címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Sjögren's syndrome (Sicca syndrome) - English → Magyar
Down syndrome - English → Magyar
Down-s syndrome - English → Magyar
Syndrome de Down - Français → Magyar
Down-s syndrome - unspecified - English → Magyar
syndrome - Français → Magyar
syndrome - English → Magyar
N syndrome - English → értelmezés
N syndrome - English → Magyar
QT syndrome - English → Magyar
CFS Syndrome - English → keresési javaslat
XYY syndrome - English → Magyar
Dow syndrome - English → keresési javaslat
Don syndrome - English → keresési javaslat
Rett syndrome - English → Magyar
syndrome ABCD - Français → Magyar
OPSI syndrome - English → Magyar
Reye syndrome - English → Magyar
Aase syndrome - English → Magyar
Dow syndrome. - English → keresési javaslat
WAGR syndrome - English → Magyar
Hess syndrome - English → Magyar
ABCD syndrome - English → Magyar
Root syndrome - English → keresési javaslat
Hess syndrome - English → értelmezés
chest syndrome - English → keresési javaslat
Usher syndrome - English → értelmezés
SAPHO syndrome - English → Magyar
Adien syndrome - English → Magyar
HELLP syndrome - English → Magyar
plica syndrome - English → Magyar
sicca syndrome - English → Magyar
CREST syndrome - English → Magyar
Downs syndrome - English → Magyar
Anton syndrome - English → Magyar
Anton syndrome - English → értelmezés
Usher syndrome - English → Magyar
tunnel syndrome - English → Magyar
Werner Syndrome - English → Magyar
syndrome d'Aase - Français → Magyar
Rett's syndrome - English → Magyar
Reye's syndrome - English → Magyar
Savant syndrome - English → Magyar
Marfan Syndrome - Deutsch → keresési javaslat
linear syndrome - English → Magyar
Noonan syndrome - English → Magyar
Brandt syndrome - English → Magyar
Reiter syndrome - English → Magyar
Turner syndrome - English → Magyar
Donohue syndrome - English → Magyar
Sneddon syndrome - English → Magyar
Felty's syndrome - English → Magyar
Joubert syndrome - English → Magyar
Syndrome de Rett - Français → Magyar
Raynaud syndrome - English → Magyar
Aarskog syndrome - English → Magyar
Sézary syndrome - English → Magyar
Raynaud syndrome - English → keresési javaslat
Raynaud syndrome - English → értelmezés
dumping syndrome - English → Magyar
overuse syndrome - English → Magyar
CR(E)ST syndrome - English → Magyar
Jatagan syndrome - English → Magyar
cushing syndrome - English → keresési javaslat
Raynaud-syndrome - English → Magyar
long-QT syndrome - English → Magyar
cat-cry syndrome - English → Magyar
Bartter syndrome - English → Magyar
Jet Lag Syndrome - English → Magyar
Long QT Syndrome - English → keresési javaslat
Aagenaes syndrome - English → Magyar
Syndrome de CREST - Français → Magyar
Morgagni syndrome - English → Magyar
coronary syndrome - English → Magyar
Marfan's syndrome - English → Magyar
Hallgren syndrome - English → Magyar
Williams syndrome - English → Magyar
Wolman's syndrome - English → Magyar
coronary syndrome - English → értelmezés
Hallgren syndrome - English → értelmezés
Takayasu syndrome - English → Magyar
Nelson's syndrome - English → Magyar
Horner's syndrome - English → Magyar
Tourette syndrome - English → értelmezés
Costen-s syndrome - English → Magyar
triple X syndrome - English → Magyar
Asperger syndrome - English → Magyar
Ormond's syndrome - English → Magyar
Syndrome de Felty - Français → Magyar
Kawasaki syndrome - English → Magyar
Wellen's syndrome - English → értelmezés
Flatback syndrome - English → Magyar
Sjögren-syndrome - English → Magyar
Teething syndrome - English → Magyar
Tourette syndrome - English → Magyar
syndrome d'Aarskog - Français → Magyar
Bálint's syndrome - English → értelmezés
locked in syndrome - English → Magyar
Korsakoff Syndrome - English → Magyar
syndrome hammartå - Svenska → Magyar
Leaky Gut Syndrome - English → Magyar
metabolic syndrome - English → Magyar
abdominal syndrome - English → Magyar
flat back syndrome - English → keresési javaslat
serotonin syndrome - English → Magyar
Syndrome de Nelson - Français → Magyar
Capdepont syndrome - English → Magyar
syndrome maculaire - Français → Magyar
Cushing-s syndrome - English → Magyar
Raynaud's syndrome - English → Magyar
nephrotic syndrome - English → Magyar
Carcinoid syndrome - English → Magyar
Uhthoff's syndrome - English → Magyar
Gilbert's syndrome - English → Magyar
Uhthoff's syndrome - English → értelmezés
fragile-x syndrome - English → Magyar
Nezelof's syndrome - English → Magyar
Wissler's syndrome - English → Magyar
Short rib syndrome - English → Magyar
NacLeod's syndrome - English → Magyar
Bálint's syndrome - English → Magyar
Stockholm syndrome - English → Magyar
Syndrome de MacLeod - Français → Magyar
blind loop syndrome - English → Magyar
Shy-drager syndrome - Svenska → Magyar
adaptation syndrome - English → Magyar
Syndrome d-Asperger - Français → Magyar
Shy-Drager syndrome - Lat/Gr/Med → Magyar
Bertolotti syndrome - English → Magyar
white coat syndrome - English → Magyar
syndrome de Lejeune - Français → Magyar
Tourette's syndrome - English → értelmezés
Syndrome de Behçet - Français → Magyar
Shy-Drager syndrome - Magyar → szinonima
Syndrome de Cushing - Français → Magyar
Aase-Smith syndrome - English → Magyar
Sick sinus syndrome - English → Magyar
Munchausen syndrome - English → Magyar
Dressler-s syndrome - English → Magyar
low output syndrome - English → Magyar
Syndrome de Raynaud - Français → Magyar
syndrome d'Aagenaes - Français → Magyar
Syndrome de Gilbert - Français → Magyar
orange peel syndrome - English → Magyar
Cri-du-Chat syndrome - English → Magyar
Di George-s syndrome - English → Magyar
shaken baby syndrome - Svenska → Magyar
Yellow nail syndrome - English → Magyar
short bowel syndrome - English → Magyar
Mendelson's syndrome - English → Magyar
toxic shock syndrome - English → Magyar
orange peel syndrome - English → értelmezés
impingement syndrome - English → Magyar
short bowel syndrome - English → értelmezés
acute chest syndrome - English → Magyar
Turner syndrome (TS) - English → Magyar
Budd-Chiari syndrome - English → Magyar
syndrome Lesch-Nyhan - Français → Magyar
Gradenigo's syndrome - English → Magyar
Syndrome de Dressler - Français → Magyar
empty sella syndrome - English → Magyar
post-polio syndrome - English → Magyar
Giles Smith syndrome - English → Magyar
Gradenigo's syndrome - English → értelmezés
Lesch-Nyhan syndrome - English → Magyar
Syndrome de Nézelof - Français → Magyar
Bronze baby syndrome - English → Magyar
hepatorenal syndrome - English → Magyar
