címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Anticholínesterázy - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému - Nešpecifikované periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Periférne vazodilatátory - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Inhibítory monoaminooxidázy - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Nešpecifikovaný psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi miestne - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Autonómny systém  - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Digestíva - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Prostriedky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Salinické a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Antagonisty histamínových H2-receptorov - Slovenčina → Magyar
periferní nervový systém - Čeština → Magyar
centrálny nervový systém - Slovenčina → Magyar
periférny nervový systém - Slovenčina → Magyar
autonomní nervový systém - Čeština → Magyar
sympatický nervový systém (SNS) - Čeština → Magyar
sympatický nervový systém (SNS) - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Keratolytiká - keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
autonómny - Slovenčina → Magyar
nervový - Čeština → Magyar
nervový - Slovenčina → Magyar
nervový uzel - Čeština → Magyar
nervový uzol - Slovenčina → Magyar
nervový impulz - Slovenčina → Magyar
nervový zápaľ - Slovenčina → Magyar
liečenie liekmi - Slovenčina → Magyar
Lámka vyvolaná liekmi - Slovenčina → Magyar
Pemfigus vyvolaný liekmi - Slovenčina → Magyar
Hypotenzia zavinená liekmi - Slovenčina → Magyar
Lupus erythematosus vyvolaný liekmi - Slovenčina → Magyar
Aplastická anémia vyvolaná liekmi - Slovenčina → Magyar
Sekundárny glaukóm vyvolaný liekmi - Slovenčina → Magyar
Liekmi vyvolaná androgénna alopécia - Slovenčina → Magyar
Autoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi - Slovenčina → Magyar
Neautoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi - Slovenčina → Magyar
Anémia z nedostatku kyseliny listovej vyvolaná liekmi - Slovenčina → Magyar
Miestna kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi - Slovenčina → Magyar
Napadnutie liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami - Slovenčina → Magyar
Generalizovaná kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi - Slovenčina → Magyar
Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom kože s liekmi - Slovenčina → Magyar
Sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená liekmi a toxínmi - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky otráv liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nefropatia vyvolaná inými liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka zavinená liekmi alebo toxínmi prenesenými z matky - Slovenčina → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Central nervous system - unspecified - English → Magyar
less invasive stabilization system (less invasive stabilization system (LISS) - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Overlapping lesion of brain and other parts of central nervous system - English → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Iné časti maternice - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúcich najmä končatiny - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s nízkym vzrastom - Slovenčina → Magyar
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s postihnutím výzoru tváre - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Dentálne lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstva - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Oftalmologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Otolaryngologické liečivá a prípravky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Bližšie neurčená látka na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne protihubové - protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
otrava - Slovenčina → Magyar
otrava - Čeština → Magyar
otrava krvi - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Slovenčina → Magyar
otrava vodou - Čeština → Magyar
otrava hubami - Slovenčina → Magyar
otrava rtutí - Čeština → Magyar
otrava houbami - Čeština → Magyar
otrava arsenem - Čeština → Magyar
Otrava hormónmi - Slovenčina → Magyar
otrava potravinami - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Ciguatera - Slovenčina → Magyar
Otrava rybou Scombroid - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - Slovenčina → Magyar
Otrava inou rybou a mäkkýšom - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie organickými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami - - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávanie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami - - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie antiepileptikami - sedatívami - - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Liečebné plyny - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami - - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Ópium - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Kokaín - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Heroín - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Lokálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Metadón - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava neopiátovými analgetikami - antipyretikami a antireumatikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Intravenózne anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Nešpecifikované anestetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava hormónmi - ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty kyseliny lysergovej [LSD] - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Deriváty cannabis (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
system - Svenska → Magyar
system - Polski → Magyar
system - English → Magyar
System - Deutsch → Magyar
systém - Čeština → Magyar
systém - Slovenčina → Magyar
e-system - English → Magyar
e-systém - Slovenčina → Magyar
IVC system - English → Magyar
air system - English → Magyar
list system - English → Magyar
system scan - English → Magyar
beam system - English → Magyar
pore system - English → Magyar
APUD system - Polski → Magyar
road system - English → Magyar
open system - English → Magyar
star system - English → Magyar
System das; - Deutsch → Magyar
lens system - English → Magyar
drip system - English → keresési javaslat
road-system - English → Magyar
body system - English → Magyar
cave system - English → Magyar
grip system - English → Magyar
bony system - English → Magyar
bolt system - English → Magyar
wave system - English → Magyar
taste system - English → keresési javaslat
motor system - English → Magyar
point system - English → Magyar
unary system - English → Magyar
merit system - English → Magyar
waste system - English → Magyar
audio system - English → Magyar
nerve system - Deutsch → keresési javaslat
alarm system - English → Magyar
Linux system - English → Magyar
honor system - English → Magyar
truck system - English → Magyar
reach system - English → Magyar
system-timer - English → Magyar
sales system - English → Magyar
solar system - English → Magyar
stent system - English → Magyar
motor-system - English → keresési javaslat
system-level - English → Magyar
water system - English → Magyar
micro system - English → Magyar
libic system - English → keresési javaslat
miner system - English → Magyar
legal system - English → Magyar
crown system - English → Magyar
staff system - English → Magyar
quota system - English → Magyar
organ system - English → Magyar
laser system - English → Magyar
record system - English → Magyar
limbic system - English → Magyar
venous system - English → Magyar
zoning system - English → Magyar
number system - English → Magyar
lymbic system - English → keresési javaslat
linear system - English → Magyar
memory system - English → Magyar
