címlapjegyzék

Orvosi Szótár

Pontos találat:
vyšetrenie dvoma rukami - Szlovák --> Magyar


Részleges találatok:
vyšetrenie krvi - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie chrupu - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie očí a zraku - Szlovák --> Magyar
laboratórne vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie uší a sluchu - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie očnej spodiny - Szlovák --> Magyar
mikroskopické vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pre poisťovňu - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie krvného tlaku - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie krvných plynov - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie močovodu zrakom - Szlovák --> Magyar
vysetrenie funkcie obličiek - Szlovák --> Magyar
Celkové lekárske vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
optické vyšetrenie močovodu - Szlovák --> Magyar
fyzické vyšetrenie pacienta - Szlovák --> Magyar
Pracovnolekárske vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie dýchacích funkcií - Szlovák --> Magyar
ultrazvukové vyšetrenie srdca - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie na vodičský preukaz - Szlovák --> Magyar
ultrazvukové vyšetrenie brucha - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pri odvodoch brancov - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a test na ťarchavosť - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie vývinu dospievajúceho - Szlovák --> Magyar
vyšetrenie hrudnej dutiny zrakom - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a testovanie fertility - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pred športovou súťažou - Szlovák --> Magyar
klinické vyšetrenie kolenného kĺbu - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie na administratívne účely - Szlovák --> Magyar
ultrazvukové vyšetrenie v tehotnosti - Szlovák --> Magyar
Popôrodná starostlivosť a vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené špeciálne vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Szlovák --> Magyar
Iný čakací termín na vyšetrenie a liečbu - Szlovák --> Magyar
Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze - Szlovák --> Magyar
Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádorové - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné - Szlovák --> Magyar
Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné) - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve - Szlovák --> Magyar
Následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádoru - Szlovák --> Magyar
Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor čreva - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pred prijatím do ústavných zariadení - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie potenciálnych darcov orgánov a tkanív - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené špeciálne skríningové vyšetrenie - Szlovák --> Magyar
Celkové psychiatrické vyšetrenie vyžiadané úradne - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prsníka - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor žalúdka - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy - Szlovák --> Magyar
Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené inde - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prostaty - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení - Szlovák --> Magyar
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na diabetes mellitus - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na pľúcnu tuberkulózu - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie očných a ušných chorôb - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie srdcovocievnych chorôb - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie pred prijatím do výchovnovzdelávacích ústavov - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor krčka maternice - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor močového mechúra - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Szlovák --> Magyar
Klinefelterov syndróm - muž s viac ako dvoma X chromozómami - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na črevné infekčné choroby - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lokalizované inde - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vrodené chyby - deformácie a - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie porovnávacej kontrolnej skupiny v klinických výskumných - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve - Szlovák --> Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na krvné choroby a choroby krvotvorných - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné choroby s prevažne sexuálnym - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie [HIV] - Szlovák --> Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčené infekčné a parazitárne - Szlovák --> Magyar


Szótöredékek:


1.475.397 bejegyzés. © 2019 super55.com