címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikovaná žľaza s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Nadoblička - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Nezhubný nádor bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Presahujúca lézia veľkých slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby iných žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Nadoblička - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Štítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných častí úst - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34†) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podjazyková žľaza - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podsánková žľaza - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Iné veľké slinné žľazy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vulva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Pošva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vajíčkovody a väzy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Lymfatické uzliny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Srdce - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Týmus - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Medzipľúcie - mediastinum - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Príušná žľaza - glandula parotis - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
žľaza s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
sústava s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ iných špecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Sliznica líca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústna predsieň - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Okraj jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Retromolárna oblasť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyková mandľa - Slovenčina → Magyar
Sekundárny nádor močového mechúra a iných a nešpecifikovaných močových - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Spodná strana jazyka - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Chrbtová strana jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Presahujúca lézia jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Vajíčkovod - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Široký väz - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Okrúhly väz - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Koža - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Prsník - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Extrahepatálne žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Primaterničie - parametrium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Vaterova banka - ampulla Vateri - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Presahujúca lézia biliárnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Miecha - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pečeň - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pažerák - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Dvanástnik - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Endokrinný pankreas - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Podžalúdková žľaza - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Extrahepatálne žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Podšiatrový (infratentoriálny) mozog - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné časti orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné a nešpecifikované časti úst - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou - Slovenčina → Magyar
Benign neoplasms - Aortic body and other paraganglia - English → Magyar
Aortic body and other paraganglia malignant neoplasm - English → Magyar
Neoplasms of uncertain or unknown behaviour - Aortic body and other paraganglia - English → Magyar
Iné choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Oko - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vulva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Penis - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vagína - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Konečník - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Endometrium - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Anus a análny kanál - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Rektosigmoidové spojenie - Slovenčina → Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor z ciev - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor chrupky - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor prsníka - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor chrupavky - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor vaječníka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
nezhubný nádor z tukového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Pera - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Jazyk - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Mandľa - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Močovod - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Oblička - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný nezhubný lipomatózny nádor - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Ústna spodina - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Rohovka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Sietnica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Spojovka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Cievovka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Chrbtica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Nosohltan - nazofarynx - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Penis - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Miešok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Obličková panvička - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Hltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Semenník - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Hrtan - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Mozgové pleny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Sánka - mandibula - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Miechové pleny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Predstojnica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Nadsemenník - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Kosti lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Oko - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Priedušnica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Vráskovec - corpus ciliare - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Hrtanová časť hltana - hypofarynx - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Dlhé kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor hrubého čreva - konečníka - anusu a análneho kanála - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Krátke kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Krátke kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Prieduška a pľúca - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Slzná žľaza a nosovoslzný kanál - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo inej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Rebrá - mostík a kľúčna kosť - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Očnica - orbita - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky - Panvové kosti - krížová kosť a kostrč - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Dýchacia sústava - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Stredné ucho - nosová dutina a prinosové dutiny - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
teliesko - Slovenčina → Magyar
žlté teliesko - Slovenčina → Magyar
Malpighiho teliesko - Slovenčina → Magyar
prištítne teliesko - Slovenčina → Magyar
šuškovité teliesko - Slovenčina → Magyar
obličkovité teliesko - Slovenčina → Magyar
Zadržané vnútromaternicové antikoncepčné teliesko v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Chrbtica - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných špecifikovaných miestach - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Sánka - mandibula - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Kosti lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor miechy - hlavových nervov a iných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slezina - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Rebrá - mostík a kľúčna kosť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Panvové kosti - krížová kosť a kostrč - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Presahujúce lézie kosti a kĺbovej chrupky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - ústnej dutiny a hltana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nešpecifikovaná časť čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Presahujúca lézia tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Presahujúca lézia iných a nepresne určených lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nepresne určené lokalizácie v dýchacej sústave - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nešpecifikovaná časť horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Iné časti pankreasu - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Nešpecifikovaný zhubný nádor kože - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Iné ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Iné nepresne určené lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
s vonkajším vylučovaním - Slovenčina → Magyar
s vnějším vylučováním - Čeština → Magyar
s vnitřním vylučováním - Čeština → Magyar
žľaza s vonkajším vylučovaním - Slovenčina → Magyar