office system - English → Magyar
weapon system - English → Magyar
formal system - English → Magyar
immune system - English → Magyar
metric system - English → Magyar
sewage system - English → Magyar
geneva system - English → Magyar
street system - English → Magyar
branch system - Magyar → szinonima
seeker system - English → Magyar
enzyme system - English → Magyar
turnkey system - English → Magyar
decimal system - English → Magyar
working system - English → Magyar
exhaust system - English → Magyar
optical system - English → Magyar
billing system - English → Magyar
traffic system - English → Magyar
voucher system - English → Magyar
cooling system - English → Magyar
premium system - English → Magyar
urinary system - English → Magyar
braking system - English → Magyar
banking system - English → Magyar
nervous system - English → Magyar
sensory system - English → Magyar
digital system - English → Magyar
conduit system - English → Magyar
crystal system - English → Magyar
system nerwowy - Polski → Magyar
system manager - English → Magyar
racking system - English → keresési javaslat
massage system - English → Magyar
dynamic system - English → Magyar
filling system - English → keresési javaslat
control system - English → Magyar
guidance system - English → Magyar
e-market system - English → Magyar
graphics system - English → Magyar
vascular system - English → Magyar
jamproof system - English → Magyar
system-building - English → Magyar
Limbicus system - English → keresési javaslat
modeling system - English → Magyar
skeletal system - English → Magyar
reactive system - English → Magyar
sceletal system - English → keresési javaslat
ligament system - English → Magyar
muscular system - Magyar → szinonima
auditory system - English → Magyar
airborne system - English → Magyar
concrete system - English → Magyar
delivery system - English → Magyar
monetary system - English → Magyar
mounting system - English → Magyar
lympatic system - English → keresési javaslat
system Gleasona - Polski → Magyar
delivery system - English → értelmezés
hormonal system - English → Magyar
business system - English → Magyar
movement system - English → Magyar
embedded system - English → Magyar
isolated system - English → Magyar
hardware system - English → Magyar
arterial system - English → Magyar
critical system - English → Magyar
Review of system - English → keresési javaslat
real-time system - English → Magyar
autonomic system - English → értelmezés
The Paris System - Magyar → szinonima
actuating system - English → Magyar
selective system - English → Magyar
digestive system - English → Magyar
measuring system - English → Magyar
bankový systém - Slovenčina → Magyar
shipboard system - English → Magyar
lymphatic system - English → Magyar
Coda file system - English → Magyar
algebraic system - English → Magyar
The Paris System - English → értelmezés
endokrine system - English → keresési javaslat
branching system - Magyar → szinonima
lympathic system - English → keresési javaslat
detection system - English → Magyar
olfactory system - English → Magyar
Web-based system - English → Magyar
cavernous system - English → Magyar
hydraulic system - English → Magyar
criterium system - English → Magyar
electoral system - English → Magyar
endocrine system - English → Magyar
operating system - English → Magyar
political system - English → Magyar
system acceptance - English → Magyar
pancreatic system - English → Magyar
glymphatic system - English → keresési javaslat
projection system - English → Magyar
mercantile system - English → Magyar
imunitný systém - Slovenčina → Magyar
public-key system - English → Magyar
otvorený systém - Slovenčina → Magyar
Autonomous System - English → Magyar
coordinate system - English → Magyar
accounting system - English → Magyar
system management - English → Magyar
imunitní systém - Čeština → Magyar
multimedia system - English → Magyar
intestinal system - Magyar → szinonima
navigation system - English → Magyar
irrigation system - English → Magyar
digvestive system - English → keresési javaslat
urogenital system - English → Magyar
closed loop system - English → Magyar
three-phase system - English → Magyar
co-ordinate system - English → Magyar
respiratory system - English → Magyar
respiration system - English → Magyar
system digestorium - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
circulatory system - English → Magyar
interactive system - English → Magyar
ligamentous system - English → Magyar
pressurized system - English → értelmezés
ventricular system - English → Magyar
putting-out system - English → Magyar
homogeneous system - English → Magyar
pressurized system - English → Magyar
radio-relay system - English → Magyar
reproducive system - English → keresési javaslat
retikulärt system - Svenska → Magyar
supervision system - English → Magyar
circulators system - English → keresési javaslat
information system - English → Magyar
hemopoietic system - English → Magyar
surveillance system - English → Magyar
e-trhový systém  - Slovenčina → Magyar
reproductive system - English → Magyar
of digestive system - English → Magyar
virtual file system - English → Magyar
logical file system - English → Magyar
programmable system - English → Magyar
intervention system - English → Magyar
audio ground system - English → Magyar
life support system - English → Magyar
fire control system - English → Magyar
intrauterine system - English → Magyar
haemopoietic system - English → Magyar
event-driven system - English → Magyar
dual pricing system - English → Magyar
system of equations - English → Magyar
fire-control system - English → Magyar
legal expert system - English → Magyar
genitourinary system - English → Magyar
communication system - English → Magyar
early warning system - English → Magyar
integumentary system - English → Magyar
client-server system - English → Magyar
hemovigilance system - English → Magyar
many-electron system - English → Magyar
heterogeneous system - English → Magyar
hematopoietic system - English → Magyar
voice control system - English → Magyar
multiple vein system - English → Magyar
human nervous system - Magyar → szinonima
digitálny systém  - Slovenčina → Magyar
dynamický systém  - Slovenčina → Magyar
area coverage system - English → Magyar
public health system - English → Magyar
qualification system - English → Magyar
friend or foe system - English → Magyar
pyelocaliceal system - English → Magyar
AS, Autonomous System - English → Magyar
laser linescan system - English → Magyar
public address system - English → Magyar
vodivý systém srdca - Slovenčina → Magyar
cellular phone system - English → Magyar
communications system - English → Magyar
Adcock antenna-system - English → Magyar
multiprocessor system - English → Magyar
administration system - English → Magyar
system of land tenure - English → Magyar
cardiovascular system - English → Magyar
infrared decoy system - English → Magyar
srdcovocievny systém - Slovenčina → Magyar
special linear system - English → Magyar
taper system of rates - English → Magyar
immobilization system - English → Magyar
double chamber system - English → Magyar
fault-tolerant system - English → Magyar
Rh blood group system - English → Magyar
administrative system - English → Magyar
system administration - English → Magyar
Resilient File System - English → Magyar
extrapyramidal system - English → Magyar
NNIX operating system - English → Magyar
target marking system - English → Magyar
federal reserve system - English → Magyar
system of intimidation - English → Magyar
The Paris System (TPS) - Magyar → szinonima
version control system - English → Magyar
weapon system guidance - English → Magyar
algebraický systém  - Slovenčina → Magyar
renal cavernous system - English → Magyar
binomial number system - English → Magyar
desktop mapping system - English → Magyar
immune system diseases - English → Magyar
infrared seeker system - English → Magyar
