címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na krvné choroby a choroby krvotvorných - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Presahujúca lézia tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Slovenčina → Magyar
určitě - Čeština → Magyar
Určité patologické stavy perinatálnej periódy v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby mužských pohlavných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby močových a pohlavných orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby nervového systému a zmyslových orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Zmiešané poruchy správania a emOČNÉ PORUCHY - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Duševné choroby a poruchy správania v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Duševné poruchy a choroby nervového systému komplikujúce ťarchavosť - - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
odber krvi - Slovenčina → Magyar
Darca krvi - Slovenčina → Magyar
otrava krvi - Slovenčina → Magyar
moč v krvi - Čeština → Magyar
potenie krvi - Slovenčina → Magyar
cukor v krvi - Slovenčina → Magyar
vracanie krvi - Slovenčina → Magyar
náhrada krvi - Slovenčina → Magyar
zrazenina krvi - Slovenčina → Magyar
darovanie krvi - Slovenčina → Magyar
transfúzia krvi - Slovenčina → Magyar
vyšetrenie krvi - Slovenčina → Magyar
vypľúvanie krvi - Slovenčina → Magyar
odber krvi z plodu - Slovenčina → Magyar
vykašliavanie krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
arteriálny tlak krvi - Slovenčina → Magyar
Odobratie vzorky krvi - Slovenčina → Magyar
Nález kokaínu v krvi - Slovenčina → Magyar
poruch zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Nález opiátov v krvi - Slovenčina → Magyar
hladina alkoholu v krvi - Slovenčina → Magyar
náter periférnej krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie alkoholu v krvi - Slovenčina → Magyar
Iná fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
Nález halucinogénu v krvi - Slovenčina → Magyar
vysoká hladina cukru v krvi - Slovenčina → Magyar
zabraňujúci zrážaniu krvi - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká aspirácia krvi - Slovenčina → Magyar
prítomnosť baktérií v krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi z placenty - Slovenčina → Magyar
Transfúzia inkompatibilnej krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie steroidnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
rozbor plynů v arteriální krvi - Čeština → Magyar
Zvýšená hladina glukózy v krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie psychotropnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
Transfúzia krvi bez udania diagnózy - Slovenčina → Magyar
Abnormálna hladina minerálov v krvi - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 40 - 59 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 60 - 79 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 80 - 99 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 20 - 39 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi niže 20 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 200 - 239 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 100 - 119 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 120 - 199 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
nedostatok kysličníka uhličitého v krvi - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi - Slovenčina → Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka po prehltnutí krvi matky - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi - Slovenčina → Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Slovenčina → Magyar
Anémia z nedostatku železa po strate krvi (zdĺhavá) - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry dvojčaťa - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný abnormálny nález v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká hemateméza a meléna po prehltnutí materinskej krvi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Nález nešpecifikovanej látky - ktorá sa normálne v krvi nenachodí - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Slovenčina → Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Darcovia orgánov a tkanív - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Katetrizácia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Infekcie močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Polyp ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Infekcie močových orgánov po pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov - Slovenčina → Magyar
Absencia alebo agenéza slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
výtok (zo ženských pohlavných orgánov) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby mihalnice - slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Infekcie pohlavných orgánov v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie potenciálnych darcov orgánov a tkanív - Slovenčina → Magyar
Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov - - Slovenčina → Magyar
Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vrodená chyba dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Fistuly - píšťale - ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný polyp ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Kaposiho sarkóm - Kaposiho sarkóm viacerých orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Penis - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná fistula ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Miešok - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Semenník - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Gonokokový zápal ženských panvových orgánov (A54.2†) - Slovenčina → Magyar
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov (A56.1†) - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Placenta - Slovenčina → Magyar
Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov (A18.1†) - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Maternica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Nadsemenník - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Predstojnica - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Vaječník - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vrodená chyba mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo sústav - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Syfilitický zápal ženských panvových orgánov (A51.4† - A52.7†) - Slovenčina → Magyar
Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate a mimomaternicovej a - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slovenčina → Magyar
Chlamýdiové infekcie panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenia vnútrohrudníkových - vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená abnormalitou panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate a mimomaternicovej aj - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Penis - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vulva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovanú abnormalitu panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vagína - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Konečník - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Endometrium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slezina - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Srdce - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Iné ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Týmus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Vajíčkovod - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Široký väz - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Semenník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Okrúhly väz - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Anus a análny kanál - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Hrtan - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Týmus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Rektosigmoidové spojenie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Pohrudnica - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Konečník - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Medzipľúcie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tenké črevo - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Medzipľúcie - mediastinum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Primaterničie - parametrium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nešpecifikovaná časť čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Červovitý prívesok - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pera - ústna dutina - hltan - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Priedušnica - prieduška a pľúca - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Poruchy bránice - Slovenčina → Magyar
