címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo - Slovenčina → Magyar
Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Slovenčina → Magyar
Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunosupresívne látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Acidifikujúce a alkalizujúce látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s primárne celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov - vody a energie - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Inými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Zoster s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Osýpky s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Popálenie inými horúcimi kovmi - Slovenčina → Magyar
Varicella s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Ružienka s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Askarióza s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Parotitída s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Cystická fibróza s inými prejavmi - Slovenčina → Magyar
Obarenie inými horúcimi tekutinami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - Slovenčina → Magyar
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - Slovenčina → Magyar
Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými - Slovenčina → Magyar
Myopatia zavinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky - Slovenčina → Magyar
Dávenie spojené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými baktériami - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými organizmami - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými - Slovenčina → Magyar
Prejedanie združené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Vírusové a inÝMI ORGANIZMAMI VYVOLANÉ črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami - Slovenčina → Magyar
Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými abnormalitami membrán - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky - Slovenčina → Magyar
Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými srdcovými a cievnymi - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu ultrazvukom a inými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami ťarchavosti matky - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchiolitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými anorganickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nefropatia vyvolaná inými liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými morfologickými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými stavmi pupkovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými dôkazmi fetálneho stresu - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými nepravidelnosťami pupkovej - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými cirkulačnými a respiračnými chorobami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Slovenčina → Magyar
Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými špecifikovanými komplikáciami pôrodnej - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými ortopedickými - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
otrava - Slovenčina → Magyar
otrava - Čeština → Magyar
otrava krvi - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Čeština → Magyar
otrava rtutí - Čeština → Magyar
otrava hubami - Slovenčina → Magyar
otrava arsenem - Čeština → Magyar
otrava houbami - Čeština → Magyar
Otrava hormónmi - Slovenčina → Magyar
otrava potravinami - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Ciguatera - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Scombroid - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - Slovenčina → Magyar
Otrava inou rybou a mäkkýšom - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie organickými - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávanie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie antiepileptikami - sedatívami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Liečebné plyny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Ópium - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Heroín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Kokaín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Metadón - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Lokálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Intravenózne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - antipyretikami a antireumatikami - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Digestíva - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Inhibítory monoaminooxidázy - Slovenčina → Magyar
Otrava hormónmi - ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Nešpecifikovaný psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Periférne vazodilatátory - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Prostriedky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Anticholínesterázy - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty kyseliny lysergovej [LSD] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty cannabis (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Salinické a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Antagonisty histamínových H2-receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
balastní látky - Čeština → Magyar
návykové látky - Čeština → Magyar
obsahujúci aromatické látky - Slovenčina → Magyar
Zistenie steroidnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie psychotropnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
nesteroidové protizápalové látky - Slovenčina → Magyar
Krvné testy na alkohol a návykové látky - Slovenčina → Magyar
Kontaminované liečivá alebo biologické látky - Slovenčina → Magyar
Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nepodanie potrebného liečiva - lieku alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky - Slovenčina → Magyar
Iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Nález nešpecifikovanej látky - ktorá sa normálne v krvi nenachodí - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé lúhy a lúhom podobné látky - Slovenčina → Magyar
Transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky - Slovenčina → Magyar
Injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - prípadne jej použitie - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Antityroidálne látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Digestíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Paraldehyd - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sukcinimidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Salicyláty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analeptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína BCG - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iminostilbény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antireumatiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzodiazepíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Náhrady plazmy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxazolidíndióny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deoxybarbituráty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lipotropné lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Mineralokortikoidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunogamaglobulín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kyselina valproová - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Miestne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti moru - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Trombolytické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antityroidálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Chloralové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty hydantoínu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti tetanu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti cholere - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti virózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty 4-aminofenolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti diftérii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti spastickosti - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti protozoám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti prechladnutiu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Parenterálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Periférne vazodilatanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory karboanhydrázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory cholínesterázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti ricketsiózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Barbituráty nezaradené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzotiadiazínové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Opiáty a podobné analgetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty kyseliny propiónovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Znižovače chuti [anorektiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Metylxantíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické antimetabolity - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Anestetiká a terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zubné lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti Parkinsonovej chorobe - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prirodzená krv a krvné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Androgény a im blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Soľné a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Minerálne soli nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oftalmologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tyroidálne hormóny a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiepileptiká a antiparkinsoniká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antialergické a antiemetické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti týfusu a paratýfusu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prostriedky na odvykanie od alkoholu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické prírodné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychostimulanciá ohrozujúce návykom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Farmaceutické excipienciá (vehikulá) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Otorinolaryngologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty histamínových H2 receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analgetiká - antipyretiká a protizápalové liečivá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty mineralokortikoidov [antagonisty aldosterónu] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitrombotické lieky [inhibítory agregácie trombocytov] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamín B12 - kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protihubové - protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený pád - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený šok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený opuch - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kóma - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lámka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená ataxia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bolesť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený emfyzém - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lordóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená horúčka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená skolióza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dorzalgia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dorzopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená talasémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená myozitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pneumónia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypotenzia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená burzopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená koxartróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená tachykardia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený reumatizmus - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená entezopatia - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená artróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená spondylóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bradykardia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená gonartróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená sarkoidóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené lézie pleca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená poylartróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené halucinácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteoporóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená málokrvnosť - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené kŕče - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená myokarditída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená panikulitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kĺbu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha svalu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená spondylopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hyperhidróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený chybný zhryz - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené burzopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteonekróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená suchosť úst - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha pately - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený vplyv alkoholu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hyperglykémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba čreva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kardiomyopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená polyartritída - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená kyfóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dezorientácia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená zlomenina nohy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba miechy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba sleziny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nezamestnanosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pečene - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteomyelitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha vedenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená dermatitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená trombocytopénia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba kapilár - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená srdcová arytmia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená srdcová choroba - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený lekársky výkon - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený srdcový šelest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený mozgový infarkt - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteochondropatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený výsledok pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba perikardu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené srdcové zlyhanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vykĺbenie lakťa - Slovenčina → Magyar