The Paris System (TPS) - English → értelmezés
central nervous system - English → Magyar
loosely coupled system - English → Magyar
AB0 blood group system - English → Magyar
musculoskeletal system - English → Magyar
data collection system - English → Magyar
air conditioner system - English → Magyar
vertebrobasilar system - English → Magyar
data processing system - English → Magyar
nervous system diseases - English → Magyar
factorial number system - English → Magyar
data acquisition system - English → Magyar
missile guidance system - English → Magyar
infrared sensing system - English → Magyar
earth continuity system - English → Magyar
gastrointestinal system - English → Magyar
reticle infrared system - English → Magyar
occupant-sensing system - English → Magyar
renal collecting system - English → Magyar
single-processor system - English → Magyar
multiple system atrophy - Magyar → szinonima
gyratory traffic system - English → Magyar
urogenital system (UGS) - English → Magyar
heart conduction system - English → Magyar
Immune System Processes - English → Magyar
social insurance system - English → Magyar
musculo-skeletal system - English → Magyar
traction control system - English → Magyar
hierarchical bus system - English → Magyar
slide protection system - English → Magyar
Renin-Angiotensin System - English → Magyar
imagery recording system - English → Magyar
autonomic nervous system - English → Magyar
advanced planning system - English → Magyar
network operating system - English → Magyar
automatic parking system - English → Magyar
digital satellite system - English → Magyar
fire distribution system - English → Magyar
infrared guidance system - English → Magyar
súborový systém Coda - Slovenčina → Magyar
tapering system of rates - English → Magyar
data transmission system - English → Magyar
European Monetary System - English → Magyar
Tubular Vesicular System - English → Magyar
svalovokostrový systém - Slovenčina → Magyar
database-centered system - English → Magyar
infrared linescan system - English → Magyar
trusted operating system - English → Magyar
digestive system diseases - English → Magyar
masticatory system injury - English → Magyar
mobile information system - English → Magyar
Multi-system degeneration - English → Magyar
health information system - English → Magyar
impulse conducting system - English → Magyar
monocyta-macrophag system - English → Magyar
cavernous system dilation - English → Magyar
thermal protection system - English → Magyar
central nervous system TB - English → Magyar
monocyte-phagocyte system - English → Magyar
roundabout traffic system - English → Magyar
electronic message system - English → Magyar
locally structured system - English → Magyar
organised training system - English → Magyar
stereophonic sound system - English → Magyar
global positioning system - English → Magyar
peripheral nervous system - English → Magyar
radio-navigational system - English → Magyar
autonomous nervous system - English → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
global information system - English → Magyar
radio transmission system - English → Magyar
sympathetic nervous system - English → Magyar
information system failure - English → Magyar
reticuloendothelial system - English → Magyar
defence information system - English → Magyar
system of public utilities - English → Magyar
command and control system - English → Magyar
involuntary nervous system - English → Magyar
Digestive System Processes - English → Magyar
kardiovaskulární systém - Čeština → Magyar
stolový mapovací systém - Slovenčina → Magyar
Library Information System - English → Magyar
document management system - English → Magyar
infrared beam-riding system - English → Magyar
hostile intelligence system - English → Magyar
Bookwalter retractor system - English → Magyar
Schengen Information System - English → Magyar
cavernous system congestion - English → Magyar
declarative graphics system - English → Magyar
reticulo-histiocytic system - English → Magyar
combinatorial number system - English → Magyar
automatic sprinkling system - English → Magyar
next generation file system - English → Magyar
tactical air control system - English → Magyar
critical system development - English → Magyar
Monozyten-Makrophagen-System - Deutsch → Magyar
passenger information system - English → Magyar
AB0 systém krevních skupin - Čeština → Magyar
infrared surveillance system - English → Magyar
Disorders of lacrimal system - English → Magyar
financial information system - English → Magyar
get into the computer system - English → Magyar
geographic information system - English → Magyar
multiple-launch rocket system - English → Magyar
diffuse neuroendocrine system - English → Magyar
infrared communication system - English → Magyar
parasympathetic nervous system - English → értelmezés
Tuberculosis of nervous system - English → Magyar
parasympathetic nervous system - English → Magyar
intelligent information system - English → Magyar
simplified surveillance system - English → Magyar
self-contained guidance system - English → Magyar
respiratory ventilation system - English → értelmezés
conductive system of the heart - English → Magyar
moving-target-indicator system - English → Magyar
computerised accounting system - English → Magyar
autonomous nervous system (ANS) - English → Magyar
musculoskeletal system diseases - English → Magyar
parasympathisches Nerven-System - Deutsch → Magyar
pelvicalyceal system congestion - English → Magyar
digitálny satelitný systém  - Slovenčina → Magyar
automatic flight control system - English → Magyar
laser target designating system - English → Magyar
spatial decision support system - English → Magyar
geographical information system - English → Magyar
related to the cavernous system - English → Magyar
Defects in the complement system - English → Magyar
digital telecommunication system - English → Magyar
national disaster medical system - English → Magyar
information system and technology - English → Magyar
analogue telecommunication system - English → Magyar
deklaratívny grafický systém  - Slovenčina → Magyar
Other disorders of urinary system - English → Magyar
intelligence data handling system - English → Magyar
Generalized System of Preferences - English → Magyar
Other diseases of digestive system - English → Magyar
renal collecting system congestion - English → Magyar
Other disorders of lacrimal system - English → Magyar
laser air-to-ground ranging system - English → Magyar
qualitative data management system - English → Magyar
identification friend or foe system - English → Magyar
microsomal ethanol-oxydating system - English → Magyar
central nervous system tuberculosis - English → Magyar
renin angiotensin aldosteron system - English → Magyar
air defence fire distribution system - English → Magyar
individually ventillated cage system - English → Magyar
Tuberculosis of genitourinary system - English → Magyar
hypothalamo-hypophyseal ovary system - English → Magyar
Other tuberculosis of nervous system - English → Magyar
Disorders of autonomic nervous system - English → Magyar
multimedia database management system - English → Magyar
automated information-handling system - English → Magyar
Ballistic Missile Early Warning System - English → Magyar
Nervous System Physiological Processes - English → Magyar
Cysticercosis of central nervous system - English → Magyar
Disorder of urinary system - unspecified - English → Magyar
Digestive System Physiological Phenomena - English → Magyar
less invasive stabilization system plate - English → Magyar
standardized emergency management system - English → Magyar
Disease of digestive system - unspecified - English → Magyar
Birth injury to peripheral nervous system - English → Magyar
precision laser automatic tracking system - English → Magyar
Other disorders of central nervous system - English → Magyar
frequency-division multiple access system - English → Magyar
