címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Masívne pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Pneumomediastinum vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu - Slovenčina → Magyar
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce - Slovenčina → Magyar
plúcne cievy - Slovenčina → Magyar
plúcne žily - Slovenčina → Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Akútne pľúcne prejavy vyvolané žiarením - Slovenčina → Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou - Slovenčina → Magyar
Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Pneumotorax vznikajúci v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Pneumoperikard vznikajúci v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Intersticiálny emfyzém vznikajúci v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Bronchopulmonálna dysplázia vznikajúca v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Určité patologické stavy perinatálnej periódy v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kardiovaskulárna porucha vznikajúca v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná zdĺhavá respiračná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z nosa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z hrdla - Slovenčina → Magyar
krvácanie do steny - Slovenčina → Magyar
krvácanie sietnice - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kĺbu - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kože - Slovenčina → Magyar
krvácanie do mozgu - Slovenčina → Magyar
krvácanie z čriev - Slovenčina → Magyar
krvácanie žalúdka - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čreva - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čriev - Slovenčina → Magyar
Krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
bodkovité krvácanie - Slovenčina → Magyar
Ovulačné krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sklovca - Slovenčina → Magyar
krvácanie z maternice - Slovenčina → Magyar
Sietnicové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z obličiek - Slovenčina → Magyar
Spojovkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sietnice - Slovenčina → Magyar
Epidurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
popôrodné krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po operácii - Slovenčina → Magyar
krvácanie zo žalúdka - Slovenčina → Magyar
zastavujúci krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do dvojčaťa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do obehu matky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Postmenopauzálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a puknutie cievovky - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie po úraze - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z pupka u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Kongescia a krvácanie z prostaty - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké kožné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie v tretej pôrodnej dobe - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po chirurgickom zákroku - Slovenčina → Magyar
Krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké rektálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nadmerné krvácanie v premenopauze - Slovenčina → Magyar
Postkoitálne a kontaktné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozočka - Slovenčina → Magyar
Netraumatické extradurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké krvácanie do nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Mozgové - intracerebrálne - krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poúrazové subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z iných miest dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Poúrazové druhotné a opakované krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Masívne krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Mozgové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Nadmerné a časté krvácanie s nepravidelným cyklom - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior - Slovenčina → Magyar
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior - Slovenčina → Magyar
Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2023 super55.com