Časovo bližšie neurčená eklampsia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené umelé vyústenie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené zmeny kože - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená methemoglobinémia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba čeľustí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pažeráka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vojnové operácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nutričná anémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha leukocytov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žlčníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené účinky žiarenia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené bolestivé močenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená aplastická anémia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bolesť v hrudníku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená alergická rinitída - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pyogénna artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený chirurgický zákrok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená laloková pneumónia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna bronchitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená cysta v oblasti úst - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Iný bližšie určený diabetes mellitus - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená vírusová pneumónia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená systémová skleróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná artritída - Slovenčina → Magyar
Zlomenina krku bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená biomechanická lézia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená črevná malabsorpcia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reaktívna artropatia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená trasľavosť (tremor) - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený prenatálny skríning - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená bolesť brucha - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dermatopolymyozitída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené hemoragické stavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna myokarditída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hemoragická diatéza - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené ohrozenia dýchania - Slovenčina → Magyar
Akútna perikarditída bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená neuralgia a neuritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypergamaglobulinémia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna endokarditída - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné zlomeniny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená Pagetova choroba kostí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba slinnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna bronchiolitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené špeciálne vyšetrenie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné poranenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené usmernenie antikoncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená zápalová spondylopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kryštálová artropatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteochondróza chrbtice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kontinuity kosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vyčerpanie z horúčavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dentofaciálna anomália - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypostatická pneumónia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Darca bližšie neurčeného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená otvorená rana predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená vnútorná porucha kolena - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená periférna cievna choroba - Slovenčina → Magyar
Nosič bližšie neurčenej infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteomalácia v dospelosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Slovenčina → Magyar
Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená funkčná črevná porucha - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená nejazvová strata vlasov - Slovenčina → Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nekrotizujúca vaskulopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa - Slovenčina → Magyar
Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné otvorené rany - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená juvenilná osteochondróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená entezopatia dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený postup podporujúci fertilitu - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie - Slovenčina → Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené liečenie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Rekonvalescencia po bližšie neurčenom liečení - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený negatívny zážitok v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným dymom - požiarom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná hemolytická anémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený stav emočného šoku a stresu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená starostlivosť po operácii - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené získané chýbanie končatiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený systémový lupus erythematosus - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné drvivé poranenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci s výchovou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená úrazová amputácia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná deformácia končatiny - Slovenčina → Magyar
Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie - Slovenčina → Magyar
Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná deformácia palca (ov) - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené zväčšenie lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená abnormalita plazmového proteínu - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Jediné dieťa - bližšie neurčené miesto narodenia - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12 - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie bližšie neurčených umelých vyústení - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným dymom - požiarom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná omrzlina bližšie neurčenej oblasti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné povrchové poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a bližšie neurčenej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Poleptanie členka a nohy bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Obštrukčná a refluxová uropatia bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bežná premenlivá imunodeficiencia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Bližšie neurčený alkohol - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Dohľad nad bližšie neurčenou rizikovou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Dohľad nad bližšie neurčenou normálnou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené špeciálne skríningové vyšetrenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž s gangrénou - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaInými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené lokalizované navretie - hrča a uzol - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné traumatické amputácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná chirurgická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kombinovaná imunitná nedostatočnosť - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť bližšie neurčených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Tubulointersticiálna choroba obličiek bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený abnormálny imunologický nález v sére - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby endokardu - chlopňa bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste vonkajšieho oka - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená dislokácia medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so spôsobom života - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza bedier a panvy - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená degenerácia medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba mandlí a adenoidného tkaniva NS - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie neurčenej úrovne - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie bližšie neurčenou chytľavou chorobou - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Slovenčina → Magyar
chronická ischemická choroba srdca bližšie nešpecifikovaná - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia predkolenia na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Chronická tubulointersticiálna nefritída bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poleptanie prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy so školovaním a s gramotnosťou - Slovenčina → Magyar
Popálenina prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Iné bližšie určené plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Bližšie neurčenou osobou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poleptanie tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Poleptanie druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iný viacpočetný pôrod - bližšie neurčené miesto narodenia - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hrudníka - brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím bližšie neurčených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Popálenina tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so životným prostredím - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená neinfekčná gastroenteritída a kolitída - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Popálenina druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia spojená s ťažkou bližšie neurčenou poruchou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so sociálnym prostredím - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie neurčenej úrovne - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha cervikálnej medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantácii orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná (čistá) aplázia červených krviniek - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Závislosť od bližšie neurčeného prístroja a technickej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie nešpecifikovanej oblasti tela bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou - Slovenčina → Magyar
Chybné dávkovanie počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva súvisiaca s používaním - - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčené rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť bližšie neurčeného srdcového a cievneho implantátu a štepu - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny - poleptania a omrzliny - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
cestovanie a nedostatok základných potrieb - Bližšie neurčený nedostatok - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej infekčnej chorobe - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so zdravotníckymi zariadeniami a inou - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti bližšie neurčeným kombináciám infekčných chorôb - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Bližšie určené časti pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčenú plastickú operáciu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčené infekčné a parazitárne - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej - - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Bližšie neurčená látka na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Bližšie neurčené antiepileptiká - sedatíva a hypnotiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Bližšie neurčené neopiátové analgetiká - antipyretiká a antireumatiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com