Disorder of lacrimal system - unsepcified - English → Magyar
multiple airborne target trajectory system - English → Magyar
Other perinatal digestive system disorders - English → Magyar
picture archiving and communication system - English → Magyar
individually ventillated cage (IVC) system - English → Magyar
Other specified disorders of urinary system - English → Magyar
Other disorders of autonomic nervous system - English → Magyar
Tuberculosis of nervous system - unspecified - English → Magyar
Zoster with other nervous system involvement - English → Magyar
Other specified diseases of digestive system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Orbit - English → Magyar
Other Disorders of peripheral nervous system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Retina - English → Magyar
Central nervous system neoplasm - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cornea - English → Magyar
Degeneration of nervous system due to alcohol - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Choroid - English → Magyar
Other birth injuries to central nervous system - English → Magyar
Other parts of central nervous system neoplasm - English → Magyar
Gonococcal infection of musculoskeletal system - English → Magyar
Sequelae of central nervous system tuberculosis - English → Magyar
Other congenital malformations of nervous system - English → Magyar
Other postprocedural disorders of nervous system - English → Magyar
Disorder of central nervous system - unspecified - English → Magyar
Other congenital malformations of urinary system - English → Magyar
Observation for suspected nervous system disorder - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Brain stem - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cerebellum - English → Magyar
picture archiving and communication system (PACS) - English → Magyar
Perinatal digestive system disorder - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Optic nerve - English → Magyar
Family history of diseases of the digestive system - English → Magyar
Respiratory system carcinoma in situ - unspecified - English → Magyar
Other congenital malformations of digestive system - English → Magyar
Disorder of autonomic nervous system - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Spinal cord - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Conjunctiva - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Ciliary body - English → Magyar
Atypical virus infections of central nervous system - English → Magyar
Benign neoplasms - Respiratory system - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Frontal lobe - English → Magyar
Other parts of respiratory system carcinoma in situ - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cauda equina - English → Magyar
Other specified disorders of central nervous system - English → Magyar
Other congenital malformations of circulatory system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Temporal lobe - English → Magyar
Birth injury to central nervous system - unspecified - English → Magyar
Degenerative disease of nervous system - unspecified - English → Magyar
Family history of diseases of the respiratory system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Parietal lobe - English → Magyar
Central nervous system benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
Other specified perinatal digestive system disorders - English → Magyar
Personal history of diseases of the digestive system - English → Magyar
Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system - English → Magyar
Other congenital malformations of respiratory system - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the urinary system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Acoustic nerve - English → Magyar
Unspecified viral infection of central nervous system - English → Magyar
Other and unspecified disorders of circulatory system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Occipital lobe - English → Magyar
Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system - English → Magyar
Other postprocedural disorders of genitourinary system - English → Magyar
Personal history of diseases of the circulatory system - English → Magyar
Personal history of diseases of the respiratory system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Olfactory nerve - English → Magyar
Other demyelinating diseases of central nervous system - English → Magyar
Other central nervous system stimulants adverse effect - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Spinal meninges - English → Magyar
Postprocedural disorder of nervous system - unspecified - English → Magyar
Congenital malformation of nervous system - unspecified - English → Magyar
Birth injury to peripheral nervous system - unspecified - English → Magyar
Other specified degenerative diseases of nervous system - English → Magyar
Congenital malformation of urinary system - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cerebral meninges - English → Magyar
Other congenital malformations of musculoskeletal system - English → Magyar
Personal history of diseases of the genitourinary system - English → Magyar
Postprocedural disorder of digestive system - unspecified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cerebral ventricle - English → Magyar
Other atypical virus infections of central nervous system - English → Magyar
Chagas- disease (chronic) with nervous system involvement - English → Magyar
Other specified viral infection of central nervous system - English → Magyar
Overlapping lesion of digestive system malignant neoplasm - English → Magyar
Birth injuries to other parts of peripheral nervous system - English → Magyar
Other specified congenital malformations of urinary system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Brain - unspecified - English → Magyar
Other specified congenital malformations of nervous system - English → Magyar
Acquired deformity of musculoskeletal system - unspecified - English → Magyar
Congenital malformation of digestive system - unspecified]] - English → Magyar
Congenital malformation of respiratory system - unspecified - English → Magyar
Chagas- disease (chronic) with digestive system involvement - English → Magyar
Postprocedural disorder of circulatory system - unspecified - English → Magyar
Congenital malformation of circulatory system - unspecified - English → Magyar
Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system - English → Magyar
Family history of other diseases of the genitourinary system - English → Magyar
Other disorders of nervous system - not elsewhere classified - English → Magyar
Other specified congenital malformations of digestive system - English → Magyar
Other congenital malformations of peripheral vascular system - English → Magyar
Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement - English → Magyar
Disorders of lacrimal system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Demyelinating disease of central nervous system - unspecified - English → Magyar
Central nervous system stimulant adverse effect - unspecified - English → Magyar
Postprocedural disorder of genitourinary system - unspecified - English → Magyar
Other specified acquired deformities of musculoskeletal system - English → Magyar
Peripheral nerves and autonomic nervous system benign neoplasm - English → Magyar
Abnormal results of function studies of central nervous system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Lacrimal gland and duct - English → Magyar
Other specified congenital malformations of respiratory system - English → Magyar
Other specified congenital malformations of circulatory system - English → Magyar
Other specified parts of central nervous system benign neoplasm - English → Magyar
Congenital malformation of musculoskeletal system - unspecified - English → Magyar
Other specified demyelinating diseases of central nervous system - English → Magyar
