címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozočka - Slovenčina → Magyar
Mozgové - intracerebrálne - krvácanie - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Lokalizované navretie - hrča a uzol na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach vonkajšieho oka - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu - Slovenčina → Magyar
Celulitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Trichomonóza na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Primárny syfilis na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Amébová infekcia na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Akútna lymfadenitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Ďalší infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Kožný absces - furunkul a karbunkul na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Slovenčina → Magyar
Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných špecifikovaných miestach - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach - Slovenčina → Magyar
Choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
žena po viacerých pôrodoch - Slovenčina → Magyar
Iné choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých útvarov kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
choroba viacerých nervových koreňov - Slovenčina → Magyar
Lymfatické uzliny viacerých oblastí - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nedostatok viacerých výživových prvkov - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany na viacerých oblastiach tela - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným - Slovenčina → Magyar
Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných končatín - Slovenčina → Magyar
Poranenia nervov s poraneniami viacerých oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Kaposiho sarkóm - Kaposiho sarkóm viacerých orgánov - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus granulosus - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus multilocularis - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†) - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Pokračujúca ťarchavosť po potrate jedného alebo viacerých plodov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedna popálenina - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň - Slovenčina → Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia samých dvoch alebo viacerých prstov - Slovenčina → Magyar
Pokračujúca ťarchavosť po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedno poleptanie tretieho - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) a dolnej (ých) končatiny (ín) - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z nosa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z hrdla - Slovenčina → Magyar
krvácanie do steny - Slovenčina → Magyar
krvácanie sietnice - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kĺbu - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kože - Slovenčina → Magyar
krvácanie do mozgu - Slovenčina → Magyar
krvácanie z čriev - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čreva - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čriev - Slovenčina → Magyar
krvácanie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Ovulačné krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sklovca - Slovenčina → Magyar
bodkovité krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Spojovkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
popôrodné krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z maternice - Slovenčina → Magyar
krvácanie z obličiek - Slovenčina → Magyar
Epidurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Sietnicové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sietnice - Slovenčina → Magyar
krvácanie zo žalúdka - Slovenčina → Magyar
zastavujúci krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po operácii - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do dvojčaťa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do obehu matky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Postmenopauzálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a puknutie cievovky - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie po úraze - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z pupka u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké kožné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Kongescia a krvácanie z prostaty - Slovenčina → Magyar
Krvácanie v tretej pôrodnej dobe - Slovenčina → Magyar
Krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po chirurgickom zákroku - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké rektálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nadmerné krvácanie v premenopauze - Slovenčina → Magyar
Postkoitálne a kontaktné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Netraumatické extradurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké krvácanie do nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poúrazové subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z iných miest dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Poúrazové druhotné a opakované krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu - Slovenčina → Magyar
Masívne krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Mozgové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior - Slovenčina → Magyar
Nadmerné a časté krvácanie s nepravidelným cyklom - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Masívne pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com