compartment syndrome - English → Magyar
Lady Godiva syndrome - English → Magyar
Bronze baby syndrome - English → értelmezés
Syndrome carcinoïde - Français → Magyar
tumor lysis syndrome - English → Magyar
Lumbosacral syndrome - English → Magyar
failed back syndrome - English → Magyar
Prune belly syndrome - English → Magyar
Shaken baby syndrome - English → Magyar
sleep apnea syndrome - English → Magyar
Ramsey Hunt syndrome - English → Magyar
Syndrome du dos plat - Français → Magyar
Cri du Chat syndrome - English → Magyar
Kluver-Bucy Syndrome - English → Magyar
Ramsey Hunt syndrome - English → értelmezés
Adams-Stokes syndrome - English → Magyar
restless leg syndrome - English → értelmezés
Kleine-Levin Syndrome - English → Magyar
Syndrome de Di George - Français → Magyar
Syndrome de Mendelson - Français → Magyar
tasal tunnel syndrome - English → keresési javaslat
central cord syndrome - English → Magyar
Shy-Drager syndrome  - English → Magyar
premenstrual syndrome - English → Magyar
oral allergy syndrome - English → Magyar
fat embolism syndrome - English → Magyar
restless leg syndrome - English → Magyar
Syndrome de Stockholm - Français → Magyar
premenstrual syndrome - English → értelmezés
cauda equina syndrome - English → Magyar
Klippel-Feil syndrome - English → Magyar
Rotator cuff syndrome - English → Magyar
night eating syndrome - English → Magyar
Melkersson's syndrome - English → Magyar
Ectopic ACTH syndrome - English → Magyar
cervical rib syndrome - English → Magyar
retinoic acid syndrome - English → Magyar
Mallory-Weiss syndrome - English → Magyar
restless legs syndrome - English → Magyar
hypermobility syndrome - English → Magyar
Postphlebitic syndrome - English → Magyar
fetal alcohol syndrome - English → Magyar
Aarskog-Scott syndrome - English → Magyar
adrenogenital syndrome - English → Magyar
Meckel-Gruber syndrome - English → Magyar
tarsal tunnel syndrome - English → Magyar
Wilson-Mikity syndrome - English → Magyar
Meconium plug syndrome - English → Magyar
syndrome de Bertolotti - Français → Magyar
Ehlers-Danlos syndrome - English → Magyar
Arnold-Chiari syndrome - English → Magyar
battered baby syndrome - English → Magyar
Lambert-Eaton syndrome - English → Magyar
malabsorption syndrome - English → Magyar
Lesch–Nyhan syndrome - English → Magyar
Danbolt-Closs syndrome - English → Magyar
carpal tunnel syndrome - English → értelmezés
Eaton-Lambert syndrome - English → Magyar
carpal tunnel syndrome - English → Magyar
Angelman syndrome (AS) - English → Magyar
amniotic band syndrome - English → Magyar
cubital tunnel syndrome - English → értelmezés
cervicocranial syndrome - English → Magyar
WisslerFanconi syndrome - English → Magyar
akinetic-rigid syndrome - English → Magyar
patellofemoral syndrome - English → Magyar
acute coronary syndrome - English → Magyar
hyperviscosity syndrome - English → Magyar
Crigler-Najjar syndrome - English → Magyar
cervical spine syndrome - English → Magyar
acute coronary syndrome - English → értelmezés
Syndrome hépato-rénal - Français → Magyar
postthrombotic syndrome - English → Magyar
solitary ulcer syndrome - English → Magyar
Horner's Syndrome Triad - English → Magyar
Pre-excitation syndrome - English → Magyar
MYELODISPLASIC SYNDROME - English → keresési javaslat
Horner's Syndrome Triad - English → értelmezés
synovial plica syndrome - English → Magyar
WiskottAldrich syndrome - English → Magyar
cubital tunnel syndrome - English → Magyar
postconcussive syndrome - English → Magyar
Syndrome du Cri du chat - Français → Magyar
Syndrome de Budd-Chiari - Français → Magyar
Guillain-Barre syndrome - English → Magyar
myelodysplasia syndrome - English → Magyar
Postcardiotomy syndrome - English → Magyar
Ullrich-Turner syndrome - English → Magyar
Other Cushing-s syndrome - English → Magyar
thoracic outlet syndrome - English → Magyar
Iliotibial band syndrome - English → Magyar
large offspring syndrome - English → Magyar
Stevens-Johnson syndrome - English → értelmezés
ocular ischemic syndrome - English → Magyar
Wiskott-Aldrich syndrome - English → Magyar
Megavitamin-B 6 syndrome - English → Magyar
Acute nephritic syndrome - English → Magyar
McCune Albright Syndrome - English → Magyar
Williams-Beuren syndrome - English → Magyar
chronic fatigue syndrome - English → Magyar
Other Cushing's syndrome - English → Magyar
hepatopulmonary syndrome - English → Magyar
irritable bowel syndrome - English → Magyar
Post-concussion syndrome - English → Magyar
irritable bowel syndrome - English → értelmezés
Syndrome du choc toxique - Français → Magyar
vertebrobasilar syndrome - English → Magyar
Stein Leventhal syndrome - English → Magyar
Fetal hydantoin syndrome - English → Magyar
Wittmaack-Ekbom syndrome - English → Magyar
Wissler-Fanconi syndrome - English → Magyar
Stevens-Johnson syndrome - English → Magyar
Cervicobrachial syndrome - English → Magyar
Verner Morrison syndrome - English → Magyar
Per-excitiation syndrome - English → Magyar
Gastric dumping syndrome - English → Magyar
myelodysplastic syndrome - English → Magyar
Postencephalitic syndrome - English → Magyar
Inspissated bile syndrome - English → Magyar
Klinefelter syndrome (KS) - English → Magyar
Comèl-Netherton syndrome - English → Magyar
Treacher-Collins syndrome - English → Magyar
neonatal airleak syndrome - English → Magyar
polycystic ovary syndrome - English → Magyar
Usher–Hallgren syndrome - English → Magyar
syndrome du canal carpien - Français → Magyar
Usher–Hallgren syndrome - English → értelmezés
hemolytic uremic syndrome - English → Magyar
GLUT1 deficiency syndrome - English → Magyar
subclavian steal syndrome - English → Magyar
postconcussional syndrome - English → Magyar
Abruzzo Erickson syndrome - English → Magyar
post-laminectomy syndrome - English → Magyar
Cluster headache syndrome - English → Magyar
hypereosinophilic syndrome - English → Magyar
Postviral fatigue syndrome - English → Magyar
Cerebellar stroke syndrome - English → Magyar
Weber-Osler-Rendu-syndrome - English → Magyar
Syndrome de Crigler-Najjar - Français → Magyar
Zollinger-Ellison syndrome - English → Magyar
Syndrome des ongles jaunes - Français → Magyar
Syndrome post-commotionnel - Français → Magyar
Toxic shock syndrome [TSS] - Svenska → Magyar
short bowel syndrome (SBS) - English → Magyar
Chronic nephritic syndrome - English → Magyar
short bowel syndrome (SBS) - English → értelmezés
postpoliomyelitis syndrome - English → Magyar
Syndrome post-phlébitique - Français → Magyar
lateral medullary syndrome - English → Magyar
