címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Maternal care for signs of fetal hypoxia - English → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Maternal care for poor fetal growth - English → Magyar
Maternal care for excessive fetal growth - English → Magyar
Maternal care for fetal problem - unspecified - English → Magyar
Maternal care for other specified fetal problems - English → Magyar
Maternal care for other known or suspected fetal problems - English → Magyar
Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage - English → Magyar
fetal hypoxia - English → Magyar
Slow fetal growth and fetal malnutrition - English → Magyar
Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal - Português → Magyar
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal - Español → Magyar
maternal care - English → Magyar
Maternal care for hydrops fetalis - English → Magyar
Maternal care for intrauterine death - English → Magyar
Maternal care for other isoimmunization - English → Magyar
Maternal care for rhesus isoimmunization - English → Magyar
Maternal care for transverse and oblique lie - English → Magyar
Maternal care for known or suspected disproportion - English → Magyar
Maternal care for viable fetus in abdominal pregnancy - English → Magyar
Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus - English → Magyar
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs - English → Magyar
Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During other surgical and medical care - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During other surgical and medical care - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During unspecified surgical and medical care - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During other surgical and medical care - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During unspecified surgical and medical care - English → Magyar
signs - English → Magyar
signs - Magyar → szinonima
pre-signs - English → Magyar
road signs - English → Magyar
early signs - English → Magyar
vital signs - English → Magyar
vital signs - English → értelmezés
Babinski signs - English → keresési javaslat
pyramidal signs - English → Magyar
meningeal signs - English → Magyar
to talk in signs - English → Magyar
signs of a stone - English → Magyar
vital signs (VS) - English → Magyar
presenting signs - English → értelmezés
presenting signs - English → Magyar
signs of invasion - English → Magyar
vital signs stable - English → Magyar
vital signs absent - English → Magyar
vital signs (V.S.) - English → Magyar
to make signs to sy - English → Magyar
vital signs stable - English → keresési javaslat
characteristic signs - English → Magyar
assessing vital signs - English → Magyar
premonitory signs of sg - English → Magyar
signs of hypothyroidism - English → Magyar
vital signs absent (VSA) - English → Magyar
vital signs stable (VSS) - English → Magyar
appendicitis direct signs - English → Magyar
appendicitis direct signs - English → értelmezés
to show signs of distress - English → Magyar
signs of external injuries - Magyar → szinonima
signs of external injuries - English → Magyar
four signs of inflammation - English → Magyar
appendicitis indirect signs - English → Magyar
appendicitis indirect signs - English → értelmezés
to show signs of improvement - English → Magyar
5 warning signs of the stroke - English → Magyar
5 warning signs of the stroke - English → értelmezés
the signs of a kidney disease - English → Magyar
Cauda equina compression signs - English → Magyar
to read the signs of the times - English → Magyar
Other general symptoms and signs - English → Magyar
Other signs and symptoms in breast - English → Magyar
signs and symptoms of retinal detachment - English → Magyar
Other specified general symptoms and signs - English → Magyar
Symptoms and signs involving emotional state - English → Magyar
Other symptoms and signs involving emotional state - English → Magyar
vegetative signs of increased intracranial pressure - English → Magyar
neurologic signs of increased intracranial pressure - English → Magyar
Symptoms and signs concerning food and fluid intake - English → Magyar
Symptoms and signs involving appearance and behaviour - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the urinary system - English → Magyar
Other symptoms and signs concerning food and fluid intake - English → Magyar
Other symptoms and signs involving appearance and behaviour - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the digestive system and abdomen - English → Magyar
Other symptoms and signs involving cognitive functions and awareness - English → Magyar
Other symptoms and signs involving general sensations and perceptions - English → Magyar
Other and unspecified symptoms and signs involving the urinary system - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems - English → Magyar
Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen - English → Magyar
Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease - English → Magyar
Other specified symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems - English → Magyar
Other and unspecified symptoms and signs involving cognitive functions and awareness - English → Magyar
Other and unspecified symptoms and signs involving general sensations and perceptions - English → Magyar
Other and unspecified symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems - English → Magyar
hypoxia - English → Magyar
hypoxia - English → értelmezés
hypoxia - Lat/Gr/Med → Magyar
- hypoxia - Español → keresési javaslat
brain hypoxia - English → Magyar
anemic hypoxia - English → Magyar
marked hypoxia - English → Magyar
cerebral hypoxia - English → Magyar
respiratory hypoxia - English → Magyar
circulatory hypoxia - English → Magyar
intrauterine hypoxia - English → Magyar
hypoxia foeti sub partu - Lat/Gr/Med → Magyar
Vnútromaternicová hypoxia - Slovenčina → Magyar
Intrauterine hypoxia - unspecified - English → Magyar
Nešpecifikovaná intrauterínna hypoxia - Slovenčina → Magyar
Intrauterine hypoxia first noted before onset of labour - English → Magyar
Intrauterine hypoxia first noted during labour and delivery - English → Magyar
Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz počas pôrodu - Slovenčina → Magyar
Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz pred začatím pôrodu - Slovenčina → Magyar
maternal - Español → Magyar
maternal - Deutsch → Magyar
maternal - English → Magyar
Maternal Age - English → Magyar
maternal mortality - English → Magyar
maternal grandmother - English → Magyar
maternal observations - English → Magyar
salud maternal e infantil - Español → Magyar
maternal and child health - English → Magyar
Maternal perinatal depression - English → Magyar
Maternal hypotension syndrome - English → Magyar
Unspecified maternal hypertension - English → Magyar
Haemorrhage into maternal circulation - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal death - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal injury - English → Magyar
Neonatal jaundice due to swallowed maternal blood - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal hypertensive - English → Magyar
Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal use of alcohol - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal use of tobacco - English → Magyar
Fetus and newborn affected by other maternal medication - English → Magyar
Fetus and newborn affected by other maternal conditions - English → Magyar
Fetus and newborn affected by unspecified maternal condition - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal nutritional disorders - English → Magyar
Fetus and newborn affected by other maternal noxious influences - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal use of drugs of addiction - English → Magyar
Neonatal haematemesis and melaena due to swallowed maternal blood - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal surgical procedure on mother - English → Magyar
Neonatal withdrawal symptoms from maternal use of drugs of addiction - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal noxious influence - unspecified - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal renal and urinary tract diseases - English → Magyar
Fetus and newborn affected by other maternal complications of pregnancy - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal infectious and parasitic diseases - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal use of nutritional chemical substances - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal complication of pregnancy - unspecified - English → Magyar
Fetus and newborn affected by other maternal circulatory and respiratory diseases - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal exposure to environmental chemical substances - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal conditions that may be unrelated to present pregnancy - English → Magyar
Fetus and newborn affected by maternal anaesthesia and analgesia in pregnancy - labour and delivery - English → Magyar
Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Unspecified maternal infectious or parasitic disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
fetal - Español → Magyar
fetal - Português → Magyar
fetal - English → Magyar
fetal loss - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
fetal death - English → Magyar
fetal heart - English → Magyar
fetal blood - English → Magyar
fetal growth - English → keresési javaslat
fetal anoxia - English → Magyar
fetal weight - English → Magyar
fetal origins - English → Magyar
fetal monitor - English → Magyar
fetal dystoki - Svenska → Magyar
fetal distress - English → Magyar
fetal dystocia - English → Magyar
fetal distress - Svenska → Magyar
monitoreo fetal - Español → Magyar
fetal viability - English → Magyar
Fetal Mortality - English → Magyar