zápal potných žliaz - Slovenčina → Magyar
zápal slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
atrofia slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Choroby ekrinných potných žliaz - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby slinných žliaz a vývodov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná porucha prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Choroby apokrinných potných (pachových) žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Iné časti maternice - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaných poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaných alebo parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení nešpecifikovaných podľa oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych - Slovenčina → Magyar
nezhubný - Slovenčina → Magyar
Myióza iných miest - Slovenčina → Magyar
Kandidóza iných miest - Slovenčina → Magyar
Cysticerkóza iných miest - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných vitamínov - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Pagetova choroba iných kostí - Slovenčina → Magyar
Celulitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Ateroskleróza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Choroby iných zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Primárna artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných nehôd - Slovenčina → Magyar
Trichomonóza na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iných - Slovenčina → Magyar
Impetiginizácia iných dermatóz - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných prvkov výživy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Rodinná anamnéza iných chorôb - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí nohy - Slovenčina → Magyar
Sekundárna artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Primárny syfilis na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Účinky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie iných šliach - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Melanóm in situ iných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Celulitída iných častí končatiny - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných zápästných kostí - Slovenčina → Magyar
Amébová infekcia na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Potreba iných preventívnych postupov - Slovenčina → Magyar
Kandidóza iných urogenitálnych miest - Slovenčina → Magyar
Posttraumatická artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných častí stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných častí nohy - Slovenčina → Magyar
Kŕčové žily v iných lokalizáciách - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Abnormálne hladiny iných enzýmov séra - Slovenčina → Magyar
Akútna lymfadenitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenia iných častí kostry - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Sarkoidóza iných a kombinovaných miest - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B - Slovenčina → Magyar
Osobná anamnéza iných chorôb a stavov - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných technických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Účinky iných nedostatkov (deprivácií) - Slovenčina → Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Neprístupnosť iných pomocných služieb - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Slovenčina → Magyar
Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov - Slovenčina → Magyar
Následky iných výživových nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z iných miest dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Traumatická amputácia iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Ďalší infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Slovenčina → Magyar
Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Slovenčina → Magyar
Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie - Slovenčina → Magyar
Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu - Slovenčina → Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných cievnych štepov - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Obeť lavíny - zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - dymov a výparov - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aplastická anémia z iných vonkajších príčín - Slovenčina → Magyar
Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov - Slovenčina → Magyar
Rodinná anamnéza iných špecifikovaných chorôb - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov - - Slovenčina → Magyar
Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Infekcie iných častí močovej sústavy v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných vitamínov B skupiny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kožný absces - furunkul a karbunkul na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných výživových prvkov - Slovenčina → Magyar
Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Zoster s postihnutím iných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus granulosus - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Kyanovodík - Slovenčina → Magyar
Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus multilocularis - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantovaných pomôcok - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Miecha - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných močových pomôcok a implantátov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Vojnové operácie s použitím chemických zbraní a iných foriem - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných plazov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Závislosť od iných pomocných prístrojov a technických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Abnormálne výsledky iných endokrinologických funkčných skúšok - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných vnútorných ortopedických pomôcok - - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Zrakový nerv - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ prsníka - Karcinóm in situ iných častí prsníka - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Čuchový nerv - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Sluchový nerv - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité huby - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších protetických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité bobule - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných látok exogénneho pôvodu - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Arzén a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Fosfor a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Mangán a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných kostných pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných srdcových a cievnych pomôcok a implantátov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných článkonožcov - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných očných protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkajúcich sa nervového systému - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Cauda equina - konský chvost - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Nešpecifikovaná anorganická látka - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných špecifikovaných častí tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Presahujúce lézie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
nádor - Čeština → Magyar
nádor - Slovenčina → Magyar
nádor cév - Čeština → Magyar
nádor ciev - Slovenčina → Magyar
nádor mozgu - Slovenčina → Magyar
nádor svalu - Čeština → Magyar
nádor kosti - Slovenčina → Magyar
nádor svalu - Slovenčina → Magyar
nádor kože - Slovenčina → Magyar
nádor kůže - Čeština → Magyar
nádor žľazy - Slovenčina → Magyar
nádor chrupky - Slovenčina → Magyar
nádor epitelu - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
nádor týmusu - Slovenčina → Magyar
tukový nádor - Slovenčina → Magyar
kostný nádor - Slovenčina → Magyar
nádor pečene - Slovenčina → Magyar
nádor žlázy - Čeština → Magyar
kožný nádor - Slovenčina → Magyar
mozkový nádor - Čeština → Magyar
benígny nádor - Slovenčina → Magyar
nepravý nádor - Slovenčina → Magyar
nádor z vaziva - Čeština → Magyar
benigní nádor - Čeština → Magyar
Burkittov nádor - Slovenčina → Magyar
nádor obličiek - Slovenčina → Magyar
nádor semenníka - Slovenčina → Magyar
nádor žlčovodu - Slovenčina → Magyar
nezhoubný nádor - Čeština → Magyar
neškodný nádor - Slovenčina → Magyar
nádor vaječníka - Slovenčina → Magyar
nádor semenníkov - Slovenčina → Magyar
nádor z chrupavky - Čeština → Magyar
Zhubný nádor pery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor srdca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor miechy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pošvy - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor z ciev - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor týmusu - Slovenčina → Magyar
nádor z krvných ciev - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Slovenčina → Magyar
nádor z krevních cév - Čeština → Magyar
nádor podpazušnej jamy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močovodu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žlčníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nadobličky - Slovenčina → Magyar
nádor hľadkého svalstva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor konečníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vaječníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušnice - Slovenčina → Magyar
Zhubný mastocytový nádor - Slovenčina → Magyar