Gradenigo-Lannois syndrome - English → Magyar
syndrome de défibrination - Français → Magyar
Gradenigo-Lannois syndrome - English → értelmezés
irratibilis colon syndrome - Magyar → keresési javaslat
Brain stem stroke syndrome - English → Magyar
amniotic infection syndrome - English → Magyar
myeloproliferative syndrome - English → Magyar
congenital rubella syndrome - English → Magyar
multiorgan failure syndrome - English → Magyar
PMS (premenstrual syndrome) - English → Magyar
fibromyalgia syndrome (FMS) - English → Magyar
myeloproliferative syndrome - English → értelmezés
polycystic ovarian syndrome - English → Magyar
superior vena cava syndrome - English → Magyar
general adaptation syndrome - English → Magyar
haemolytic uraemic syndrome - English → Magyar
syndrome de Stein-Leventhal - Français → Magyar
organic dust toxic syndrome - English → Magyar
Pure motor lacunar syndrome - English → Magyar
multiple endocrine syndrome - English → Magyar
Cauda equina syndrome (CES) - English → Magyar
Syndrome de pré-excitation - Français → Magyar
Haemolytic-uraemic syndrome - English → Magyar
PMS (premenstrual syndrome) - English → értelmezés
premenstrual syndrome (PMS) - English → értelmezés
syndrome de Gianotti Crosti - Français → Magyar
Syndrome de Wiskott-Aldrich - Français → Magyar
Androgen resistance syndrome - English → Magyar
neonatal abstinence syndrome - English → Magyar
patellofemoral pain syndrome - English → Magyar
Sudden infant death syndrome - English → Magyar
postcholecystectomy syndrome - English → Magyar
meconium aspiration syndrome - English → Magyar
Alice in Wonderland Syndrome - English → Magyar
syndrome adréno-congénital - Français → Magyar
Alice in Wonderland Syndrome - English → értelmezés
Lesch–Nyhan syndrome (LNS) - English → Magyar
Acute HIV infection syndrome - English → Magyar
Marchiafava-Micheli syndrome - English → Magyar
delayed anovulatory syndrome - English → Magyar
Syndrome de Gougerot-Sjögren - Français → Magyar
respiratory distress syndrome - English → Magyar
hantavirus pulmonary syndrome - English → Magyar
Syndrome d-éruption dentaire - Français → Magyar
Stevens-Johnson syndrome, SJS - English → Magyar
venous insufficiency syndrome - English → Magyar
Maternal hypotension syndrome - English → Magyar
Stevens-Johnson syndrome, SJS - English → értelmezés
orbital inflammatory syndrome - English → Magyar
Syndrome post-encéphalitique - Français → Magyar
occupational overuse syndrome - English → Magyar
Pure sensory lacunar syndrome - English → Magyar
Syndrome ovarien polykystique - Français → Magyar
Premenstrual tension syndrome - English → Magyar
acute coronary syndrome (ACS) - Magyar → értelmezés
syndrome de Zollinger-Ellison - Français → Magyar
Patau's syndrome - unspecified - English → Magyar
macrophage activation syndrome - English → Magyar
Wolff-Parkinson-White syndrome - English → Magyar
Syndrome de Beckwith-Wiedemann - Français → Magyar
Unspecified nephritic syndrome - English → Magyar
Syndrome d-hypervitaminose B 6 - Français → Magyar
Malignant neuroleptic syndrome - English → Magyar
neuroleptic malignant syndrome - English → Magyar
irritable bowel syndrome (IBS) - English → értelmezés
geriatric sleep apnea syndrome - English → Magyar
Syndrome hémolytique urémique - Français → Magyar
Middle cerebral artery syndrome - English → Magyar
Edwards- syndrome - unspecified - English → Magyar
Hypoplastic left heart syndrome - English → Magyar
Syndrome post-cholécystectomie - Français → Magyar
Phantom limb syndrome with pain - English → Magyar
Vertebrobasilar artery syndrome - English → Magyar
Aortic arch syndrome (Takayasu) - English → Magyar
Turner's syndrome - unspecified - English → Magyar
Urethral syndrome - unspecified - English → Magyar
Abdallat Davis Farrage syndrome - English → Magyar
sinusoidal obstructive syndrome - English → Magyar
Paralytic syndrome - unspecified - English → Magyar
Immobility syndrome (paraplegic) - English → Magyar
Syndrome parkinsonien secondaire - Français → Magyar
obstructive sleep apnea syndrome - English → Magyar
Guillain–Barré syndrome (GBS) - English → Magyar
Hypoplastic right heart syndrome - English → Magyar
von Willebrand-Jürgens syndrome - English → Magyar
a. respiratory distress syndrome - English → Magyar
Urethritis and urethral syndrome - English → Magyar
vertebro-basilar artery syndrome - English → Magyar
Waterhouse-Friderichsen syndrome - English → Magyar
Impingement syndrome of shoulder - English → Magyar
upper airway resistance syndrome - English → Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - Français → Magyar
primary antiphospholipid syndrome - English → Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome - Magyar → szinonima
primary immunodeficiency syndrome - English → Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome - Magyar → értelmezés
Cushing- s syndrome - unspecified - English → Magyar
acquired immundeficiency syndrome - English → Magyar
ovarial hyperstimulation syndrome - English → Magyar
Anterior cerebral artery syndrome - English → Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome - English → Magyar
respiratory insufficiency syndrome - English → Magyar
Streptococcal Toxic Shock Syndrome - English → Magyar
Posterior cerebral artery syndrome - English → Magyar
Phantom limb syndrome without pain - English → Magyar
Syndrome de Cushing médicamenteux - Français → Magyar
macrophag activation like syndrome - English → keresési javaslat
Other neonatal aspiration syndrome - English → Magyar
acquired immunodeficiency syndrome - English → Magyar
idiopathic Lennox-Gastaut syndrome - English → Magyar
recurrent Guillain-Barré syndrome - English → Magyar
Postcardiotomy lymphoedema syndrome - English → Magyar
Alice in Wonderland Syndrome (AIWS) - English → Magyar
Alice in Wonderland Syndrome (AIWS) - English → értelmezés
Coeliac artery compression syndrome - English → Magyar
acquired immune deficiency syndrome - English → Magyar
Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) - English → Magyar
acute respiratory distress syndrome - English → Magyar
Syndrome d-infection aiguë par VIH - Français → Magyar
Adult Respiratory Distress Syndrome - English → Magyar
syndrome respiratoire aigu sévère - Français → Magyar
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen - Français → Magyar
Other variants of Turner's syndrome - English → Magyar
Hyperimmunoglobulin E syndrome (IgE) - English → Magyar
Staphylococcal Scalded skin syndrome - English → értelmezés