fetal makrosomi - Svenska → Magyar
Fetal hemoglobin - English → Magyar
fetal heart rate - English → Magyar
Fetal blood loss - English → Magyar
fetal compromise - English → értelmezés
fetal resorption - English → Magyar
fetal compromise - English → Magyar
fetal calf serum - English → Magyar
fetal monitoring - English → Magyar
fetal macrosomia - English → Magyar
el monitor fetal - Español → Magyar
sufrimiento fetal - Español → Magyar
fetal brain cells - English → Magyar
fetal heartsounds - English → Magyar
fetal respiration - English → Magyar
fetal circulation - English → Magyar
fetal development - English → Magyar
fetal blood sampling - English → Magyar
human fetal osteoblast - English → Magyar
fetal alcohol syndrome - English → Magyar
fetal calf serum (FCS) - English → Magyar
FHR (fetal heart rate) - English → Magyar
Other fetal blood loss - English → Magyar
Pérdida de sangre fetal - Español → Magyar
Fetal hydantoin syndrome - English → Magyar
absence of fetal movements - English → Magyar
producing fetal abnormality - English → Magyar
Estimated Fetal Weight (EFW) - English → Magyar
fetal tissue transplantation - English → Magyar
Persistent fetal circulation - English → Magyar
fetal abdominal circumference - English → Magyar
Fetal blood loss - unspecified - English → Magyar
Fetal Heart Rate Decelerations - English → Magyar
Fetal blood loss from placenta - English → Magyar
síndrome de alcoholismo fetal - Español → Magyar
Síndrome de hidantoína fetal - Español → Magyar
Otras pérdidas de sangre fetal - Español → Magyar
Slow fetal growth - unspecified - English → Magyar
Fetal death of unspecified cause - English → Magyar
Fetal blood loss from vasa praevia - English → Magyar
Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) - English → Magyar
Fetal blood loss from ruptured cord - English → Magyar
lung tumor-associated fetal antigen - English → Magyar
Hemorragia fetal hacia el otro gemelo - Español → Magyar
Muerte fetal de causa no especificada - Español → Magyar
Persistencia de la circulación fetal - Español → Magyar
Morte fetal de causa não especificada - Português → Magyar
Atención materna por hidropesía fetal - Español → Magyar
Fetal Heart Rate Decelerations (Decels) - English → Magyar
Pérdida de sangre fetal por vasa previa - Español → Magyar
Congenital anaemia from fetal blood loss - English → Magyar
Pérdida de sangre fetal por la placenta - Español → Magyar
Pérdida de sangre fetal - no especificada - Español → Magyar
lung tumor-associated fetal antigen (LTFA) - English → Magyar
Hidropesía fetal debida a incompatibilidad - Español → Magyar
Hemorragia fetal y neonatal - no especificada - Español → Magyar
Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal - Español → Magyar
Atención materna por signos de hipoxia fetal - Español → Magyar
Hemorragia fetal hacia la circulación materna - Español → Magyar
Persistência hereditária de hemoglobina fetal - Português → Magyar
Atención materna por posición fetal inestable - Español → Magyar
Retardo del crecimiento fetal - no especificado - Español → Magyar
Fetal blood loss from cut end of co-twin's cord - English → Magyar
Síndrome fetal (dismórfico) debido al alcohol - Español → Magyar
Atención materna por crecimiento fetal excesivo - Español → Magyar
Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica - Español → Magyar
Hereditary persistence of fetal haemoglobin (HPFH) - English → Magyar
Anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal - Español → Magyar
Atención materna por déficit del crecimiento fetal - Español → Magyar
Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica - Español → Magyar
Labour and delivery complicated by fetal stress (distress) - English → Magyar
Atención materna por posición fetal oblicua o transversa - Español → Magyar
Pérdida de sangre fetal por ruptura del cordón umbilical - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal - Español → Magyar
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a drogas - Español → Magyar
Atención materna por desproporción debida a otra deformidad fetal - Español → Magyar
Atención materna por anormalidad o lesión fetal - conocida o presunta - Español → Magyar
Traumatismo en el cuero cabelludo del recién nacido por monitoreo fetal - Español → Magyar
Fetal malnutrition without mention of light or small for gestational age - English → Magyar
Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta de la cabeza fetal - Español → Magyar
Atención materna por (presunta) anormalidad y lesión fetal no especificada - Español → Magyar
Pérdida de sangre fetal por el corte del cordón umbilical en el otro gemelo - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal - Español → Magyar
Desnutrición fetal - sin mención de peso o talla bajos para la edad gestacional - Español → Magyar
Atención materna por desproporción fetopelviana de origen mixto - materno y fetal - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquímica de sufrimiento fetal - Español → Magyar
