címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Periférne vazodilatátory - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Anticholínesterázy - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Digestíva - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Prostriedky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Salinické a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Antagonisty histamínových H2-receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunosupresívne látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické antimetabolity - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické prírodné produkty - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Inhibítory monoaminooxidázy - Slovenčina → Magyar
Otrava hormónmi - ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Nešpecifikovaný psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Dentálne lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
otrava krvi - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne protihubové - protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Gangréna nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Leukoderma nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Lipomatóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Fasciitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hluchonemota nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Sacroilitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Lipodystrofia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Monoartritída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Splenomegália nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná burzitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Infekcia po výkone nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Toxická nefropatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Únavová zlomenina nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zápalová myopatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pľúcna eozinofília nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Necrobiosis lipoidica nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká struma nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Patologická fraktúra nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Chronická hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hereditárna nefropatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Horúčka počas pôrodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Mitochondriová myopatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká dysplázia vulvy nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pooperačná malabsorpcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hypotalamická dysfunkcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná zdĺhavá hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Granulomatózna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Poúrazová ranová infekcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká pošvová dysplázia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Sekundárna hyperparatyreóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ektopická sekrécia hormónov nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Píšťala močového mechúra nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá aktívna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká cervikálna dysplázia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá lobulárna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Postinfekčná striktúra uretry nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália so splenomegáliou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hypertrofia synoviálnej membrány nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Vaskulitída ohraničená na kožu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá perzistujúca hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Nedostatočná sociálna skúsenosť nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Psychická trauma v osobnej anamnéze nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Toxická choroba pečene s hepatitídou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná parazitologicky potvrdená malária nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Patologická dislokácia a subluxácia kĺbu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Prípravná starostlivosť pred následnou liečbou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hydronefróza so zúženinou (striktúrou) močovodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Liečba prácou a pracovná (profesná) rehabilitácia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Antityroidálne látky - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné estrogény a progesteróny - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Androgény a blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Hormóny štítnej žľazy a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lipotropné lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Trombolytické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antityroidálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti spastickosti - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti prechladnutiu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zubné lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti Parkinsonovej chorobe - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oftalmologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antialergické a antiemetické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Otorinolaryngologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitrombotické lieky [inhibítory agregácie trombocytov] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protihubové - protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Barbituráty nezaradené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Metylxantíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Minerálne soli nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
zložky zuba - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená celkovo zúženou panvou - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený celkovo zúženou panvou - Slovenčina → Magyar
Napadnutie výbušnými látkami - Slovenčina → Magyar
Tučnota zavinená chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Myopatia zavinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo - Slovenčina → Magyar
Dermatitída vyvolaná vnútorne užitými látkami - Slovenčina → Magyar
Napadnutie liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami - Slovenčina → Magyar
Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otráv liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nefropatia vyvolaná inými liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúcich najmä končatiny - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s nízkym vzrastom - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s postihnutím výzoru tváre - Slovenčina → Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstva - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Oftalmologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Otolaryngologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Bližšie neurčená látka na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Keratolytiká - keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov - Slovenčina → Magyar
Darca krvi - Slovenčina → Magyar
odber krvi - Slovenčina → Magyar
moč v krvi - Čeština → Magyar
cukor v krvi - Slovenčina → Magyar
potenie krvi - Slovenčina → Magyar
vracanie krvi - Slovenčina → Magyar
náhrada krvi - Slovenčina → Magyar
zrazenina krvi - Slovenčina → Magyar
darovanie krvi - Slovenčina → Magyar
transfúzia krvi - Slovenčina → Magyar
vyšetrenie krvi - Slovenčina → Magyar
vypľúvanie krvi - Slovenčina → Magyar
odber krvi z plodu - Slovenčina → Magyar
vykašliavanie krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
Odobratie vzorky krvi - Slovenčina → Magyar
arteriálny tlak krvi - Slovenčina → Magyar
poruch zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Nález kokaínu v krvi - Slovenčina → Magyar
Nález opiátov v krvi - Slovenčina → Magyar
hladina alkoholu v krvi - Slovenčina → Magyar
náter periférnej krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie alkoholu v krvi - Slovenčina → Magyar
Iná fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
Nález halucinogénu v krvi - Slovenčina → Magyar
vysoká hladina cukru v krvi - Slovenčina → Magyar
zabraňujúci zrážaniu krvi - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká aspirácia krvi - Slovenčina → Magyar
prítomnosť baktérií v krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi z placenty - Slovenčina → Magyar
Transfúzia inkompatibilnej krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie steroidnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
rozbor plynů v arteriální krvi - Čeština → Magyar
Zvýšená hladina glukózy v krvi - Slovenčina → Magyar
Zistenie psychotropnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
Transfúzia krvi bez udania diagnózy - Slovenčina → Magyar
Abnormálna hladina minerálov v krvi - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná fetálna strata krvi - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 40 - 59 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 60 - 79 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 80 - 99 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 20 - 39 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi niže 20 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 100 - 119 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 120 - 199 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 200 - 239 mg/100 ml - Slovenčina → Magyar
nedostatok kysličníka uhličitého v krvi - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka po prehltnutí krvi matky - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi - Slovenčina → Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Anémia z nedostatku železa po strate krvi (zdĺhavá) - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry dvojčaťa - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný abnormálny nález v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká hemateméza a meléna po prehltnutí materinskej krvi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Nález nešpecifikovanej látky - ktorá sa normálne v krvi nenachodí - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Slovenčina → Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Slovenčina → Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Slovenčina → Magyar