nádor z epitelových buniek - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor koreňa jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej spodiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozočok - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor kože - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor príušnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor pľúc - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Kardia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Čapík - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor z hľadkého svalu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Subglottis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor pečene - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Spojka perí - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Telo penisu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Supraglottis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor obličkovej panvičky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor placenty (postieľky) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Dolné ďasno - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Horné ďasno - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Temenný lalok - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Čelový lalok - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozgový kmeň - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor z lymfatického tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor vaječníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozgová komora - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor predstojnice - prostaty - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor nadobličky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Spánkový lalok - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Záhlavový lalok - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor medzipľúcia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Slovenčina → Magyar
zvápnený nádor granulačného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Tvrdé podnebie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Hrtanová chrupka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Myometrium - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Hlasivka - glottis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Mäkké podnebie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Endometrium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Exocervix - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Dvanástnik - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Vonkajšia dolná pera - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Vonkajšia horná pera - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Endocervix - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Dno maternice - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Žaluď - glans penis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Vrátnik - pylorus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nadobličky - Dreň nadobličky - Slovenčina → Magyar
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Presahujúca lézia pery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nadobličky - Kôra nadobličky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Rohovka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Predkožka - praeputium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Pera - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozog bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Očnica - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Presahujúca lézia mozgu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Istmus maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Penis bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Sietnica - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Spojovka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Cievovka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Ďasno bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Zostúpený semenník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Hrtan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Presahujúca lézia penisu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Presahujúca lézia hrtana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozog okrem lalokov a komôr - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Lačník - jejunum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Mandľa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močových ciest v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Slovenčina → Magyar
Sekundárny nádor obličky a obličkovej panvičky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Bedrovník - ileum - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Nezostúpený semenník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Krčok mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močových ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Dráždec - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Dolná tretina pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Horná tretina pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Dolná pera - vnútorná strana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Horná pera - vnútorná strana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Krčná časť pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Brušná časť pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Presahujúca lézia podnebia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Malý pysk - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Telo pankreasu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Žalúdok bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Močovodový otvor - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Slepé črevo - caecum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a bližšie neurčenej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Stredná tretina pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Podnebie - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Hlavná prieduška - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Vonkajšia pera bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hruškovitého zálivu (sinus piriformis) - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prostaty - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Veľký pysk - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prsníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Presahujúca lézia žalúdka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Hlava pankreasu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Presahujúca tonzilárna lézia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Análny kanál - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Semenník bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Chvost pankreasu - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor žalúdka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nadobličky - Nešpecifikovaná nadoblička - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Kolón bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Hrudníková časť pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Pažerák - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Presahujúca lézia pažeráka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Prvomočovod - urachus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Mozgové pleny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Panva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Miechové pleny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Meckelov divertikul (vačok) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Podnebné oblúky (predné) (zadné) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Telo žalúdka (Corpus ventriculi) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Brucho - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Oko bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Kloakogénne pásmo - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Placenta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej spodiny - Bočná časť ústnej spodiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Klenba žalúdka (fundus ventriculi) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha - Stredné ucho - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Klenba močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Maternica - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Hrudník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej spodiny - Predná časť ústnej spodiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Mandľová zátoka - sinus tonsillaris - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor srdca - medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Vrátnikova dutina (Antrum pyloricum) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha - Nosová dutina - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Vaječník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Pera - nešpecifikovaná vnútorná strana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Červovitý prívesok - appendix - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Trigonum močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej spodiny - Nešpecifikovaná ústna spodina - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Nešpecifikovaný anus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Horná stena nosohltana - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Tenké črevo bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Telo maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Zadná stena