címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz počas pôrodu - Slovenčina → Magyar
Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz pred začatím pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná intrauterínna hypoxia - Slovenčina → Magyar
Horúčka počas pôrodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas katetrizácie srdca - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas katetrizácie srdca - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas chirurgického zákroku - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas chirurgického zákroku - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas endoskopického vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas endoskopického vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas dialýzy alebo inej perfúzie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas inej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas dialýzy alebo inej perfúzie - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas inej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas aspirácie - punkcie a inej katetrizácie - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas aspirácie - punkcie a inej katetrizácie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas odstraňovania katétra alebo následného ošetrenia - Slovenčina → Magyar
raz - Polski → Magyar
prvý - Slovenčina → Magyar
raz za deň - Slovenčina → Magyar
ráz a hideg - Magyar → keresési javaslat
prvý krčný stavec - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň - Slovenčina → Magyar
Výsledok pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
predpokladaný dátum pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné aktívne vedenie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený výsledok pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená čelovou polohou - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená tvárovou polohou - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená naliehaním pliecka - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená deformovanou panvou - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená kolíziou dvojčiat - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená plieckovou dystokiou - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená celkovo zúženou panvou - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená polohou panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená kombinovaným naliehaním - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nezvyčajne veľkým plodom - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového vchodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zapríčinené neúplnou rotáciou hlavičky - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky - Slovenčina → Magyar
Komplikácie ťarchavosti - pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená abnormalitou panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového východu a panvovej - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou abnormalitou panvy matky - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou nepravidelnosťou polohy a - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním - Slovenčina → Magyar
počas - Slovenčina → Magyar
trhlina bradavky počas kojenia - Slovenčina → Magyar
nadmerné dávenie počas tehotnosti - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas podávania klyzmy - Slovenčina → Magyar
nadmerné zvracanie počas tehotnosti - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas katetrizácie srdca - Slovenčina → Magyar
Iná infekcia počas pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie dávkovania počas lekárskej - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť počas prípravy na dialýzu - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas chirurgického zákroku - Slovenčina → Magyar
Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas endoskopického vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas dialýzy alebo inej perfúzii - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas inej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej - Slovenčina → Magyar
Šok počas alebo po pôrodnej činnosti a pôrode - Slovenčina → Magyar
Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť a vyšetrovanie matky počas laktácie - Slovenčina → Magyar
Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Chybné dávkovanie počas inej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas aspirácie - punkcie a inej katetrizácie - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Akútna reakcia na cudziu látku ponechanú náhodne počas výkonu - Slovenčina → Magyar
Ožiarenie pacienta z nepozornosti počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Náhodné napichnutie a natrhnutie počas výkonu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poškodenia pacientov počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Chybné dávkovanie počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Poranenia zavinené ohňom - požiarmi a horúcimi predmetmi počas vojnových - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou počas pôrodnej - Slovenčina → Magyar
hypoxia - English → értelmezés
hypoxia - Lat/Gr/Med → Magyar
hypoxia - English → Magyar
- hypoxia - Español → keresési javaslat
fetal hypoxia - English → Magyar
brain hypoxia - English → Magyar
marked hypoxia - English → Magyar
anemic hypoxia - English → Magyar
cerebral hypoxia - English → Magyar
circulatory hypoxia - English → Magyar
respiratory hypoxia - English → Magyar
intrauterine hypoxia - English → Magyar
hypoxia foeti sub partu - Lat/Gr/Med → Magyar
Vnútromaternicová hypoxia - Slovenčina → Magyar
Intrauterine hypoxia - unspecified - English → Magyar
Maternal care for signs of fetal hypoxia - English → Magyar
Intrauterine hypoxia first noted before onset of labour - English → Magyar
Intrauterine hypoxia first noted during labour and delivery - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com