Meyenburg-Altherr-Uehlinger syndrome - English → Magyar
Gianotti-Crosti syndrome in children - English → értelmezés
Staphylococcal scalded skin syndrome - English → Magyar
Gianotti-Crosti syndrome in children - English → Magyar
Infant respiratory distress syndrome - English → Magyar
Klinefelter's syndrome - unspecified - English → Magyar
syndrome of inadequate ADH secretion - English → Magyar
dystrophia retinae dysacusis syndrome - English → értelmezés
Syndrome de Cushing - sans précision - Français → Magyar
allopurinol hypersensitivity syndrome - English → Magyar
syndrome de mort subite du nourrisson - Français → Magyar
Syndrome de dysfonctionnement sinusal - Français → Magyar
Androgen insensitivity syndrome (AIS) - English → Magyar
newborn respiratory distress syndrome - English → Magyar
familial testicular agenesis syndrome - English → Magyar
Carotid artery syndrome (hemispheric) - English → Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - English → Magyar
gastro-esophageal laceration syndrome - English → Magyar
dystrophia retinae dysacusis syndrome - English → Magyar
Rapidly progressive nephritic syndrome - English → Magyar
Myelodysplastic syndrome - unspecified - English → Magyar
distal intestinal obstruction syndrome - English → Magyar
juvenile primary fibromyalgia syndrome - English → Magyar
Haemorrhagic fever with renal syndrome - English → Magyar
systemic inflammatory response syndrome - English → Magyar
Syndrome of infant of a diabetic mother - English → Magyar
Irritable bowel syndrome with diarrhoea - English → Magyar
Syndrome d-hyperimmunoglobuline E (IgE) - Français → Magyar
infantile respiratory distress syndrome - English → Magyar
Klinefelter's syndrome karyotype 47-XXY - English → Magyar
Iliotibial Band Friction Syndrome ITBFS - English → Magyar
Syndrome de résistance aux androgènes - Français → Magyar
Chondrocostal junction syndrome (Tietze) - English → Magyar
syndrome polyalgique idiopathique diffus - Français → Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - Magyar → szinonima
Syndrome de sécrétion ectopique d-ACTH - Français → Magyar
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - Magyar → értelmezés
attention deficit hyperactivity syndrome - English → Magyar
syndrome de l'immuno-déficience acquise - Français → Magyar
Respiratory distress syndrome of newborn - English → Magyar
Depersonalization-derealization syndrome - English → Magyar
Alcohol-induced pseudo-Cushing's syndrome - English → Magyar
Syndrome de la crosse aortique (Takayasu) - Français → Magyar
retinitis pigmentosa–dysacusis syndrome - English → Magyar
HIV disease resulting in wasting syndrome - English → Magyar
retinitis pigmentosa–dysacusis syndrome - English → értelmezés
syndrome de détresse respiratoire aiguë - Français → Magyar
Neonatal aspiration syndrome - unspecified - English → Magyar
Irritable bowel syndrome without diarrhoea - English → Magyar
Syndrome douloureux somatoforme persistant - Français → Magyar
infection associated hemophagocyte syndrome - English → Magyar
post-polio syndrome, PPS, postpoliomyelitis - Lat/Gr/Med → Magyar
Syndrome adéno-cutanéo-muqueux (Kawasaki) - Français → Magyar
infection associated haemophagocyte syndrome - English → Magyar
Staphylococcal scalded skin syndrome ( SSSS) - Deutsch → Magyar
Mucocutaneous lymph node syndrome (Kawasaki) - English → Magyar
Vitreous syndrome following cataract surgery - English → Magyar
posterior inferior cerebellar artery syndrome - English → Magyar
Blind loop syndrome - not elsewhere classified - English → Magyar
Syndrome de détresse respiratoire de l-adulte - Français → Magyar
glucose transporter type 1 deficiency syndrome - English → Magyar
Syndrome de compression de l-artère coeliaque - Français → Magyar
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) - English → Magyar
overwhelming postsplenectomy infection syndrome - English → Magyar
Haemophagocytic syndrome - infection-associated - English → Magyar
Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation - Français → Magyar
Syndrome de l-anse borgne - non classé ailleurs - Français → Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - avec diarrhée - Français → Magyar
hereditary non-polypotic colon carcinoma syndrome - English → Magyar
Syndrome de l-intestin irritable - sans diarrhée - Français → Magyar
Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome - English → Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale - Français → Magyar
Klinefelter's syndrome - male with 46-XX karyotype - English → Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - mixed type - English → Magyar
Hantavirus (cardio-)pulmonary syndrome (HPS) (HCPS) - English → Magyar
Postlaminectomy syndrome - not elsewhere classified - English → Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - unspecified - English → Magyar
Syndrome hémophagocytaire associé à une infection - Français → Magyar
Maladie par VIH à l-origine d-un syndrome cachectique - Français → Magyar
Syndrome of infant of mother with gestational diabetes - English → Magyar
Syndrome d-épidermolyse staphylococcique du nourrisson - Français → Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - neurolgical type - English → Magyar
Syndrome oculo-urétro-synovial (Fiessinger-Leroy-Reiter) - Français → Magyar
Congenital iodine-deficiency syndrome - myxoedematous type - English → Magyar
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone - English → Magyar
hypereosinophilia syndrome and chronic eosinophil leukaemia - English → Magyar
Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne - Français → Magyar
Polyarteritis with lung involvement (Churg-Strauss syndrome) - English → Magyar
Syndrome de sécrétion anormale de l-hormone antidiurétique - Français → Magyar
Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs - Français → Magyar
Klinefelter's syndrome - male with more than two X chromosomes - English → Magyar
Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome) - English → Magyar
haemolysis elevated liver enzymes, low platelet count - syndrome - English → Magyar
Bechterews disease; Bechterew syndrome; Marie Strümpell disease - English → Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte - Français → Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale - sans précision - Français → Magyar
Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination) - Français → Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique - Français → Magyar