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a otros procedimientos médicos - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal - sin otra especificación - Español → Magyar
Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a enfermedad vírica en la madre - Español → Magyar
Hidropesía fetal debida a otras enfermedades hemolíticas especificadas y a las no especificadas - Español → Magyar
Investigaciónprenatal del retardo del crecimiento fetal usando ultrasonido y otros métodos físicos - Español → Magyar
Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal asociada con presencia de meconio en el líquido amniótico - Español → Magyar
care - English → Magyar
to care - English → Magyar
care of - English → keresési javaslat
day-care - English → Magyar
due care - English → Magyar
day care - English → Magyar
care plan - English → Magyar
take care - English → keresési javaslat
foot care - English → Magyar
Self Care - English → Magyar
post care - English → keresési javaslat
self-care - English → keresési javaslat
skin care - English → Magyar
care unit - English → Magyar
care home - English → Magyar
back care - English → Magyar
acut care - English → keresési javaslat
home care - English → Magyar
basic care - English → Magyar
black care - English → Magyar
daily care - English → keresési javaslat
care sheet - English → Magyar
take care! - English → Magyar
after-care - English → Magyar
care point - English → keresési javaslat
care giver - English → keresési javaslat
acute care - English → Magyar
great care - English → keresési javaslat
wound care - English → Magyar
foster care - English → Magyar
dental care - English → Magyar
vision care - English → Magyar
health care - English → Magyar
urgent care - English → Magyar
infant care - English → Magyar
haelth care - English → keresési javaslat
to care for - English → Magyar
respit care - English → keresési javaslat
active care - English → Magyar
to take care - English → Magyar
have a care! - English → Magyar
primary care - English → értelmezés
daily care  - English → Magyar
medical care - English → Magyar
respite care - English → Magyar
hospice care - English → Magyar
care therapy - English → keresési javaslat
I dont care! - English → Magyar
take care of - English → Magyar
duty of care - English → Magyar
routine care - English → Magyar
elderly care - English → Magyar
comfort care - English → Magyar
Patient Care - English → Magyar
care service - English → keresési javaslat
want of care - English → Magyar
comfort care - English → értelmezés
regular care - English → Magyar
to care about - English → Magyar
adequate care - English → Magyar
taken care of - English → Magyar
takes care of - English → Magyar
care facility - English → Magyar
critical care - English → Magyar
neonatal care - English → Magyar
tertiary care - English → Magyar
i don't care! - English → Magyar
Point-of-Care - English → Magyar
prenatal care - English → Magyar
Point-of-Care - English → értelmezés
Point-of-Care - Magyar → szinonima
level of care - English → Magyar
hospital care - English → Magyar
point of care - English → Magyar
Pastoral Care - English → Magyar
point of care - English → értelmezés
would you care - English → Magyar
Intensuve care - English → keresési javaslat
long-term care - English → Magyar
if you care to - English → Magyar
intensive care - English → Magyar
not care a pin - English → Magyar
for all I care - English → Magyar
perinatal care - English → Magyar
emergency care - English → Magyar
follow up care - English → keresési javaslat
follow-up care - English → Magyar
long term care - English → Magyar
antenatal care - English → Magyar
maternity care - English → Magyar
inpatient care - English → Magyar
I don’t care - English → Magyar
postnatal care - English → Magyar
devil-may-care - English → Magyar
paleative care - English → keresési javaslat
essential care - English → Magyar
free from care - English → Magyar
obstetric care - English → keresési javaslat
care diagnosis - English → Magyar
day care center - English → Magyar
palliative care - English → Magyar
not care a hoot - English → Magyar
a lot you care! - English → Magyar
quality of care - English → Magyar
to take care of - English → Magyar
science of care - English → Magyar
ambulatory care - English → Magyar
outpatient care - English → Magyar
individual care - English → Magyar
supportive care - English → Magyar
standard of care - English → Magyar
fundamental care - English → Magyar
health care aide - Magyar → szinonima
end of life care - English → Magyar
respiratory care - English → Magyar
for aught i care - English → Magyar
professional care - English → Magyar
intermediate care - English → Magyar
preoperative care - English → Magyar
not care two pins - English → Magyar
cardiac care unit - English → értelmezés
get critical care - English → hozzászólás
cardiac care unit - English → Magyar
to take good care - English → Magyar
