címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Embólia a trombóza artérií horných končatín - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza artérií dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Diplégia horných končatín - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných končatín - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie oboch horných končatín [v akejkoľvek úrovni] - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia oboch horných končatín [ktorákoľvek úroveň] - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie horných a dolných končatín (v akejkoľvek úrovni) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Presahujúca lézia kosti a kĺbovej chrupky končatín - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza dutej žily - Slovenčina → Magyar
Arteriálna embólia a trombóza - Slovenčina → Magyar
Iná žilová embólia a trombóza - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza brušnej aorty - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza obličkovej žily - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bedrovej artérie - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Slovenčina → Magyar
ochorenie horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Akútne infekcie horných dýchacích ciest na - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest - lokalizácia neurčená - Slovenčina → Magyar
Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nešpecifikovaná časť horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
arterii - Svenska → keresési javaslat
zápal artérií - Slovenčina → Magyar
Ateroskleróza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Ateroskleróza končatinových artérií - Slovenčina → Magyar
Nepuknutý rázštep mozgových artérií - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza mozočkových artérií - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
trombóza - Čeština → Magyar
trombóza - Slovenčina → Magyar
Trombóza vrátnice - Slovenčina → Magyar
trombóza žily obličky - Slovenčina → Magyar
trombóza hlbokých žíl - Slovenčina → Magyar
Trombóza mozgových žíl v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Trombóza mozgových žíl v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému - Slovenčina → Magyar
Koronárna trombóza - ktorá nemá za následok infarkt myokardu - Slovenčina → Magyar
Trombóza predsiene - predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia - Slovenčina → Magyar
svaly dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Amputácia končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Kŕčové žily - varixy dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín s vredom - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín so zápalom - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty dolnej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty hornej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vrodená chyba končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Vrodené úplné chýbanie dolnej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Vrodené úplné chýbanie hornej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie nešpecifikovanej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia oboch dolných končatín [ktorákoľvek úroveň] - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie oboch dolných končatín [v akejkoľvek úrovni okrem - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Dlhé kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Krátke kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Krátke kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka končatiny - Slovenčina → Magyar
Embolia - Suomi → Magyar
embolia - Español → Magyar
embolia - Lat/Gr/Med → értelmezés
embolia - Italiano → Magyar
embólia - Magyar → szinonima
embólia - Magyar → értelmezés
embólia - Slovenčina → Magyar
agy embólia - Magyar → keresési javaslat
agyi embólia - Magyar → keresési javaslat
lég embólia - Magyar → keresési javaslat
tüdő embólia - Magyar → keresési javaslat
embolia pulmonar - Português → Magyar
embolia pulmonar - Español → Magyar
embolia pulmonis - Lat/Gr/Med → Magyar
trombó embólia - Magyar → keresési javaslat
embolia pulmonum - Lat/Gr/Med → Magyar
paradox embólia - Magyar → értelmezés
embolia pulmonum - Lat/Gr/Med → értelmezés
szöveti embólia - Magyar → értelmezés
embolia pulmonara - Español → keresési javaslat
pľúcna embólia - Slovenčina → Magyar
embolia pulmonara - Português → keresési javaslat
szeptikus embólia - Magyar → értelmezés
idegentest-embólia - Magyar → értelmezés
magzatvíz-embólia - Magyar → értelmezés
retrográd embólia - Magyar → értelmezés
Embolia obstétrica - Español → Magyar
vzduchová embólia - Slovenčina → Magyar
pulmonális embólia - Magyar → szinonima
anterográd embólia - Magyar → értelmezés
pulmonális embólia - Magyar → értelmezés
Pôrodnícka embólia - Slovenčina → Magyar
Kallonsisäinen embolia - Suomi → Magyar
Embólia plodovou vodou - Slovenčina → Magyar
embolia derrame cerebral - Español → Magyar
derrame embolia cerebral - Español → Magyar
Iná pôrodnícka embólia - Slovenčina → Magyar
Embolia grasa (traumática) - Español → Magyar
Embolia arterial y trombosis - Español → Magyar
Embolia gaseosa - obstétrica - Español → Magyar
Embolia gaseosa (traumática) - Español → Magyar
Tuková embólia (poúrazová) - Slovenčina → Magyar
Embolia de líquido amniótico - Español → Magyar
Pôrodnícka vzduchová embólia - Slovenčina → Magyar
Vzduchová embólia (poúrazová) - Slovenčina → Magyar
Embolia y trombosis de la vena cava - Español → Magyar
Embolia y trombosis de la vena renal - Español → Magyar
Pôrodnícka embólia krvnou zrazeninou - Slovenčina → Magyar
Embolia séptica y piémica - obstétrica - Español → Magyar
Pôrodnícka pyemická a septická embólia - Slovenčina → Magyar
Embolia de coá gulo sanguíneo - obstétrica - Español → Magyar
Embolia y trombosis de otras venas especificadas - Español → Magyar
Otro aborto - incompleto - complicado por embolia - Español → Magyar
Aborto médico - incompleto - complicado por embolia - Español → Magyar
Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale - Slovenčina → Magyar
Pľúcna embólia so zmienkou o akútnom cor pulmonale - Slovenčina → Magyar
Aborto espontáneo - incompleto - complicado por embolia - Español → Magyar
Aborto no especificado - incompleto - complicado por embolia - Español → Magyar
Embólia po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Otro aborto - completo o no especificado - complicado por embolia - Español → Magyar
Falla de la inducción médica del aborto - complicado por embolia - Español → Magyar
Vzduchová embólia po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Aborto médico - completo o no especificado - complicado por embolia - Español → Magyar
Aborto espontáneo - completo o no especificado - complicado por embolia - Español → Magyar
Embolia consecutiva al aborto - al embarazo ectópico y al embarazo molar - Español → Magyar
Aborto no especificado - completo o no especificado - complicado por embolia - Español → Magyar
Embolia gaseosa consecutiva a infusión - transfusión e inyección terapéutica - Español → Magyar
Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados - complicados por embolia - Español → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com