Benign neoplasms - Ill-defined sites within the digestive system - English → Magyar
III-defined sites within the digestive system malignant neoplasm - English → Magyar
Atypical virus infection of central nervous system - unspecified - English → Magyar
Abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system - English → Magyar
Computerized Needs-Oriented Quality Measurement Evaluation System - English → Magyar
Poisoning by agents primarily affecting the cardiovascular system - English → Magyar
III-defined sites within the respiratory system malignant neoplasm - English → Magyar
Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Malignant neoplasm of brain - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Overlapping lesion of brain - English → Magyar
Other disorders of nervous system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Family history of epilepsy and other diseases of the nervous system - English → Magyar
Poisoning by agents primarily affecting the gastrointestinal system - English → Magyar
Other symptoms and signs involving the digestive system and abdomen - English → Magyar
Agents primarily affecting the cardiovascular system adverse effect - English → Magyar
Poisoning by drugs primarily affecting the autonomic nervous system - English → Magyar
Congenital malformation of peripheral vascular system - unspecified - English → Magyar
Personal history of diseases of the nervous system and sense organs - English → Magyar
Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system - English → Magyar
Central nervous system complications of anaesthesia during pregnancy - English → Magyar
Agents primarily affecting the gastrointestinal system adverse effect - English → Magyar
Postprocedural disorders of nervous system - not elsewhere classified - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Malignant neoplasm of meninges - English → Magyar
Drugs primarily affecting the autonomic nervous system adverse effect - English → Magyar
Other and unspecified symptoms and signs involving the urinary system - English → Magyar
Other agents primarily affecting the gastrointestinal system poisoning - English → Magyar
Other specified congenital malformations of peripheral vascular system - English → Magyar
Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Benign neoplasms - Benign neoplasm of middle ear and respiratory system - English → Magyar
Postprocedural disorders of digestive system - not elsewhere classified - English → Magyar
Disorders of lacrimal system and orbit in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Other abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system - English → Magyar
Systemic atrophy primarily affecting central nervous system in myxoedema - English → Magyar
Other degenerative diseases of nervous system - not elsewhere classified - English → Magyar
Postprocedural disorders of circulatory system - not elsewhere classified - English → Magyar
Central nervous system complications of anaesthesia during the puerperium - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Heart - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Pleura - English → Magyar
Other acquired deformities of musculoskeletal system and connective tissue - English → Magyar
Postprocedural disorders of genitourinary system - not elsewhere classified - English → Magyar
Other viral infections of central nervous system - not elsewhere classified - English → Magyar
Other agents primarily affecting the gastrointestinal system adverse effect - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Other and unspecified cranial nerves - English → Magyar
Central nervous system stimulants adverse effect - not elsewhere classified - English → Magyar
Mechanical complication of implanted electronic stimulator of nervous system - English → Magyar
Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system - English → Magyar
Other specified disorders of nervous system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen - English → Magyar
Malignant neoplasms - nervous system - Cerebrum - except lobes and ventricles - English → Magyar
Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system - English → Magyar
Agent primarily affecting the gastrointestinal system poisoning - unspecified - English → Magyar
Other postprocedural disorders of digestive system - not elsewhere classified - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Middle ear - English → Magyar
Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system - English → Magyar
Other postprocedural disorders of circulatory system - not elsewhere classified - English → Magyar
Other degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Peripheral nerves and autonomic nervous system malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system - English → Magyar
Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of musculoskeletal system - English → Magyar
Other specified disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Personal history of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Nasal cavity - English → Magyar
Other and unspecified agents primarily acting on the respiratory system poisoning - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Main bronchus - English → Magyar
Congenital malformations of the musculoskeletal system - not elsewhere classified - English → Magyar
Other disorders of autonomic nervous system in other diseases classified elsewhere - English → Magyar
Agent primarily affecting the gastrointestinal system adverse effect - unspecified - English → Magyar
Abnormal results of function studies of peripheral nervous system and special senses - English → Magyar
Fitting and adjustment of other devices related to nervous system and special senses - English → Magyar
Other and unspecified agents primarily affecting the cardiovascular system poisoning - English → Magyar
Benign neoplasms - Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system - English → Magyar
Family history of ischaemic heart disease and other diseases of the circulatory system - English → Magyar
Other and unspecified drugs primarily affecting the autonomic nervous system poisoning - English → Magyar
Diseases of the digestive system complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Other systemic atrophy primarily affecting central nervous system in neoplastic disease - English → Magyar
Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system malignant neoplasm - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Anterior mediastinum - English → Magyar
Other and unspecified agents primarily affecting the cardiovasular system adverse effect - English → Magyar
Other specified degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Posterior mediastinum - English → Magyar
Diseases of the circulatory system complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Diseases of the respiratory system complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Accidental poisoning by and exposure to other drugs acting on ther autonomic nervous system - English → Magyar
Other and unspecified drugs primarily affecting the autonomic nervous system adverse effect - English → Magyar
Neoplasms of uncertain or unknown behaviour - Peripheral nerves and autonomic nervous system - English → Magyar
Malignant neoplasm of spinal cord - cranial nerves and other parts of central nervous system - English → Magyar
Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Poisoning by agents primarily acting on smooth and skeletal muscles and the respiratory system - English → Magyar
Agents primarily acying on smooth and skeletal muscles and the respiratory system adverse effect - English → Magyar
Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of thymus - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of larynx - English → Magyar