patient care unit - English → Magyar
to take care of sg - English → Magyar
care and diligence - English → Magyar
to take care of sy - English → Magyar
tender loving care - English → Magyar
coronary care unit - English → keresési javaslat
not to care a snap - English → Magyar
i don't care a bit - English → Magyar
health care worker - English → Magyar
unit coronary care - English → Magyar
coronary care unit - English → értelmezés
perioperative care - English → Magyar
urgent care clinic - English → Magyar
comprehensive care - English → Magyar
postoperative care - English → Magyar
urgent care center - English → Magyar
foster care office - English → Magyar
health care center - English → Magyar
Other medical care - English → Magyar
dental health care - English → Magyar
a fat lot you care! - English → Magyar
coronary care units - English → Magyar
patient care center - English → Magyar
pulmonary care unit - English → Magyar
Holiday relief care - English → Magyar
intensive care unit - English → Magyar
Primary Health Care - English → Magyar
Intensive Care Units - English → Magyar
urgent surgical care - English → Magyar
health care provider - English → Magyar
general nursing care - English → Magyar
best supportive care - English → Magyar
i don't care a hang! - English → Magyar
health care coverage - English → Magyar
health care planning - English → Magyar
routine medical care - English → Magyar
pediatric urgent care - English → Magyar
Point-of-Care Testing - English → értelmezés
health care equipment - Magyar → szinonima
due professional care - English → Magyar
patient-centered care - English → Magyar
ambulant patient care - English → Magyar
Point-of-Care Testing - English → Magyar
health care management - English → Magyar
primary care physician - English → Magyar
Respiratory Care Units - English → Magyar
ambulatory care record - English → Magyar
neonatal intensive care - English → Magyar
quality of patient care - English → Magyar
health care specialists - English → Magyar
cardiac care unit (CCU) - English → értelmezés
science of nursing care - English → Magyar
cardiac care unit (CCU) - English → Magyar
Care involving dialysis - English → Magyar
long term care hospital - English → Magyar
Advanced Care Paramedic - English → Magyar
health care professional - English → Magyar
tender loving care (TLC) - English → Magyar
coronary care unit (CCU) - English → értelmezés
child care contributions - English → Magyar
pediatric intensive care - English → Magyar
i don't care what you say - English → Magyar
health care establishment - English → Magyar
to commit sg to sy's care - English → Magyar
i don't care a fig for it - English → Magyar
to take care what one say - English → Magyar
international health care - English → Magyar
continuity of patient care - English → Magyar
to take care of number one - English → Magyar
the patient's plan of care - English → Magyar
Medical care - unspecified - English → Magyar
to commend sg to sy's care - English → Magyar
Intermediate Care Facility - English → Magyar
registered health care aid - English → Magyar
to take care of one's health - English → Magyar
Point-of-Care Testing (PoCT) - English → Magyar
Neonatal Intensive Care Unit - English → Magyar
Point-of-Care Testing (PoCT) - English → értelmezés
Other specified medical care - English → Magyar
pediatric intensive care unit - English → Magyar
Other surgical follow-up care - English → Magyar
prepared with meticulous care - English → Magyar
limb care authority education - English → Magyar
Preparatory care for dialysis - English → Magyar
toxicology intensive care unit - English → Magyar
to resign sy to the care of sy - English → Magyar
general ambulant specialty care - English → Magyar
Postpartum care and examination - English → Magyar
respiratory intensive care unit - English → Magyar
male registered health care aid - English → Magyar
general inpatient specialty care - English → Magyar
Other orthopaedic follow-up care - English → Magyar
female registered health care aid - English → Magyar
quality health care questionnaire - English → Magyar
Pregnancy care of habitual aborter - English → Magyar
government child care contributions - English → Magyar
most responsible diagnosis for care - English → Magyar
pediatric intensive care unit (PICU) - English → Magyar
Other boarder in health-care facility - English → Magyar
Need for assistance with personal care - English → Magyar
Other specified surgical follow-up care - English → Magyar
to encompass sy with care and attention - English → Magyar
Orthopaedic follow-up care - unspecified - English → Magyar
American Academy of Critical Care Nurses - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery - English → Magyar
Health supervision and care of foundling - English → Magyar
Other specified orthopaedic follow-up care - English → Magyar
Electronic Health Care Record Architecture - English → Magyar
Problems related to care-provider dependency - English → Magyar