nosohltana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Bočná stena nosohltana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Presahujúca lézia tela maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Stúpavá časť - colon ascendens - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Esovitá časť - colon sigmoideum - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Predná strana nosohltana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Vráskovec - corpus ciliare - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Slezinový ohyb - flexura lienalis - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Zostupná časť - colon descendens - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgových plien (meningov) - Nešpecifikované pleny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Pečeňový ohyb - flexura hepatica - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Presahujúca lézia tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Presahujúca lézia hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej spodiny - Presahujúca lézia ústnej spodiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Priečna časť - colon transversum - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Pankreas bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Krčok maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Zadná stena močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Presahujúca lézia vulvy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Endokrinná časť pankreasu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Čelová dutina - sinus frontalis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Presahujúca lézia krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Bočná stena močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Vulva - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušnice - priedušiek a pľúc v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Predná stena močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Presahujúca lézia pankreasu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Vývod podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované malé zakrivenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušnice - priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Dolná končatina - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Horná končatina - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Nosohltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Nešpecifikovaná prinosová dutina - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Močový mechúr bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Presahujúca lézia nosohltana - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Presahujúca lézia oka a adnexov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Čuchová dutina - sinus ethmoidales - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Nešpecifikované veľké zakrivenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Hlava - tvár a krk - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Čeľustná dutina - sinus maxillaris - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Branchiálny rázštep - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Pobrušnica bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Priehlbinka - vallecula - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Zadná stena orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Bočná stena orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Oblička - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Slzná žľaza a nosovoslzný kanál - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Presahujúca lézia močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močovod - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Horný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Presahujúca lézia priedušky a pľúc - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Postkrikoidná oblasť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Predná plocha príklopky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Dolný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Presahujúca lézia paranazálnych dutín - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Stredný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín - Dutina klinovej kosti - sinus sphenoidalis - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Zadná stena hypofaryngu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor prinosových dutín Dutina klinovej kosti sinus sphenoidalis - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Orofaryng bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Prieduška alebo pľúca bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Bližšie určené časti pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Presahujúca lézia orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Dlhé kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Nešpecifikovaný hypofarynx - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Krátke kosti dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Krátke kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Presahujúca lézia hypofaryngu - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Obličková panvička - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Presahujúca lézia retroperitonea a peritonea - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Semenník - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Mozgové pleny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Miechové pleny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy panvy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy brucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Presahujúca lézia rekta - anusu a análneho kanála - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Konečník - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) - Aryepiglotická krkva - hypofaryngová strana - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tenké črevo - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka končatiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín - Presahujúca lézia kosti a kĺbovej chrupky končatín - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Červovitý prívesok - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy trupu - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pera - ústna dutina - hltan - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Periférne nervy hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Presahujúce lézie periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
iné - Slovenčina → Magyar
Iné akné - Slovenčina → Magyar
Iné anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vydutiny - Slovenčina → Magyar
Iné artrózy - Slovenčina → Magyar
Iné myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné delírium - Slovenčina → Magyar
Iné talasémie - Slovenčina → Magyar
Iné formy moru - Slovenčina → Magyar
Iné artritídy - Slovenčina → Magyar
Iné burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné filariózy - Slovenčina → Magyar
Iné šigelózy - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie - Slovenčina → Magyar
Iné gastritídy - Slovenčina → Magyar
Iné zygomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné septikémie - Slovenčina → Magyar
Iné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy lepry - Slovenčina → Magyar
Iné halucinácie - Slovenčina → Magyar
Iné hypotyreózy - Slovenčina → Magyar
Iné dermatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné lézie pleca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné peritonitídy - Slovenčina → Magyar
Iné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy yawsu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu - Slovenčina → Magyar
Iné formy antraxu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné schistosomózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné kardiomyopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné dermatofytózy - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Iné choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby týmusu - Slovenčina → Magyar
Iné endoftalmitídy - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné mykobakteriózy - Slovenčina → Magyar
Iné zákaly sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sleziny - Slovenčina → Magyar
Iné choroby chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné formy skoliózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné zapchatie čreva - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Iné formy tularémie - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné hemoglobinopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné konjunktivitídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kapilár - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné znetvorenie ucha - Slovenčina → Magyar
Iné sarkómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenie - Slovenčina → Magyar
Iné formy listeriózy - Slovenčina → Magyar
Iné manické epizódy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Iné odchýlky stolice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hypofýzy - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske výkony - Slovenčina → Magyar
Iné choroby parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné formy nokardiózy - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na sérum - Slovenčina → Magyar
Iné čeľustné cysty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hlasiviek - Slovenčina → Magyar
Iné apnoe novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné formy stomatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné brušné prietrže - Slovenčina → Magyar