Syndrome d-insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxoedémateux - Français → Magyar
Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (Syndrome de Pickwick) - Français → Magyar
synovitis, acne, palmo-plantar pustulosis, hyperostosis, and osteitis - syndrome - English → Magyar
Organic amnesic syndrome - not induced by alcohol and other psychoactive substances - English → Magyar
Stomatite vésiculaire avec exanthème - due à un entérovirus (Syndrome pied-main-bouche) - Français → Magyar
Syndrome amnésique organique - non induit par l-alcool ou d-autres substances psychoactives - Français → Magyar
Autres formes de passage : Maladies associées du tissu conjonctif - à l-exclusion de : syndrome de polyangéite extensive (M30.8) - Français → Magyar
down - English → Magyar
down! - English → Magyar
to down - English → Magyar
Go down - English → keresési javaslat
lay down - English → Magyar
cut-down - English → keresési javaslat
put down - English → Magyar
die down - English → Magyar
sit down - English → Magyar
low-down - English → Magyar
set-down - English → Magyar
tie down - English → Magyar
top-down - English → keresési javaslat
run-down - English → Magyar
down-dip - English → Magyar
down low - Urban (English) → Magyar
pul down - English → keresési javaslat
lie down - English → Magyar
cut down - English → keresési javaslat
get down - English → Magyar
lay-down - English → Magyar
way down - English → Magyar
sand down - English → Magyar
hold-down - English → Magyar
help down - English → Magyar
tear down - English → Magyar
bend down - English → Magyar
come down - English → keresési javaslat
step down - English → Magyar
get down! - English → Magyar
turn down - English → Magyar
snap down - English → Magyar
shut down - English → keresési javaslat
cool down - English → Magyar
Bent down - English → keresési javaslat
down town - English → Magyar
fall down - English → Magyar
pull down - English → Magyar
Down-kór - Magyar → szinonima
vote down - English → Magyar
send down - English → Magyar
step-down - English → keresési javaslat
melt down - English → Magyar
wear down - English → Magyar
head down - English → Magyar
suck down - English → keresési javaslat
hand down - English → Magyar
Slow down - English → keresési javaslat
wave down - English → Magyar
hull down - English → Magyar
down-home - English → Magyar
come-down - English → Magyar
down bow! - English → Magyar
Down-kór - Magyar → értelmezés
melt-down - English → Magyar
salt down - English → Magyar
lets down - English → Magyar
nail down - English → Magyar
call down - English → Magyar
laid down - English → keresési javaslat
beat down - Urban (English) → Magyar
talk down - English → Magyar
turn-down - English → Magyar
wash down - English → Magyar
down here - English → Magyar
face down - English → Magyar
wolf down - English → Magyar
note down - English → Magyar
down lead - English → keresési javaslat
tear-down - English → Magyar
bear down - English → keresési javaslat
mark down - English → Magyar
have down - English → Magyar
down kór - Magyar → keresési javaslat
wash-down - English → Magyar
mark-down - English → Magyar
hold down - English → Magyar
doss-down - English → Magyar
down-wind - English → Magyar
tone down - English → Magyar
hose down - English → értelmezés
boil down - English → Magyar
Sit down. - English → Magyar
take-down - English → Magyar
tame down - English → Magyar
calm down - English → Magyar
cash down - English → Magyar
hang down - English → keresési javaslat
roll down - English → Magyar
hose down - English → Magyar
down-beat - English → Magyar
haul down - English → Magyar
waist down - English → Magyar
stand down - English → Magyar
being down - English → Magyar
knock down - English → keresési javaslat
touch down - English → Magyar
down under - English → Magyar
break-down - English → Magyar
stick down - English → Magyar
touch-down - English → Magyar
knelt down - English → Magyar
lying down - English → Magyar
pipe down! - English → Magyar
to be down - English → Magyar
level down - English → Magyar
shunt down - English → keresési javaslat
hands down - English → Magyar
weigh down - English → Magyar
kneel down - English → Magyar
knock-down - English → keresési javaslat
money down - English → Magyar
quiet down - English → Magyar
break down - English → Magyar
climb-down - English → Magyar
calm down! - English → Magyar
prune down - English → Magyar
water down - English → Magyar
shake-down - English → Magyar
down below - English → Magyar
to go down - English → Magyar
to cut down - English → Magyar
to lie down - English → Magyar
scroll down - English → Magyar
to peg down - English → Magyar
broken-down - English → Magyar
to mow down - English → Magyar
to ram down - English → Magyar
steady down - English → Magyar
to cog down - English → Magyar
to see down - English → Magyar
settle down - English → Magyar
to bog down - English → Magyar
to tip down - English → Magyar
button-down - English → Magyar
to set down - English → Magyar
down yonder - English → Magyar
rounds down - English → Magyar
to put down - English → Magyar
to sit down - English → Magyar
to lop down - English → Magyar
turned down - English → Magyar
to lay down - English → Magyar
do sit down - English → Magyar
to kip down - English → Magyar
to pin down - English → Magyar
bed of down - English → Magyar
batten down - English → Magyar
oozing down - English → Magyar
to get down - English → Magyar
splash-down - English → Magyar
to pay down - English → Magyar
tumble down - English → Magyar
Morbus Down - Lat/Gr/Med → Magyar
batter down - English → Magyar
to let down - English → Magyar
to hew down - English → Magyar
broken down - English → keresési javaslat
to cry down - English → Magyar
tumble-down - English → Magyar
slowed down - English → Magyar
to die down - English → Magyar
to bed down - English → Magyar
to run down - English → Magyar
to jig-down - English → Magyar
to come down - English → Magyar
to live down - English → Magyar
hand-me-down - English → Magyar
to face down - English → Magyar
to pull down - English → Magyar
th step down - English → keresési javaslat
put it down! - English → Magyar
to doss down - English → Magyar
to gear down - English → Magyar
to burn down - English → Magyar
to help down - English → Magyar
feeling down - English → Magyar
to tear down - English → Magyar
to chop down - English → Magyar
to slow down - English → Magyar
to wear down - English → Magyar
pulling down - English → Magyar
