címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételekitt segíthetsz

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok    Szótöredékek    Fordítások  

Találatok:
Darca iného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Darca bližšie neurčeného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Stav po transplantácii iného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Odňatie iného orgánu (čiastočné) (úplné) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Stav po transplantácii orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie a odvrhnutie nešpecifikovaného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantácii orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
darca - Slovenčina → Magyar
Darca krvi - Slovenčina → Magyar
Darca kosti - Slovenčina → Magyar
Darca kože - Slovenčina → Magyar
Darca rohovky - Slovenčina → Magyar
Darca obličky - Slovenčina → Magyar
Darca kostnej drene - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného palca - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného prsta - Slovenčina → Magyar
Pád z iného nábytku - Slovenčina → Magyar
Strata sluchu iného typu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Ženská neplodnosť iného pôvodu - Slovenčina → Magyar
Poškodenie zapálením alebo roztopením iného - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného špecifikovaného krčného stavca - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iného kostného a šľachového implantátu - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Slovenčina → Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iného (jedného) prsta - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iného a nešpecifikovaného poškodenia pečeňových - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na - Slovenčina → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom iného štátu, ktorí majú právo zdržiavať sa v krajine: - Slovenčina → Magyar
vznik orgánu - Slovenčina → Magyar
vývoj orgánu - Slovenčina → Magyar
ztvrdnutí orgánu - Čeština → Magyar
zhrubnutie orgánu - Slovenčina → Magyar
nevyvinutie orgánu - Slovenčina → Magyar
zväčšenie orgánu - Slovenčina → Magyar
zväčšennie orgánu - Slovenčina → Magyar
transplantácia orgánu - Slovenčina → Magyar
nesprávna poloha orgánu - Slovenčina → Magyar
neúplne vyvinutie orgánu - Slovenčina → Magyar
nesprávná poloha orgánu - Čeština → Magyar
umiestnenie orgánu dopredu - Slovenčina → Magyar
nevyvinutie niektorého orgánu - Slovenčina → Magyar
nedostatočná činnosť orgánu - Slovenčina → Magyar
roztiahnutie steny dutého orgánu - Slovenčina → Magyar
Chirurgická transplantácia celého orgánu - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia štepu močového orgánu - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie pohlavného (ých) orgánu (ov) - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu - Slovenčina → Magyar
Cestovní doklad, který udává totožnost držitele, ale neuděluje portugalskou státní příslušnost ani právo na ochranu v zahraničí ze strany portugalských orgánů. - Čeština → Magyar
tkanivá - Slovenčina → Magyar
premena tkaniva - Slovenčina → Magyar
mäknutie tkaniva - Slovenčina → Magyar
tukového tkaniva - Slovenčina → Magyar
vyničenie tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva - Slovenčina → Magyar
implantát vlastného tkaniva - Slovenčina → Magyar
zvýšená vzdušnosť tkaniva - Slovenčina → Magyar
Hypertrofia adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva krku - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor z tukového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor z lymfatického tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Slovenčina → Magyar
zvápnený nádor granulačného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Systémové choroby spojivového tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni - Slovenčina → Magyar
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Kaposiho sarkóm - Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - - Slovenčina → Magyar
Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná lokálna choroba spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba mandlí a adenoidného tkaniva NS - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná miestna infekcia kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná folikulárna cysta kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Choroby svalov - kostí a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby kože a podkožného tkaniva komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva súvisiaca s používaním - - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory miazgového - krvotvorného a príbuzného tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo inej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†) - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory miazgového - krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva neurčitého alebo - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva neurči tého alebo neznámeho - Slovenčina → Magyar


A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com