Iné formy eryzipeloidu - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné methemoglobinémie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Iné formy aspergilózy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týrania - Slovenčina → Magyar
Iné formy bartonelózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné formy blastomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy leptospirózy - Slovenčina → Magyar
Iné erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné formy chromomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné formy aktinomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné bulózne dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nosa - Slovenčina → Magyar
Iné odlúpenie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné Vincentove infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné zdvojenie maternice - Slovenčina → Magyar
Iné formy kryptokokózy - Slovenčina → Magyar
Iné aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby úst - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné zhrubnutia epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné biochemické lézie - Slovenčina → Magyar
Iné hereditárne ataxie - Slovenčina → Magyar
Iné formy sporotrichózy - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné branchiogénne chyby - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné gonokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby osrdcovníka - Slovenčina → Magyar
Iné mukopolysacharidózy - Slovenčina → Magyar
Iné účinky nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie salmonelami - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aorty - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nadobličiek - Slovenčina → Magyar
Iné celkové vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné škvrnité horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné hyperfenylalaninémie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné reaktívne artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné depresívne psychózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rebier - Slovenčina → Magyar
Iné delécie z autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly pošvy a vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slznej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové enteritídy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zápaly dutín - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné nedostatky vo výžive - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové meningitídy - Slovenčina → Magyar
Iné spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dúhovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné meningokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby bránice - Slovenčina → Magyar
Iné sideroblastové anémie - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy histiocytózy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia (infestácie) - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie ankylostómami - Slovenčina → Magyar
Iné deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné jazvy a zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné dentofaciálne anomálie - Slovenčina → Magyar
Iné usmernenie antikoncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné cievne oklúzie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné aktívne vedenie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne zápaly - Slovenčina → Magyar
Iné formy kokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné atrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné nutričné málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na ťažký stres - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné akantolytické dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušky - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zamorenia - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné zmeny v slzných cestách - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné sexuologické poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné enteropatické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúcnice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované leukémie - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia lebky - Slovenčina → Magyar
Iné predčasne narodené deti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby periférnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné centrálne zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné ortopoxvírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaRodičom - Slovenčina → Magyar
Iné formy hrudníkovej angíny - Slovenčina → Magyar
Iné choroby po mastoidektómii - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné mykózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vaječníka - Slovenčina → Magyar
Iné rekonštrukčná chirurgia - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku tiamínu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné typy vrodeného hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie bedier - Slovenčina → Magyar
Iné nádory v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémovej sklerózy - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné prekrývajúce sa syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iné účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné delécie časti chromozómu - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tepien a tepničiek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Iné cystické choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné včasné komplikácie úrazu - Slovenčina → Magyar
Iné cytomegalovírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné účinky horúčavy a svetla - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku železa - Slovenčina → Magyar
Iné hypertrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Hodgkinovej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné myelodysplastické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné formy parakokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné benígne dysplázie prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vlasových folikulov - Slovenčina → Magyar
Iné formy sekundárneho syfilisu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné deformácie mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené kŕče - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej perikarditídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Turnerovho syndrómu - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality bielkovín plazmy - Slovenčina → Magyar
Iné kombinované imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné liečenie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby brušnej steny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
osobné údaje/iné údaje o osobe - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné chronické zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné dorzopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné mastoiditídy a podobné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých žíl - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne vírusové hepatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné získané hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyvolané chlamýdiami - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Iné kovy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pleury - Slovenčina → Magyar
Iné asistované metódy oplodnenia - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Purpura a iné hemoragické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgových ciev - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné infantilné mozgové ochrnutie - Slovenčina → Magyar
Iné negatívne zážitky v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné (tendo) synovitídy - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z enzýmových porúch - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy zlého zaobchádzania - Slovenčina → Magyar
Iné choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pery a ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby spojovky a cysty - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne otravy potravinami - Slovenčina → Magyar
Iné choroby papily zrakového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Iné choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne sluchové percepcie - Slovenčina → Magyar
Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné predčasné odlupovanie placenty - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby konského chvosta - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné autoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné včasné kožné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Iné problémy s chovaním novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby perikardu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné oklúzie stredovej tepny sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné rodené varózne deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené valgózne deformity nohy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neudržanie moču - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné psoriatické artropatie (L40.5†) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované karcinómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku vitamínu B12 - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformity členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neautoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze - Slovenčina → Magyar