to pipe down - English → Magyar
to pare down - English → Magyar
to look down - English → Magyar
to snap down - English → Magyar
to bolt down - English → Magyar
to show down - English → Magyar
to hunt down - English → Magyar
to cool down - English → Magyar
to shin down - English → Magyar
heaving down - English → Magyar
down payment - English → Magyar
to flag down - English → Magyar
to ride down - English → Magyar
to turn down - English → Magyar
to hose down - English → Magyar
down our way - English → Magyar
to ease down - English → Magyar
to send down - English → Magyar
to nose down - English → Magyar
to note down - English → Magyar
to fine down - English → Magyar
to flop down - English → Magyar
to take down - English → Magyar
rounded down - English → Magyar
down-hearted - English → Magyar
to shut down - English → Magyar
to tame down - English → Magyar
cooling down - English → Magyar
to talk down - English → Magyar
to slip down - English → Magyar
to back down - English → Magyar
to wash down - English → Magyar
to tone down - English → Magyar
to step down - English → Magyar
to cast down - English → Magyar
to draw down - English → Magyar
to hand down - English → Magyar
to lump down - English → Magyar
knocked down - English → Magyar
to boil down - English → Magyar
to play down - English → Magyar
to lash down - English → Magyar
down and out - English → Magyar
to calm down - English → Magyar
hanging down - English → Magyar
to dump down - English → Magyar
to howl down - English → Magyar
hand-me-down - English → értelmezés
to pelt down - English → Magyar
running down - English → Magyar
to bend down - English → Magyar
to fall down - English → Magyar
to call down - English → Magyar
to hold down - English → Magyar
to tool down - English → Magyar
to wind down - English → Magyar
to bump down - English → Magyar
to bear down - English → Magyar
to beat down - English → Magyar
to roll down - English → Magyar
to fold down - English → Magyar
rubbing down - English → Magyar
to wilt down - English → Magyar
Down syndrom - English → keresési javaslat
to keep down - English → Magyar
to nail down - English → Magyar
to cramp down - English → Magyar
to force down - English → Magyar
to plump down - English → Magyar
down at heels - English → Magyar
to kneel down - English → Magyar
to swamp down - English → Magyar
to tread down - English → Magyar
trickles down - English → Magyar
to close down - English → Magyar
to plead down - English → Magyar
to shoot down - English → Magyar
to climb down - English → Magyar
standing down - English → Magyar
to press down - English → Magyar
bread is down - English → Magyar
to light down - English → Magyar
to spank down - English → Magyar
to prune down - English → Magyar
to crash down - English → Magyar
to count down - English → Magyar
to weigh down - English → Magyar
to drink down - English → Magyar
to notch down - English → Magyar
to sober down - English → Magyar
to knock down - English → Magyar
down syndroma - English → keresési javaslat
advances down - English → Magyar
to write down - English → Magyar
to slide down - English → Magyar
to water down - English → Magyar
to down-shift - English → Magyar
to slick down - English → Magyar
to smelt down - English → Magyar
down the wind - English → Magyar
to shake down - English → Magyar
to level down - English → Magyar
to track down - English → Magyar
down the line - English → Magyar
settling down - English → Magyar
down to earth - English → Magyar
to stand down - English → Magyar
to laugh down - English → Magyar
to reach down - English → Magyar
half-way down - English → Magyar
to screw down - English → Magyar
feel run down - English → Magyar
to choke down - English → Magyar
down-to-earth - English → Magyar
to grain down - English → Magyar
swoop down on - English → Magyar
to stick down - English → Magyar
to quiet down - English → Magyar
changege down - English → Magyar
to pound down - English → Magyar
to plank down - English → Magyar
to train down - English → Magyar
to plonk down - English → Magyar
Down sindroma - English → keresési javaslat
to shout down - English → Magyar
to fight down - English → Magyar
to throw down - English → Magyar
down-shifting - English → Magyar
to bring down - English → Magyar
hold-down nut - English → Magyar
to touch down - English → Magyar
to down tools - English → Magyar
to break down - English → Magyar
to gun sy down - English → Magyar
drop-down menu - English → Magyar
to plough down - English → Magyar
to hurtle down - English → Magyar
to run down sg - English → Magyar
i laid me down - English → Magyar
pull-down menu - English → Magyar
down-going man - English → Magyar
down with him! - English → Magyar
to let sy down - English → Magyar
to topple down - English → Magyar
to steady down - English → Magyar
to pay sg down - English → Magyar
to be run down - English → Magyar
to double down - English → Magyar
trickling down - English → Magyar
to splash down - English → Magyar
to jot sg down - English → Magyar
hold-down bolt - English → Magyar
to tumble down - English → Magyar
to simmer down - English → Magyar
to stroke down - English → Magyar
down the river - English → Magyar
to settle down - English → Magyar
to change down - English → Magyar
win hands down - English → Magyar
to spring down - English → Magyar
to get sg down - English → Magyar
turn face down - English → Magyar
step down unit - English → Magyar
step down unit - English → értelmezés
drop-down list - English → Magyar
to barrel down - English → Magyar
to get sy down - English → Magyar
to batter down - English → Magyar
break-down gang - English → Magyar
to knuckle down - English → Magyar
to squeeze down - English → Magyar
to chow sg down - English → Magyar
to slap sg down - English → Magyar
to hack sg down - English → Magyar
to whittle down - English → Magyar
Down-szindróma - Magyar → szinonima
to face down sg - English → Magyar
to quieten down - English → Magyar
down regulation - English → keresési javaslat
to bolt sg down - English → Magyar
to calm sy down - English → Magyar
Down-szindróma - Magyar → értelmezés
Lay down Larry. - English → értelmezés
to snuggle down - English → Magyar
get bogged down - English → Magyar
lay-down collar - English → Magyar
to lamb down sy - English → Magyar
get down to fact - English → Magyar
turn upside down - English → Magyar
turn-down collar - English → Magyar
to hound sy down - English → Magyar
to plonk sg down - English → Magyar
to be down on sy - English → Magyar
