címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania spojené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Zmiešané poruchy správania a emOČNÉ PORUCHY - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom - Slovenčina → Magyar
Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania združené so - Slovenčina → Magyar
Poruchy osobnosti a správania zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh - Slovenčina → Magyar
Duševné choroby a poruchy správania v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatí v alebo hypnotík - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom - Slovenčina → Magyar
Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom - Slovenčina → Magyar
Alzheimerova choroba so skorým začiatkom - Slovenčina → Magyar
Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom - Slovenčina → Magyar
Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom - Slovenčina → Magyar
Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†) - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†) - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída s celkovým (systémovým) začiatkom (Stillova) - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Strata domova v detstve - Slovenčina → Magyar
Zážitok hrôzy v detstve - Slovenčina → Magyar
Strata objektu lásky v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné negatívne zážitky v detstve - Slovenčina → Magyar
Porucha sexuálnej identity v detstve - Slovenčina → Magyar
Sociálna úzkostná porucha v detstve - Slovenčina → Magyar
Zmena podoby rodinných vzťahov v detstve - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná emočná porucha v detstve - Slovenčina → Magyar
Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený negatívny zážitok v detstve - Slovenčina → Magyar
Depresívna porucha správania - Slovenčina → Magyar
Socializovaná porucha správania - Slovenčina → Magyar
Hyperkinetická porucha správania - Slovenčina → Magyar
Psychické faktory a faktory správania spojené s - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Hľadanie a zaznamenávanie behaviorálnych (týkajúcich sa správania) - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močovod - Slovenčina → Magyar
Histiocytárne a mastocytárne nádory neistého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Oblička - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou - - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Obličková panvička - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Semenník - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Mozgové pleny - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Hrtan - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Miechové pleny - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Týmus - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Nadoblička - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Koža - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Konečník - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Pohrudnica - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Prsník - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Štítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Medzipľúcie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tenké črevo - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Červovitý prívesok - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pera - ústna dutina - hltan - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Priedušnica - prieduška a pľúca - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované akné - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované mykózy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované delírium - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zamorenie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované helmintózy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované ankylostomózy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zastavenie srdca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekcie motolicou - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované lymfatické uzliny - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované neurčité pohlavie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pečeňové zlyhanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie výkonu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované baktériové infekcie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované respiračné zlyhanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované salmonelové infekcie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované polycystické obličky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované dávenie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované jazvy a zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované formy trasľavosti - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované trombózované hemoroidy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované reakcie na ťažký stres - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené vykĺbenie bedier - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované predčasné puknutie blán - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenia kostry - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované chronické zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované bakteriálne črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované nezápalové choroby maternice - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované predčasné odlupovanie placenty - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vírusové infekcie centrálneho - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia brucha - drieku - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vírusové horúčky prenášané - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované problémy s chovaním novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované nepravidelnosti pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované arenavírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Nešpecifikované plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Nešpecifikované pesticídy - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové ochorenie močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené zohnutie dlhých kostí dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Nešpecifikované pleny - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné a nešpecifikované časti úst - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované neúspešné použitie vákuumextraktora a klieští - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované malé zakrivenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vrodené chyby aortálnej chlopne a mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované veľké zakrivenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Nešpecifikované melanocytové névy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované nezápalové zmeny vaječníka - vajíčkovodu a širokého väzu - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Nešpecifikované organické rozpúšťadlo - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy trupu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy bránice - Slovenčina → Magyar
duševní poruchy - Čeština → Magyar
psychické poruchy - Čeština → Magyar
psychické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Myotonické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy akomodácie - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Poruchy tvorby zubov - Slovenčina → Magyar
Somatizované poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Poruchy zorného poľa - Slovenčina → Magyar
Poruchy zubnej erupcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy sekrécie slín - Slovenčina → Magyar
Hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately a femoru - Slovenčina → Magyar
Schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Atrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu medi - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Poruchy srdcového rytmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu zinku - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Fóbicko-anxiózne poruchy - Slovenčina → Magyar
Prenikavé poruchy vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu kalcia - Slovenčina → Magyar
Poruchy celistvosti kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy farebného videnia - Slovenčina → Magyar
Poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately - jabĺčka - Slovenčina → Magyar
Ľahké poruchy poznávania - Slovenčina → Magyar
Poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
PoruchY návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu železa - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fosforu - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glycínu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Subjektívne poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Hypertrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fruktózy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu magnézia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu tyrozínu - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu ornitínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s exoftalmom - Slovenčina → Magyar
Toxické myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Flatulencia a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti vaječníkov - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu galaktózy - Slovenčina → Magyar
Poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Poruchy cyklu spánok - bdenie - Slovenčina → Magyar
Poruchy koagulácie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Poruchy vývinu a erupcie zubov - Slovenčina → Magyar
Poruchy refrakcie a akomodácie - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Poruchy typu tranzu a posadnutia - Slovenčina → Magyar
Poruchy plien nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Poruchy transportu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy reči nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Disociatívne motorické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Akútne vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Poruchy puberty nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy voľby sexuálneho objektu - Slovenčina → Magyar
Disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Vnútorné poruchy kolenného kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy blúdivého nervu (n.vagus) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poruchy temporomandibulárneho kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Poruchy ostatných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Chronické vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Poruchy svalového tonusu novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu močových látok - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu mastných kyselín - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
Menopauzálne a klimakterické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánkového rytmu - Slovenčina → Magyar
Funkčné poruchy polymorfonukleárnych - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Organické poruchy nálady (afektívne) - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Poruchy autonómneHO nervovÉHO sYSTÉMU - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánkového nervu (n. facialis) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius) - Slovenčina → Magyar
Ostatné poruchy vnútorného vylučovania - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Zmiešané špecifické vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus) - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín so sírou - Slovenčina → Magyar
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou - Slovenčina → Magyar
Akútne liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu - Slovenčina → Magyar
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Zmiešané disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie] - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Chronické liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu pyruvátu a glukoneogenézy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Neinfekčné poruchy hrotu (Darvinov hrbolček) - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie] - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis) - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené s enzýmovým defektom - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Kombinované poruchy mitrálnej - aortálnej a trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Slovenčina → Magyar
Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Duševné poruchy a choroby nervového systému komplikujúce ťarchavosť - - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com