Malignant neoplasms of other and ill-defined sites in respiratory system and intrathoracic organs - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Lower lobe - bronchus or lung - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Upper lobe - bronchus or lung - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of trachea - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Middle lobe - bronchus or lung - English → Magyar
Systemic atrophy primarily affecting central nervous system in other diseases classified elsewhere - English → Magyar
Family history of arthritis and other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Mediastinum - part unspecified - English → Magyar
Infection and inflammatory reaction due to prosthetic device - implant and graft in urinary system - English → Magyar
Poisoning by and exposire to other drugs acting on the autonomic nervous system - undetermined intent - English → Magyar
Mental disorders and diseases of the nervous system complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of accessory sinuses - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Overlapping lesion of bronchus and lung - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of bronchus and lung - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of heart - mediastinum and pleura - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Overlapping lesion of heart - mediastinum and pleura - English → Magyar
iné - Slovenčina → Magyar
Iné akné - Slovenčina → Magyar
Iné anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vydutiny - Slovenčina → Magyar
Iné artrózy - Slovenčina → Magyar
Iné myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné delírium - Slovenčina → Magyar
Iné burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné formy moru - Slovenčina → Magyar
Iné šigelózy - Slovenčina → Magyar
Iné artritídy - Slovenčina → Magyar
Iné filariózy - Slovenčina → Magyar
Iné talasémie - Slovenčina → Magyar
Iné gastritídy - Slovenčina → Magyar
Iné riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie - Slovenčina → Magyar
Iné zygomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné septikémie - Slovenčina → Magyar
Iné formy lepry - Slovenčina → Magyar
Iné halucinácie - Slovenčina → Magyar
Iné hypotyreózy - Slovenčina → Magyar
Iné dermatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné lézie pleca - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné peritonitídy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu - Slovenčina → Magyar
Iné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy yawsu - Slovenčina → Magyar
Iné formy antraxu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné kardiomyopatie - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Iné choroby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné schistosomózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné dermatofytózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby týmusu - Slovenčina → Magyar
Iné zákaly sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Iné endoftalmitídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sleziny - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné mykobakteriózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy skoliózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné zapchatie čreva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kapilár - Slovenčina → Magyar
Iné sarkómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné formy tularémie - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné hemoglobinopatie - Slovenčina → Magyar
Iné konjunktivitídy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné znetvorenie ucha - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hypofýzy - Slovenčina → Magyar
Iné formy listeriózy - Slovenčina → Magyar
Iné manické epizódy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na sérum - Slovenčina → Magyar
Iné apnoe novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske výkony - Slovenčina → Magyar
Iné čeľustné cysty - Slovenčina → Magyar
Iné odchýlky stolice - Slovenčina → Magyar
Iné formy nokardiózy - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hlasiviek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné formy aspergilózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné formy stomatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné formy bartonelózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy eryzipeloidu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týrania - Slovenčina → Magyar
Iné methemoglobinémie - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné brušné prietrže - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné bulózne dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy leptospirózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné formy chromomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nosa - Slovenčina → Magyar
Iné formy blastomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné Vincentove infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné biochemické lézie - Slovenčina → Magyar
Iné erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné formy aktinomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby úst - Slovenčina → Magyar
Iné zdvojenie maternice - Slovenčina → Magyar
Iné odlúpenie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné zhrubnutia epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné formy kryptokokózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné hereditárne ataxie - Slovenčina → Magyar
Iné účinky nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Iné formy sporotrichózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné gonokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné mukopolysacharidózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aorty - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nadobličiek - Slovenčina → Magyar
Iné celkové vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie salmonelami - Slovenčina → Magyar
Iné škvrnité horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné branchiogénne chyby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby osrdcovníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Iné delécie z autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné hyperfenylalaninémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné depresívne psychózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rebier - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné reaktívne artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slznej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné nedostatky vo výžive - Slovenčina → Magyar
Iné paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly pošvy a vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové enteritídy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zápaly dutín - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné sideroblastové anémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dúhovky - Slovenčina → Magyar
Iné deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy histiocytózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby bránice - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné meningokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia (infestácie) - Slovenčina → Magyar
Iné spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové meningitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie ankylostómami - Slovenčina → Magyar
Iné jazvy a zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné aktívne vedenie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné atrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne zápaly - Slovenčina → Magyar
