlovák --> Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Srdce - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Týmus - Szlovák --> Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Szlovák --> Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Szlovák --> Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny (kompletná) (čiastočná) - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Szlovák --> Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny (kompletná) (čiastočná) - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Szlovák --> Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Chrbtová strana jazyka - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Nešpecifikovaná anorganická látka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Hrubé črevo - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Endometrium - Szlovák --> Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Szlovák --> Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Szlovák --> Magyar
Komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Dvanástnik - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Szlovák --> Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Szlovák --> Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Szlovák --> Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Szlovák --> Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Presahujúca lézia jazyka - Szlovák --> Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných špecifikovaných častí tenkého čreva - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Široký väz - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Vajíčkovod - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Cauda equina - konský chvost - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Okrúhly väz - Szlovák --> Magyar
Komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov a štepov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podsánková žľaza - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Hlavové nervy - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Szlovák --> Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podjazyková žľaza - Szlovák --> Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Panvové kosti - krížová kosť a kostrč - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Nadoblička - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Anus a análny kanál - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Podžalúdková žľaza - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Endokrinný pankreas - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Prištítna žľaza - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Nezhubný nádor bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Presahujúce lézie kosti a kĺbovej chrupky - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Koža - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Szlovák --> Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Prištítna žľaza - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Predstojnica - prostata - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Prsník - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Rektosigmoidové spojenie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - ústnej dutiny a hltana - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Extrahepatálne žlčové cesty - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Kraniofaryngový vývod - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nešpecifikovaná časť čreva - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Pobrušnica - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Extrahepatálne žlčové cesty - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Kraniofaryngový vývod - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Vaterova banka - ampulla Vateri - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Medzipľúcie - mediastinum - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Primaterničie - parametrium - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Szlovák --> Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Presahujúce lézie centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Retroperitoneum - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Presahujúca lézia biliárnej sústavy - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných častí úst - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Podšiatrový (infratentoriálny) mozog - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Presahujúca lézia tráviacich orgánov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Kosť a kĺbová chrupka - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Presahujúca lézia veľkých slinných žliaz - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Presahujúca lézia iných a nepresne určených lokalizácií - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ iných špecifikovaných lokalizácií - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Szlovák --> Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikovaná žľaza s vnútorným vylučovaním - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nešpecifikovaná časť horných dýchacích ciest - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nepresne určené lokalizácie v dýchacej sústave - Szlovák --> Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov - Szlovák --> Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com