címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
immunologiska sjukdomar - Svenska → Magyar
hematologiska sjukdom - Svenska → Magyar
hematologiska kriterier - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Infektion - Deutsch → Magyar
infektion - Svenska → Magyar
infektion - English → keresési javaslat
Infektion die; - Deutsch → Magyar
fokal infektion - Svenska → Magyar
lessen infektion - English → Magyar
latent infektion - Svenska → Magyar
enterisk infektion - Svenska → Magyar
leishmania-infektion - Svenska → Magyar
subklinisk infektion - Svenska → Magyar
nosokomiale Infektion - Deutsch → Magyar
West Nile virus-infektion - Svenska → Magyar
opportunistische Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Disseminerad herpes simplex-infektion - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus infektion av ben - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i lunga - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i levern - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion i levern - Svenska → Magyar
Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä - Suomi → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion syynä - Suomi → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som båda - Svenska → Magyar
som solen - Svenska → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
som du vill - Svenska → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
himalájai som - Magyar → értelmezés
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
som återvänder - Svenska → Magyar
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som är på sidan - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
MED - English → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
pre-med - English → keresési javaslat
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
prae med - English → keresési javaslat
med.grad - Lat/Gr/Med → Magyar
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
HIV - Polski → Magyar
hiv - Magyar → szinonima
HIV - Español → Magyar
HIV - Deutsch → Magyar
HIV - Čeština → Magyar
HIV - Italiano → Magyar
HIV - Suomi → Magyar
HIV - 日本語 → Magyar
HIV - English → Magyar
HIV - Svenska → Magyar
létre hív - Magyar → keresési javaslat
HIV-dementia - Suomi → Magyar
HIV-infektio - Suomi → Magyar
HIV dementia - English → Magyar
HIV dementia - English → értelmezés
HIV infection - English → keresési javaslat
hiv infections - English → Magyar
HIV gingivitis - English → Magyar
HIV-elbutulás - Magyar → értelmezés
hiv-infektioner - Svenska → Magyar
HIV antibody test - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → értelmezés
HIV Seronegativity - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → Magyar
HIV-seronegatiivisuus - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja riutuminen - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia - English → Magyar
HIV-associated dementia - English → értelmezés
HIV-tauti ja muut tilat - Suomi → Magyar
Akut HIV-infektionssyndrom - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja muu sienitauti - Suomi → Magyar
occupational exposure to HIV - English → Magyar
Acute HIV infection syndrome - English → Magyar
HIV-tauti ja muu sairaustila - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → értelmezés
HIV-tauti ja Candida-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Kaposin sarkooma - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muu virusinfektio - Suomi → Magyar
Syndróm akútnej infekcie HIV - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja useita infektioita - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Burkittin lymfooma - Suomi → Magyar
human immunodeficiency virus HIV - English → Magyar
Akuutti HIV-infektio-oireyhtymä - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muu bakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja mykobakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja sytomegalovirusinfektio - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in candidiasis - English → Magyar
HIV-tauti ja pahanlaatuiset kasvaimet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other mycoses - English → Magyar
HIV-tauti ja muu non-Hodgkin -lymfooma - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in encephalopathy - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy - Slovenčina → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → értelmezés
HIV-tauti ja muu infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muut määritetyt sairaudet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in Kaposi's sarcoma - English → Magyar
HIV disease resulting in wasting syndrome - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in Burkitt-s lymphoma - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple infections - English → Magyar
HIV-tauti ja useita pahanlaatuisia kasvaimia - Suomi → Magyar
Human immunodeficiency virus [HIV] counselling - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → értelmezés
Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja Pneumocystis carinii -keuhkokuume - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in Pneumocystis pneumonia - English → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokitetut useat sairaudet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other viral infections - English → Magyar
HIV disease resulting in cytomegaloviral disease - English → Magyar
HIV disease resulting in mycobacterial infection - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms - English → Magyar
HIV disease resulting in other bacterial infections - English → Magyar
HIV disease resulting in other specified conditions]] - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms - English → Magyar
Unspecified Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie - Slovenčina → Magyar
Dementia in human immunodeficiency virus (HIV) disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm - English → Magyar
HIV-tauti ja lymfoidinen interstitiaalinen keuhkotulehdus - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby - Slovenčina → Magyar
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) - English → Magyar
HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Slovenčina → Magyar
Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Slovenčina → Magyar
HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa liitännäisoireista - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma - English → Magyar
Contact with and exposure to human immunodeficiency viras [HIV] - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere - English → Magyar
HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases - English → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status - English → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy - English → Magyar
Demência na doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] - Português → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde - Slovenčina → Magyar
Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana (HIV) - Português → Magyar
HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease - English → Magyar
Special screening examination for human immunodeficiency virus [HIV] - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy - Slovenčina → Magyar
Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other conditions - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in malignant neoplasms - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných malígnych nádorov (v 2. diele) - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokittamaton hematologinen tai immunologinen poikkeavuus - Suomi → Magyar
HIV-tauti (immuunikatovirustauti) ja siihen liittyvät infektio- ja loistaudit - Suomi → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other specified diseases - English → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja yleistynyt (jatkuva) imusolmukesairaus (lymfadenopatiaoireyhtymä - LAS) - Suomi → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in infectious and parasitic diseases - English → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid - haematopoietic and related tissue - English → Magyar
HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities - not elsewhere classified]] - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen imukudoksen - verta muodostavan kudoksen tai lähisukuisen kudoksen kasvain - Suomi → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com