Iné dentofaciálne anomálie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné cievne oklúzie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné formy kokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Iné nutričné málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné usmernenie antikoncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné sexuologické poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zamorenia - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované leukémie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné predčasne narodené deti - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúcnice - Slovenčina → Magyar
Iné zmeny v slzných cestách - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na ťažký stres - Slovenčina → Magyar
Iné choroby periférnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné akantolytické dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné enteropatické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia lebky - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaRodičom - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné choroby po mastoidektómii - Slovenčina → Magyar
Iné ortopoxvírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné formy hrudníkovej angíny - Slovenčina → Magyar
Iné rekonštrukčná chirurgia - Slovenčina → Magyar
Iné choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Iné centrálne zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vaječníka - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné mykózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné prekrývajúce sa syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné nádory v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné cystické choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušnice - Slovenčina → Magyar
Iné účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémovej sklerózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku tiamínu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Iné typy vrodeného hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iné delécie časti chromozómu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tepien a tepničiek - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie bedier - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné benígne dysplázie prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Hodgkinovej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné hypertrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné deformácie mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné cytomegalovírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné myelodysplastické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné formy parakokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné včasné komplikácie úrazu - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku železa - Slovenčina → Magyar
Iné formy sekundárneho syfilisu - Slovenčina → Magyar
Iné účinky horúčavy a svetla - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vlasových folikulov - Slovenčina → Magyar
osobné údaje/iné údaje o osobe - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné dorzopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné chronické zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality bielkovín plazmy - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Turnerovho syndrómu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby brušnej steny - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené kŕče - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné liečenie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej perikarditídy - Slovenčina → Magyar
Iné kombinované imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pleury - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých žíl - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Purpura a iné hemoragické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Iné mastoiditídy a podobné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z enzýmových porúch - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné získané hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Iné kovy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyvolané chlamýdiami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgových ciev - Slovenčina → Magyar
Iné fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné akútne vírusové hepatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné infantilné mozgové ochrnutie - Slovenčina → Magyar
Iné negatívne zážitky v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné (tendo) synovitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné asistované metódy oplodnenia - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby papily zrakového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne sluchové percepcie - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby spojovky a cysty - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy zlého zaobchádzania - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne otravy potravinami - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pery a ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné autoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby konského chvosta - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné predčasné odlupovanie placenty - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné rodené varózne deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neudržanie moču - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené valgózne deformity nohy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy s chovaním novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné oklúzie stredovej tepny sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné včasné kožné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby perikardu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformity členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené zmeny kože - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné psoriatické artropatie (L40.5†) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované karcinómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné neautoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku vitamínu B12 - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nosa a prinosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené srdcové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné črevné infekcie Escherichia coli - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie palca (ov) (získané) - Slovenčina → Magyar
Iné a nepresne určené poraneniA hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné a refluxové uropatie - Slovenčina → Magyar
Iné účinky tlaku vzduchu a tlaku vody - Slovenčina → Magyar
Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie motolicami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné dávenie komplikujúce ťarchavosť - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličkovej artérie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné a idiopatické neuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenníka a mieška - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné imunoproliferačné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby blízke polyarteritis nodosa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaÚradnými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné bežné variabilné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby zadného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované formy trasľavosti - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne maternicové a pošvové - Slovenčina → Magyar
Jačmeň a iné hlboké zápaly mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových priehradok - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev - Slovenčina → Magyar
Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby predného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné demyelinizačné choroby CENTRÁLNEho - Slovenčina → Magyar