break-down lorry - English → Magyar
to throttle down - English → Magyar
please sit down! - English → Magyar
hold-down cotter - English → Magyar
down at the heel - English → Magyar
to feel run down - English → Magyar
to grind down sy - English → Magyar
to lay down arms - English → Magyar
to sink and down - English → Magyar
lay oneself down - English → Magyar
to scarf sg down - English → Magyar
the wind is down - English → Magyar
to turn down cold - English → Magyar
to be patted down - English → Magyar
down in the mouth - English → Magyar
down in the dumps - English → Magyar
what a come-down! - English → Magyar
shake-down cruise - English → Magyar
put it down to me - English → Magyar
to hunt down wind - English → Magyar
to win hands down - English → Magyar
the sun goes down - English → Magyar
closing-down sale - English → Magyar
to topple sg down - English → Magyar
to evaporate down - English → Magyar
to be bolted down - English → Magyar
to drop down dead - English → Magyar
the blind is down - English → Magyar
to stroke sy down - English → Magyar
to get down on sy - English → Magyar
Síndrome de Down - Español → Magyar
to come down a peg - English → Magyar
to come down on sy - English → Magyar
down the same path - English → Magyar
nervous break-down - English → Magyar
what's going down? - English → Magyar
to bed down horses - English → Magyar
turned-down collar - English → Magyar
to get bogged down - English → Magyar
to lay down a ship - English → Magyar
to put down a buoy - English → Magyar
the tyres are down - English → Magyar
to cut down timber - English → Magyar
to lay down a keel - English → Magyar
lay down your pen! - English → Magyar
to hold down a job - English → Magyar
to shoot down wind - English → Magyar
down to the ground - English → Magyar
he is not down yet - English → Magyar
to be down in life - English → Magyar
to bear down on sg - English → Magyar
come down to cases - English → Magyar
to bore down on sg - English → Magyar
to look down on sy - English → Magyar
to fling down to sg - English → Magyar
to be down at heels - English → Magyar
to walk up and down - English → Magyar
let him down gently - English → Magyar
broken-down-looking - English → Magyar
to crack down on sy - English → Magyar
down in the country - English → Magyar
to pace up and down - English → Magyar
knocked down victim - English → Magyar
to get down to work - English → Magyar
to get down with sg - English → Magyar
to snug a ship down - English → Magyar
to clamp down on sg - English → Magyar
to lay down a coast - English → Magyar
to lay oneself down - English → Magyar
to hold prices down - English → Magyar
to swoop down on sg - English → Magyar
step down unit (SDU) - English → Magyar
to bear down upon sg - English → Magyar
to settle down to sg - English → Magyar
to put down sg to sy - English → Magyar
to sit down to table - English → Magyar
to lay down to grass - English → Magyar
step down unit (SDU) - English → értelmezés
to lamb down the ewe - English → Magyar
down to recent times - English → Magyar
to put down a window - English → Magyar
to put down sg to sg - English → Magyar
putting-down machine - English → Magyar
to put down the helm - English → Magyar
to put sy down as sg - English → Magyar
to stone down a tool - English → Magyar
to get down to facts - English → Magyar
to wisp down a horse - English → Magyar
to put down a number - English → Magyar
to let down the wine - English → Magyar
to put the foot down - English → Magyar
up and down the land - English → Magyar
balance brought down - English → Magyar
to come down to case - English → Magyar
to lay down the arms - English → Magyar
to grind down a lens - English → Magyar
to buckle down to sg - English → Magyar
to fly down the wind - English → Magyar
to pencil down a note - English → Magyar
to clamp down the lid - English → Magyar
to beat sy hands down - English → Magyar
to take sy down a peg - English → Magyar
to swoop down upon sg - English → Magyar
to knuckle down to sg - English → Magyar
to plank oneself down - English → Magyar
to let the fires down - English → Magyar
it boils down to this - English → Magyar
to lay down a railway - English → Magyar
to be down the course - English → Magyar
to hunt down the wind - English → Magyar
just sit down please! - English → Magyar
to pass sg down to sy - English → Magyar
to put sy down for sg - English → Magyar
to let sy down gently - English → Magyar
ship down by the head - English → Magyar
to eye sy up and down - English → Magyar
to take sg lying down - English → Magyar
to tear down the hill - English → Magyar
running down the wing - English → Magyar
to beat sy's ear down - English → Magyar
put me down at swhere - English → Magyar
to put down the drain - English → Magyar
to be down with a flu - English → Magyar
lie down on the table - English → Magyar
rolls down the tongue - English → Magyar
snap-down interception - English → Magyar
to get down the ladder - English → Magyar
to be down with a cold - English → Magyar
to put down in writing - English → Magyar
to let one's hair down - English → Magyar
to lay down with grass - English → Magyar
prices are coming down - English → Magyar
to turn down the sound - English → Magyar
to sit down hard on sg - English → Magyar
to flag down the train - English → Magyar
to go down with a flop - English → Magyar
to lay down one's arms - English → Magyar
to put one's foot down - English → Magyar
to lay down one's life - English → Magyar
running down the field - English → Magyar
half-way down the hill - English → Magyar
to bear down the enemy - English → Magyar
to shoot down the wind - English → Magyar
to look sy up and down - English → Magyar
to let down one's hair - English → Magyar
to put one's feet down - English → Magyar
to prune down a branch - English → Magyar
to lay down one's hand - English → Magyar
to put down bore-holes - English → Magyar
to put down one's name - English → Magyar
to put down the mighty - English → Magyar
to fall down before sy - English → Magyar
to dive down the street - English → Magyar
to bring down the house - English → Magyar
her tears guttered down - English → Magyar
he came down handsomely - English → Magyar
to give sy the low-down - English → Magyar
stroll down memory lane - English → Magyar
to wolf down one's food - English → Magyar
when the chips are down - English → Magyar
to down a glass of beer - English → Magyar
to lay down under grass - English → Magyar
to go down in the world - English → Magyar