duševní poruchy - Čeština → Magyar
Poruchy správania - Slovenčina → Magyar
psychické poruchy - Čeština → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
psychické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Myotonické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy akomodácie - Slovenčina → Magyar
Adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Poruchy tvorby zubov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Somatizované poruchy - Slovenčina → Magyar
Somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy zorného poľa - Slovenčina → Magyar
Poruchy zubnej erupcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Poruchy sekrécie slín - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately a femoru - Slovenčina → Magyar
Hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Atrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Poruchy srdcového rytmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu medi - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu zinku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Poruchy celistvosti kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu kalcia - Slovenčina → Magyar
Poruchy farebného videnia - Slovenčina → Magyar
Poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately - jabĺčka - Slovenčina → Magyar
Fóbicko-anxiózne poruchy - Slovenčina → Magyar
Prenikavé poruchy vývinu - Slovenčina → Magyar
Poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Ľahké poruchy poznávania - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fosforu - Slovenčina → Magyar
PoruchY návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu železa - Slovenčina → Magyar
Hypertrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glycínu - Slovenčina → Magyar
Subjektívne poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu ornitínu - Slovenčina → Magyar
Toxické myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fruktózy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu magnézia - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s exoftalmom - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu tyrozínu - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Poruchy cyklu spánok - bdenie - Slovenčina → Magyar
Poruchy koagulácie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Flatulencia a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti vaječníkov - Slovenčina → Magyar
Poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu galaktózy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Poruchy vývinu a erupcie zubov - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy refrakcie a akomodácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Poruchy transportu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Disociatívne motorické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy typu tranzu a posadnutia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Poruchy reči nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy plien nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy voľby sexuálneho objektu - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Poruchy puberty nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Akútne vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Vnútorné poruchy kolenného kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy blúdivého nervu (n.vagus) - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy ostatných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Poruchy temporomandibulárneho kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu močových látok - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy svalového tonusu novorodenca - Slovenčina → Magyar
Chronické vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu mastných kyselín - Slovenčina → Magyar
Menopauzálne a klimakterické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánkového rytmu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Funkčné poruchy polymorfonukleárnych - Slovenčina → Magyar
Organické poruchy nálady (afektívne) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánkového nervu (n. facialis) - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Poruchy autonómneHO nervovÉHO sYSTÉMU - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti) - Slovenčina → Magyar
Akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Ostatné poruchy vnútorného vylučovania - Slovenčina → Magyar
Zmiešané špecifické vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus) - Slovenčina → Magyar
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius) - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín so sírou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania združené so - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Akútne liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou - Slovenčina → Magyar
Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Zmiešané disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy osobnosti a správania zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania spojené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie] - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Neinfekčné poruchy hrotu (Darvinov hrbolček) - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu pyruvátu a glukoneogenézy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Chronické liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným - Slovenčina → Magyar
Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie] - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis) - Slovenčina → Magyar
Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené s enzýmovým defektom - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kombinované poruchy mitrálnej - aortálnej a trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Slovenčina → Magyar
Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatí v alebo hypnotík - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
choroby - Slovenčina → Magyar
bez choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby pier - Slovenčina → Magyar
choroby ciev - Slovenčina → Magyar
Choroby jazyka - Slovenčina → Magyar
očné choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby bielka - Slovenčina → Magyar
choroby čriev - Slovenčina → keresési javaslat
choroby pošvy - Slovenčina → Magyar
cievne choroby - Slovenčina → Magyar
choroby kości - Polski → Magyar
Choroby týmusu - Slovenčina → Magyar
centrum choroby - Čeština → Magyar
cévní choroby - Čeština → Magyar
choroby zvierat - Slovenčina → Magyar
Choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Choroby sklovca - Slovenčina → Magyar
centrum choroby - Slovenčina → Magyar
kožné choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov - Slovenčina → Magyar
Choroby sleziny - Slovenčina → Magyar
určenie choroby - Slovenčina → Magyar
choroby wrodzone - Polski → Magyar
stredisko choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žíl - Slovenčina → Magyar
choroby weneryczne - Polski → Magyar
zhoršenie choroby - Slovenčina → Magyar
vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
zhoršení choroby - Čeština → Magyar
vzplanutie choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu - Slovenčina → Magyar
predzvesť choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby jazyka - Slovenčina → Magyar
Choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
vaginální choroby - Čeština → Magyar
reumatické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kostÍ - Slovenčina → Magyar
rozpoznanie choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sleziny - Slovenčina → Magyar
Choroby vlásočníc - Slovenčina → Magyar
Iné choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Choroby fibroblastov - Slovenčina → Magyar
choroby odzwierzęce - Polski → Magyar
Iné choroby týmusu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby chrupky - Slovenčina → Magyar
parazitické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca - Slovenčina → Magyar
bez choroby prsníkov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kapilár - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
mozgovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hypofýzy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Zosterové choroby oka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hlasiviek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Choroby chiasma opticum - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Iné erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby mozgu - Slovenčina → Magyar
choroby dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Nosič infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby osrdcovníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nadobličiek - Slovenčina → Magyar
choroby nervovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Choroby akustického nervu - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby mieška - Slovenčina → Magyar
Infekčné choroby detstva - Slovenčina → Magyar
choroby sercowo-naczyniowe - Polski → Magyar
Iné chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
choroby naczyń mózgowych - Polski → Magyar
cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
choroby imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nákazlivé choroby detstva - Slovenčina → Magyar
Choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slznej žľazy - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Choroby pulmonálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Choroby BartholinIHO žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Vývinové choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné atrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Nosič inej infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
posúdenie prebehnutej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby periférnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
choroby zwyrodnieniowa stawów - Polski → Magyar
Iné zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby po mastoidektómii - Slovenčina → Magyar
Choroby iných zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tepien a tepničiek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné cystické choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Kongenitálne vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vlasových folikulov - Slovenčina → Magyar
Infekčné choroby detského veku - Slovenčina → Magyar
Iné cytomegalovírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Hodgkinovej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné hypertrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha - Slovenčina → Magyar
Nákazlivé choroby detského veku - Slovenčina → Magyar
Degeneratívne choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Choroby ekrinných potných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Purpura a iné hemoragické choroby - Slovenčina → Magyar
Zhubné imunoproliferačné choroby - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyvolané chlamýdiami - Slovenčina → Magyar
Cievne choroby mozgu pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pleury - Slovenčina → Magyar
choroby przenoszone drogą płciową - Polski → Magyar
Iné cievne choroby spojovky a cysty - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavé zápalové choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Choroby kôrového zrakového centra - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pery a ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby papily zrakového nervu - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Alveolárne a perialveolárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Osoba so strachom z nezistenej choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby priedušiek nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby perikardu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nosa a prinosových dutín - Slovenčina → Magyar
Choroby bielka a rohovky pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené srdcové choroby - Slovenčina → Magyar
Nosič inej črevnej infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
Nereumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné imunoproliferačné choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby medzipľúcia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Degeneratívne a vaskulárne choroby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby blízke polyarteritis nodosa - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby maternice okrem krčka - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby mužských genitálií - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacEj sÚstavy zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby semenných mechúrikov - Slovenčina → Magyar
Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové CHOROBY nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné demyelinizačné choroby CENTRÁLNEho - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby očí a uší v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné presne určené pľuzgierové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné renálne tubulointersticiálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby stredného ucha a hlávkového - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Systémové choroby spojivového tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové choroby oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri - Slovenčina → Magyar
Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Granulomatózne choroby kože a podkožného - Slovenčina → Magyar
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Slovenčina → Magyar
choroby zo zhoršenej obličkovej tubulárnej - Slovenčina → Magyar
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby zubnej pulpy a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Choroby tepien - tepničiek a vlásočníc pri - Slovenčina → Magyar
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Nosič bližšie neurčenej infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby - Slovenčina → Magyar
Nezápalové choroby vaječníka - vajíčkovodu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované nezápalové choroby maternice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby apokrinných potných (pachových) žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Choroby obličiek a močovodu v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Infekčné a parazitárne choroby matky - ktoré sa - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Infekčné a parazitárne choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín - Slovenčina → Magyar
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Choroby transepidermálneho vylučovania (eliminácie) - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka - žlčových ciest a podžalúdkovej - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy) - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby endokardu - chlopňa bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku špecifikované - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby svalov - kostí a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endokrinné - nutričné a metabolické choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na črevné infekčné choroby - Slovenčina → Magyar
Protozoálne choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek - Slovenčina → Magyar
Nosič infekčnej choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby semenného povrazca - pošvového obalu semenníka a - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Hyperurikémia bez príznakov zápalovej artritídy a choroby s výskytom - Slovenčina → Magyar
Iné endokrinné - nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Slovenčina → Magyar
Hydrops fetalis v dôsledku inej a nešpecifikovanej hemolytickej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Choroby obehovej sústavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby tráviacej sústavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - - Slovenčina → Magyar
Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané nešpecifikovaným vonkajším činiteľom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Tuberkulózne choroby čriev - pobrušnice a mezentérických uzlín (A18.3†) - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-†) - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 - E14† so spoločnou štvrtou - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné choroby s prevažne sexuálnym - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Endokrinné - nutričné a metabolické choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com