Iné presne určené pľuzgierové choroby - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) - Slovenčina → Magyar
Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené hemoragické stavy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Iné alkoholy - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové CHOROBY nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké endokrinné - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované salmonelové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné deti ťažké na dĺžku ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - úst a hltana - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby stredného ucha a hlávkového - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné renálne tubulointersticiálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné arenavírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované formy pľúcneho srdca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené ohrozenia dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované výživové nedostatky - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Agenéza a iné redukčné defekty obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémového lupus erythematosus - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky - Slovenčina → Magyar
Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Iné črevné helmintózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Iné okrajové perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vyšetrenia na administratívne účely - Slovenčina → Magyar
Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie dolnej končatiny okrem nohy - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie plochými červami (cestódami) - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby žalúdka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované chromozómové aberácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach - Slovenčina → Magyar
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mechúra a močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy so školovaním a gramotnosťou - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaZnámym alebo priateľom - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané komármi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými - Slovenčina → Magyar
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné fyzické a duševné preťaženie z práce - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné pesticídy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným štýlom - Slovenčina → Magyar
Iné radiačné poškodenia kože a podkožného - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie plochými červami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie centrálneho nervovÉho - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus) - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby maternice a krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné vyvážené prestavby a štruktúrne markery - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Telo maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné insekticídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny maternice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné získané abnormality sluchových kostičiek - Slovenčina → Magyar
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - ženský - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaBližšie neurčenou osobou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chlopne pľúcnicového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia brucha - drieku - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - mužský - Slovenčina → Magyar
Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Krčok maternice - Slovenčina → Magyar
Nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškode nie - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným prostredím - Slovenčina → Magyar
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie charakterizované léziami - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné viacnásobné poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie lebky - tváre a čeľuste - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vajíčkovodu a širokého väzu - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Presahujúca lézia kože - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované stavy súvisiace s ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty hornej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné kliešťami prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové ochorenia močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné získané (čisté) aplázie červených krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty dolnej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné baktériové infekcie na nešpecifikovanom mieste - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny vulvy a perinea - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné časti orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby podžalúdkovej žľazy a jej vývodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Prvok dokladu (ak nie je možné použiť iné označenie) - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaInými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky v oblasti prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormality výchovy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Iné časti pankreasu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komármi prenášané vírusové horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Iné bližšie určené plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Maternica - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Iné časti krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné chyby uzáveru obličkovej panvičky a močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Nešpecifikovaný zhubný nádor kože - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenovodu - nadsemenníkov - semenných vačkov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné a nešpecifikované časti úst - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zmeny pohlavných chromozómov - mužský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického - hematopoetického a - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania komplikujúce - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Iné endokrinné - nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované anomálie pohlavných chromozómov - ženský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Iné leptavé organické zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Iné veľké slinné žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaManželom - manželkou alebo partnerom - partnerkou - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb zavinené známymi vonkajšími príčinami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové močovopohlavné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vaječníka - vajíčkovodu a širokého väzu maternice - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Iné organické rozpúšťadlá - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Iné antiepileptiká - sedatíva a hypnotiká - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory miazgového - krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Iné formy invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a slizníc - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Iné ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej - - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Iné časti dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Iné nepresne určené lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Iné časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva neurči tého alebo neznámeho - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné estrogény a progesteróny - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com