címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstva - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov liečiv - liekov a biologických látok pri - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky lepry - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky trachómu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky napadnutia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných nehôd - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poliomyelitídy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia miechy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zlomeniny chrbtice - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky mozgového infarktu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky legálneho zákroku - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zápalových chorôb - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otvorenej rany hlavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vírusovej hepatitídy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vírusovej encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vnútrolebkového poranenia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky cievnych mozgových chorôb - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy kostí a kĺbov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky lekárskej starostlivosti ako - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zlomeniny ramena a predlaktia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky po povrchovom poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky intracerebrálneho krvácania - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia - - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky prípadov s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky dopravnej nehody motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenín - poleptanín a omrzlín - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky zlomeniny na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenia - poleptania a omrzliny trupu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky respiračnej a nešpecifikovanej tuberkulózy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenia - poleptania a omrzliny hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaných poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky cudzích telies vniknutých prirodzeným otvorom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaných alebo parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení nešpecifikovaných podľa oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otráv liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenia - poleptania a omrzliny dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenia - poleptania a omrzliny hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie dolnej - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie hornej - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovanej popáleniny - poleptania a omrzliny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poškodenia pacientov počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky komplikácií lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny - poleptania a omrzliny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky lekárskych zásahov ako príčina abnormálnej reakcie pacienta - Slovenčina → Magyar
Doktor všeobecného lekárstva - Slovenčina → Magyar
mimo - Čeština → Magyar
mimo - Slovenčina → Magyar
mimo - Italiano → Magyar
mimo że - Polski → Magyar
mimo puzdra - Slovenčina → Magyar
tehotnosť mimo maternice - Slovenčina → Magyar
Dvojčatá narodené mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Jediné dieťa narodené mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Iný viacpočetný pôrod mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy - Slovenčina → Magyar
Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou mimo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Slovenčina → Magyar
hromadenie látok v tkanive - Slovenčina → Magyar
odstránenie jedovatých látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Slovenčina → Magyar
hromadenie znečisťujúcich látok - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu močových látok - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Slovenčina → Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Slovenčina → Magyar
Abúzus látok - ktoré nevytvárajú závislosť - Slovenčina → Magyar
Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Kyanovodík - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Fenol a homológy fenolu - Slovenčina → Magyar
Abnormálne hladiny látok prevažne medicínskeho pôvodu v moči - Slovenčina → Magyar
Zvýšená hladina liečiv - liekov a biologických látok v moči - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Nešpecifikovaná leptavá látka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité huby - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité bobule - Slovenčina → Magyar
Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných látok exogénneho pôvodu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Fosfor a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Iné leptavé organické zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Arzén a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Mangán a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé lúhy a lúhom podobné látky - Slovenčina → Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Nešpecifikovaná anorganická látka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúcich najmä končatiny - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s nízkym vzrastom - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Digestíva - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s postihnutím výzoru tváre - Slovenčina → Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Dentálne lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Oftalmologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Otolaryngologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Periférne vazodilatátory - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Prostriedky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Anticholínesterázy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Bližšie neurčená látka na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Salinické a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Antagonisty histamínových H2-receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Keratolytiká - keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne protihubové - protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
Neskoré lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Neskoré dávenie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Následky rachitídy - Slovenčina → Magyar
Následky nadmernej výživy - Slovenčina → Magyar
negativní následky kouření - Čeština → Magyar
Následky nedostatku vitamínu C - Slovenčina → Magyar
Následky po extrakcii katarakty - Slovenčina → Magyar
Následky nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Následky iných výživových nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Následky proteínovoenergetickej podvýživy - Slovenčina → Magyar
Následky nešpecifikovaného výživového nedostatku - Slovenčina → Magyar
Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com