Nonadministration fo surgical and medical care - English → Magyar
Care involving use of rehabilitation procedures - English → Magyar
Other problems related to care-provider dependency - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of breast - English → Magyar
Electronic Health Care Record Architecture (EHCRA) - English → Magyar
Failure in dosage during surgical and medical care - - English → Magyar
Other misadventures during surgical and medical care - English → Magyar
Complication of sugical and medical care - unspecified - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery - unspecified - English → Magyar
Failure in dosage during other surgical and medical care - English → Magyar
Unspecified misadventure during surgical and medical care - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of head and neck - English → Magyar
Sequelae with surgical and medical care as external cause - English → Magyar
Problems related to care-provider dependency - unspecified - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of other body part - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of lower extremity - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of upper extremity - English → Magyar
Problems related to medical facilities and other health care - English → Magyar
Unavailability and inaccessibility of health-care facilities - English → Magyar
Health supervision and care of other healthy infant and child - English → Magyar
Other specified misadventures during surgical and medical care - English → Magyar
Follow-up care involving plastic surgery of other parts of trunk - English → Magyar
Inadvertent exposure of paatient ot radiation during medical care - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - - English → Magyar
Other problems related to medical facilities and other health care - English → Magyar
Preparatory care for subsequent treatment - not elsewhere classified - English → Magyar
Unspecified problem related to medical facilities and other health care - English → Magyar
Other complications of surgical and medical care - not elsewhere classified - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - - English → Magyar
Need for assistance at home and no other household member able to render care - English → Magyar
Sequelae of complications of surgical and medical care - not elsewhere classified - English → Magyar
Other spcified complications of sugical and medical care - not elsewhere classified - English → Magyar
Follow-up care involving ramoval of fracture plate and other internal fixation device - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During surgical operation - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During heart catheterization - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During endoscopic examination - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During infusion or transfusion - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During injection or immunization - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During surgical operation - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During heaet catheterization - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During endoscopic examination - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During kidney dialysis or other perfusion - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During infusion or transsfusion - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During injection or immunization - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During unspecified surgical nd medical caer - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During removal of catherer or packing - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care During surgical operation - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During kidney dialysis or other perfusion - English → Magyar
Failure of sterile precautions during surgical and medical care - During aspiration - puncture and other catheterization - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During heart catheterization - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During endoscopic ixamination - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During administration of enema - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During infusion or transfusion - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During injection or immunization - English → Magyar
Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care - During aspiration - puncture and other catheterization - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During kidney dialysis or other perfusion - English → Magyar
Unintentional cut - puncture - perforation or haemorrhage during surgical and medical care - During aspiration - puncture and other catheterization - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com