címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételekitt segíthetsz

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok    Szótöredékek    Fordítások  

egészségügyi hatóság (Magyar --> értelmezés)


ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: egészségügyi hatóság, amely ellát egyéb népegészségügyi (közegészségügyi: környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka és sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági), járványügyi, egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészség nevelési és egészség megőrzési feladatokat is. Az egészségügyi igazgatási és ellátási tevékenységet irányítja, koordinálja és felügyeli. Szervezeti felépítése: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH): Az OTH-t az egészségügyért felelős államtitkár irányítja. Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos. Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei (1991. évi XI. törvény, 1997. évi CLIV. törvény, 2006. évi CXXXII. törvény, 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): a társadalombiztosítás egészségbiztosítási ágának igazgatási szerve. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi hivatal, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. Az OEP-et főigazgató vezeti.  Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OEP alapító okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el.  Egészségbiztosítási szervek: az OEP, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei. Az OEP székhelye Budapest. Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait. (1997. évi LXXXIII. törvény) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH): A Kormány az Egészségügyi Minisztérium, valamint az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó közigazgatási, hatósági feladatok, továbbá a miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási feladatok ellátására hozta létre 2003-ban a központi hivatalként működő Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, amely önállóan működő és gazdálkodó, országos illetékességű központi közhatalmi költségvetési szerv. (295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. A szerv korábbi megnevezései: Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI), Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI). A GYEMSZI jogutódja az alábbi beolvadással megszűnt szerveknek: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI), Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK). (59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet) Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda, Egészségpolitikai Szótár 2014, copyleft anyag melynek célja "minél szélesebb körű és érthető tájékoztatás"


A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com