to be down in the dumps - English → Magyar
dribbling down the wing - English → Magyar
to settle down for life - English → Magyar
to lay down on a charge - English → Magyar
to snug everything down - English → Magyar
to take down one's hair - English → Magyar
to plank down the ready - English → Magyar
to cough down a speaker - English → Magyar
to look down one's nose - English → Magyar
to fall down in a faint - English → Magyar
to take one's hair down - English → Magyar
to groan down a speaker - English → Magyar
to tear down the street - English → Magyar
to hand down an opinion - English → Magyar
to go down on the knees - English → Magyar
to come down squab on sg - English → Magyar
to whistle down the wind - English → Magyar
to go down the wrong way - English → Magyar
to grind sg down to dust - English → Magyar
borne down by misfortune - English → Magyar
i had just sat down when - English → Magyar
dribbling down the field - English → Magyar
get down to brass tacks! - English → Magyar
to settle down to a task - English → Magyar
to get down to the facts - English → Magyar
to go down like ninepins - English → Magyar
to be knocked down by sg - English → Magyar
to speed down the street - English → Magyar
to give sg a sluice down - English → Magyar
to ring down the curtain - English → Magyar
to settle down to dinner - English → Magyar
to be down on one's luck - English → Magyar
to call down curses to sy - English → Magyar
to lay down general rules - English → Magyar
to lay down a smokescreen - English → Magyar
to bring down the gallery - English → Magyar
to play it low down on sy - English → Magyar
to sell sy down the river - English → Magyar
to bring down fingertight - English → Magyar
to get down to one's work - English → Magyar
to dive down on the enemy - English → Magyar
put it down to my account - English → Magyar
to bear down on the enemy - English → Magyar
to be down with influenza - English → Magyar
to conjure down a tempest - English → Magyar
he came down with the flu - English → Magyar
to go down on one's knees - English → Magyar
to come down a peg or two - English → Magyar
to breathe down sy's neck - English → Magyar
to throw down the gauntlet - English → Magyar
to plaster down one's hair - English → Magyar
to fling down the gauntlet - English → Magyar
to pin sy down to his word - English → Magyar
to put sy down as a rascal - English → Magyar
binary count down protocol - English → Magyar
to be down on one's uppers - English → Magyar
to get down to brass tacks - English → Magyar
have to put down one's car - English → Magyar
to trade sy down the river - English → Magyar
to get down on one's knees - English → Magyar
to batten down the hatches - English → Magyar
to trade sy down the rivet - English → Magyar
the clock is counting down - English → Magyar
to get down to one's knees - English → Magyar
to be put down in the roll - English → Magyar
to roll one's sleeves down - English → Magyar
to come barrelling down sg - English → Magyar
to come down to brass tacks - English → Magyar
to face down all objections - English → Magyar
a shiver went down his back - English → Magyar
to bear down all resistance - English → Magyar
to turn a man down as unfit - English → Magyar
to whistle sg down the wind - English → Magyar
to put down the expenditure - English → Magyar
to cut sg down to a minimum - English → Magyar
to pare down one's expenses - English → Magyar
to be carried down the wind - English → Magyar
to sit down under an insult - English → Magyar
to whittle down sy's salary - English → Magyar
at length it down on me that - English → Magyar
to lay down programme for sy - English → Magyar
to lay down conditions to sy - English → Magyar
to put sg down on the ground - English → Magyar
to come down from the clouds - English → Magyar
put me down for five dollars - English → Magyar
to force sg down sy's throat - English → Magyar
to take sy down a peg or two - English → Magyar
to put the mistake down to sy - English → Magyar
he has came down in the world - English → Magyar
i had only just sat down when - English → Magyar
to clamp down the lid on news - English → Magyar
to look down one's nose at sy - English → Magyar
to nail down the lid of a box - English → Magyar
he says he will be right down - English → Magyar
to put down one's name for sg - English → Magyar
to sink down into an armchair - English → Magyar
to bring down sg on sy's head - English → Magyar
to thrust sg down sy's throat - English → Magyar
to bring down sy's wrath on sy - English → Magyar
i came down as fast as i could - English → Magyar
to talk down to one's audience - English → Magyar
the temperature is down to zero - English → Magyar
to nail sy down to sy's promise - English → Magyar
to be pegged down to one's work - English → Magyar
to lay down one's knife and fork - English → Magyar
to put sy down for an englishman - English → Magyar
prices have come down with a run - English → Magyar
to dress sy down good and proper - English → Magyar
to set sg down in black and white - English → Magyar
to lay down a floor with linoleum - English → Magyar
to nail a lie down to the counter - English → Magyar
to lay it down as a principle that - English → Magyar
to let down the temper os a chisel - English → Magyar
to clamp down the lid on broadcast - English → Magyar
the whole house was down with flue - English → Magyar
the park reaches down to the river - English → Magyar
to take a speech down in shorthand - English → Magyar
to knock sy down at the first blow - English → Magyar
to bring down sg to a certain point - English → Magyar
to hurtle down rocks upon the enemy - English → Magyar
Síndrome de Down - no especificado - Español → Magyar
to put down one's hand on the table - English → Magyar
river of white running down the page - English → Magyar
to kick one's friends down the ladder - English → Magyar
to lay down the broad lines of a work - English → Magyar
to put the accident down to negligence - English → Magyar
he is beginning to settle down at school - English → Magyar
to turn down the corner of a visiting card - English → Magyar
to come down on the right side of the fence - English → Magyar
the avalanche crashed down the mountain-side - English → Magyar
you could have knocked me down with a feather - English → Magyar
to bring one's fist down heavily on the table - English → Magyar
he went down the street like a bat out of hell - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com