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
otrava - Čeština → Magyar
otrava - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Čeština → Magyar
otrava vodou - Slovenčina → Magyar
otrava rtutí - Čeština → Magyar
otrava hubami - Slovenčina → Magyar
otrava arsenem - Čeština → Magyar
otrava houbami - Čeština → Magyar
Otrava hormónmi - Slovenčina → Magyar
otrava potravinami - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Scombroid - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Ciguatera - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - Slovenčina → Magyar
Otrava inou rybou a mäkkýšom - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie organickými - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami - - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávanie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie antiepileptikami - sedatívami - - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Liečebné plyny - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Ópium - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Kokaín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Heroín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Metadón - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Lokálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - antipyretikami a antireumatikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Intravenózne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty kyseliny lysergovej [LSD] - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty cannabis (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
alergia na lieky - Slovenčina → Magyar
lieky proti bolesti - Slovenčina → Magyar
srdcovocienve lieky - Slovenčina → Magyar
protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
antiepileptické lieky - Slovenčina → Magyar
kardiovaskulárne lieky - Slovenčina → Magyar
chemoterapeutické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky na vysoký krvný tlak - Slovenčina → Magyar
nie sú známe alergie na lieky - Slovenčina → Magyar
nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Osobná anamnéza alergie na liečivá - lieky - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Slovenčina → Magyar
Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Digestíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Paraldehyd - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sukcinimidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analeptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Salicyláty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína BCG - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iminostilbény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antireumatiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Náhrady plazmy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzodiazepíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxazolidíndióny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deoxybarbituráty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunogamaglobulín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Mineralokortikoidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Miestne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kyselina valproová - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti moru - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty hydantoínu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Chloralové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti tetanu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti cholere - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti virózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty 4-aminofenolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti diftérii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti protozoám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Parenterálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Periférne vazodilatanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory karboanhydrázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti ricketsiózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory cholínesterázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzotiadiazínové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Opiáty a podobné analgetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty kyseliny propiónovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Znižovače chuti [anorektiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prirodzená krv a krvné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Anestetiká a terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Androgény a im blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Soľné a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tyroidálne hormóny a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiepileptiká a antiparkinsoniká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti týfusu a paratýfusu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prostriedky na odvykanie od alkoholu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Acidifikujúce a alkalizujúce látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s primárne celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychostimulanciá ohrozujúce návykom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Farmaceutické excipienciá (vehikulá) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty histamínových H2 receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analgetiká - antipyretiká a protizápalové liečivá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty mineralokortikoidov [antagonisty aldosterónu] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov - vody a energie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamín B12 - kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
inde - Slovenčina → Magyar
inde loci - Lat/Gr/Med → hozzászólás
inde loci - Lat/Gr/Med → Magyar
Šok nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Inde nezatriedený stres - Slovenčina → Magyar
Opuch nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Kŕče nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nanizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Lymfedém nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Megakólon nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Psychoterapia nezaradená inde - Slovenčina → Magyar
Fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Hemoperikard nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné mykózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pylorospazmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy plien nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy reči nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Stuhnutie kĺbu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné dorzopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy puberty nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Zrútený stavec nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Hermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Neurogénne črevo nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby pier nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby priedušiek nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Stukovatenie pečene nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové zlyhanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Respiračné zlyhanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Deformácie vbočenia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Chronický vred kože nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Choroby medzipľúcia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Biomechanické lézie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Erytém pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Deformácie vybočenia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Rozpad operačnej rany nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Vred dolnej končatiny nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Pohrudnicový výpotok nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby podnebia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové CHOROBY nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Syndróm slepej slučky nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Retrovírusové infekcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Konflikt sociálnej roly nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Aortitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné črevné helmintózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálny zápal pľúc nezAtriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Uretritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Balanitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Postlaminektomický syndróm nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Mnohopočetné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mužský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Ženský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Coronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené morfologické zmeny vlasov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Atonický neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reflexný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nestabilný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osoba očakávajúca prijatie do príslušného zariadenia inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive neklasifikovaný inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lokalizované inde - Slovenčina → Magyar
Escherichia coli [E. coli] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Veľký chirurgický zákrok v osobnej anamnéze nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Náhodné napichnutie a natrhnutie počas výkonu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Antireumatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bacillus fragilis [B. fragilis] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46†) - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Respiračný syncytiálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky komplikácií lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Haemophilus influenzae [H. influenzae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Zmiešané antiepileptiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Clostridium perfringens [C. perfringens] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com