Iné črevné infekcie Escherichia coli - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie palca (ov) (získané) - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nosa a prinosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené zmeny kože - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené srdcové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné imunoproliferačné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné a refluxové uropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenníka a mieška - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné dávenie komplikujúce ťarchavosť - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné a idiopatické neuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Iné účinky tlaku vzduchu a tlaku vody - Slovenčina → Magyar
Iné a nepresne určené poraneniA hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie motolicami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličkovej artérie - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne maternicové a pošvové - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby blízke polyarteritis nodosa - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaÚradnými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované formy trasľavosti - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Jačmeň a iné hlboké zápaly mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby zadného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bežné variabilné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových priehradok - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové CHOROBY nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Iné alkoholy - Slovenčina → Magyar
Iné demyelinizačné choroby CENTRÁLNEho - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké endokrinné - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené hemoragické stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované salmonelové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - úst a hltana - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby predného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné deti ťažké na dĺžku ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné presne určené pľuzgierové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej - Slovenčina → Magyar
Iné renálne tubulointersticiálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné arenavírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby stredného ucha a hlávkového - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované výživové nedostatky - Slovenčina → Magyar
Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované formy pľúcneho srdca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené ohrozenia dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné vyšetrenia na administratívne účely - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémového lupus erythematosus - Slovenčina → Magyar
Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Iné črevné helmintózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné okrajové perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Agenéza a iné redukčné defekty obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované chromozómové aberácie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie plochými červami (cestódami) - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mechúra a močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie dolnej končatiny okrem nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie - Slovenčina → Magyar
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby žalúdka - Slovenčina → Magyar
Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné problémy so školovaním a gramotnosťou - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaZnámym alebo priateľom - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané komármi - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné fyzické a duševné preťaženie z práce - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné pesticídy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby maternice a krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným štýlom - Slovenčina → Magyar
Iné radiačné poškodenia kože a podkožného - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie plochými červami - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie centrálneho nervovÉho - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch - Slovenčina → Magyar
Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Telo maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej - Slovenčina → Magyar
Iné vyvážené prestavby a štruktúrne markery - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny maternice - Slovenčina → Magyar
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné insekticídy - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné získané abnormality sluchových kostičiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaBližšie neurčenou osobou - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia brucha - drieku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - mužský - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - ženský - Slovenčina → Magyar
Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie - Slovenčina → Magyar
Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chlopne pľúcnicového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím - Slovenčina → Magyar
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškode nie - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným prostredím - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Krčok maternice - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie charakterizované léziami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vajíčkovodu a širokého väzu - Slovenčina → Magyar
Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie lebky - tváre a čeľuste - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné viacnásobné poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín - Slovenčina → Magyar
Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Presahujúca lézia kože - Slovenčina → Magyar
Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové ochorenia močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné kliešťami prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované stavy súvisiace s ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty dolnej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné baktériové infekcie na nešpecifikovanom mieste - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty hornej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné získané (čisté) aplázie červených krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny vulvy a perinea - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby podžalúdkovej žľazy a jej vývodu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaInými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov - Slovenčina → Magyar
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy) - Slovenčina → Magyar
Prvok dokladu (ak nie je možné použiť iné označenie) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa - Slovenčina → Magyar
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky v oblasti prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormality výchovy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou - Slovenčina → Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komármi prenášané vírusové horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Maternica - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Iné bližšie určené plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Iné časti krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné chyby uzáveru obličkovej panvičky a močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenovodu - nadsemenníkov - semenných vačkov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zmeny pohlavných chromozómov - mužský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice - Slovenčina → Magyar
Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického - hematopoetického a - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania komplikujúce - Slovenčina → Magyar
Iné endokrinné - nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaManželom - manželkou alebo partnerom - partnerkou - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Iné leptavé organické zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované anomálie pohlavných chromozómov - ženský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb zavinené známymi vonkajšími príčinami - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové močovopohlavné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných - Slovenčina → Magyar
Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Iné antiepileptiká - sedatíva a hypnotiká - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vaječníka - vajíčkovodu a širokého väzu maternice - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Iné organické rozpúšťadlá - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory miazgového - krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné formy invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a slizníc - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej - - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Iné časti dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Iné časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva neurči tého alebo neznámeho - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné estrogény a progesteróny - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Keratolytiká - keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com