címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vo zidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným - dodávkovým a lebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvierať om pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode balóna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého - mikroľahkého alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v nákladnom alebo dodávkovom aute - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozi dlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v trojkolesovom motorovom vozidle pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] trojkolesového motorového vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom - dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkoles ovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným - dodá vkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - alebo inak upravenom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
zrážky - Slovenčina → Magyar
kyslé zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie ručným náradím bez pohonu - Slovenčina → Magyar
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese - Slovenčina → Magyar
Utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla - Slovenčina → Magyar
poranenie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným n emotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nem otorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým - alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky dopravnej nehody motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Presne určený typ dopravnej nehody - ale spôsob dopravy poraneného neznámy - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení - Slovenčina → Magyar
bez - Čeština → Magyar
bez - Polski → Magyar
bez - Slovenčina → Magyar
bež - Slovenščina → Magyar
bez dat - Čeština → Magyar
bez echa - Čeština → Magyar
bez echa - Slovenčina → Magyar
bez chuti - Slovenčina → Magyar
bez chuti - Čeština → Magyar
bez domova - Čeština → Magyar
bez ozveny - Slovenčina → Magyar
bez dane  - Slovenčina → Magyar
bez údajů - Čeština → Magyar
bez údajov - Slovenčina → Magyar
bez choroby - Slovenčina → Magyar
bez kofeinu - Čeština → Magyar
bez chyby  - Slovenčina → Magyar
bez ozvěny - Čeština → Magyar
bez horečky - Čeština → Magyar
bez ovulace; - Čeština → Magyar
bez pomoci  - Slovenčina → Magyar
bez horúčky - Slovenčina → Magyar
bez námahy  - Slovenčina → Magyar
bez výhrad  - Slovenčina → Magyar
bez ovulácie - Slovenčina → Magyar
bez zábran  - Slovenčina → Magyar
bez znamienka - Slovenčina → Magyar
bez príznakov - Slovenčina → Magyar
auto bez vodiča - Slovenčina → Magyar
bez problémový - Slovenčina → Magyar
migrena bez aury - Polski → Magyar
bez prestávky  - Slovenčina → Magyar
Smrť bez svedkov - Slovenčina → Magyar
Pyotorax bez fistuly - Slovenčina → Magyar
číslo bez znamienka - Slovenčina → Magyar
bez choroby prsníkov - Slovenčina → Magyar
bez onemocnění prsů - Čeština → Magyar
Zoster bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
teksts bez pieturzīmēm - Latviešu → Magyar
Osýpky bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
bez jediného výstrelu  - Slovenčina → Magyar
bez osobitného dôvodu  - Slovenčina → Magyar
razítko bez orámování - Čeština → Magyar
Pečeň bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Varicella bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Neurosyfilis bez príznakov - Slovenčina → Magyar
Ružienka bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Pleurálny zrast bez azbestu - Slovenčina → Magyar
Absces pľúc bez pneumónie - Slovenčina → Magyar
Parotitída bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
riadková bez obvodovej linky - Slovenčina → Magyar
Pilonidálna cysta bez abscesu - Slovenčina → Magyar
stempel wierszowy bez obwódki - Polski → Magyar
horúčka bez známej príčiny - Slovenčina → Magyar
Trhliny sietnice bez odlúpenia - Slovenčina → Magyar
Periapikálny absces bez sínusu - Slovenčina → Magyar
Ezofágové varixy bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Vrodená hypotyreóza bez hrvoľa - Slovenčina → Magyar
Zadržanie placenty bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Kosáčikovitá anémia bez krízy - Slovenčina → Magyar
substrāts bez optiska balinātāja - Latviešu → Magyar
Hepatitída A bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
mikroshēma – lasāma bez kontakta - Latviešu → Magyar
Krčná spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
virknes zīmogs bez līnijas apkārt - Latviešu → Magyar
Mánia bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
Migréna bez aury [bežná migréna] - Slovenčina → Magyar
Kameň žlčníka bez cholecystitídy - Slovenčina → Magyar
Vnútorné hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
substrát bez optického zjasňovača - Slovenčina → Magyar
Galaktorea bez súvislosti s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Transfúzia krvi bez udania diagnózy - Slovenčina → Magyar
Sakrálna spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Drieková spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza bez patologickej fraktúry - Slovenčina → Magyar
Liekom vyvolaná hypoglykémia bez kómy - Slovenčina → Magyar
Reumatická chorea bez postihnutia srdca - Slovenčina → Magyar
Hrudníková spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Syndróm dráždivého čreva bez hnačky - Slovenčina → Magyar
Zadržanie placenty a blán bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie prstov bez poškodenia nechtu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy - Slovenčina → Magyar
Atrézia (bezústie) pažeráka bez fistuly - Slovenčina → Magyar
Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana prstov bez poškodenia nechtu - Slovenčina → Magyar
Reumatická horúčka - febris rheumatica bez - Slovenčina → Magyar
Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozog bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Pera - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Penis bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Ďasno bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Sexuologické poradenstvo bez bližšieho určenia - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie palca (palcov) bez poškodenia nechta - Slovenčina → Magyar
Zalomenie a zúženina močovodu bez hydronefrózy - Slovenčina → Magyar
ústnej dutiny a hltana - Hltan bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Hrtan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Refraktérna anémia bez sideroblastov - potvrdená - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Mandľa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana palca (palcov) bez poškodenia nechta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal - Slovenčina → Magyar
Choroba gastroezofágového refluxu bez ezofagitídy - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium vivax bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory prsníka - Prsník bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká tetania bez deficitu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale - Slovenčina → Magyar
Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania - Slovenčina → Magyar
Doklad vydávaný osobám bez státní příslušnosti - Čeština → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Žalúdok bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
zápal žlčníka bez prítomnosti žlčových kameňov - Slovenčina → Magyar
Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Podnebie - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium malariae bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Vonkajšia pera bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Semenník bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Kolón bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Pažerák - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Brušná prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez neho - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Pupková prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Hltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B bez agensu delta s pečeňovou kómou - Slovenčina → Magyar
Brušná prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Pupková prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu - Slovenčina → Magyar
Bránicová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza anusu bez píšťaly - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Oko bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Orchitída - epididymitída a epididymo-orchitída bez abscesu - Slovenčina → Magyar
anusu a análneho kanála - Hrubé črevo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie - Slovenčina → Magyar
Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy hypertenzie - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny - Slovenčina → Magyar
Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Maternica - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Telo maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Tenké črevo bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Oko - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho) - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza konečníka bez píšťale - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Pankreas bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Placenta praevia špecifikovaná ako placenta praevia bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Krčok maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Vulva - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny - Slovenčina → Magyar
Primárna respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Nosohltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Močový mechúr bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Hyperurikémia bez príznakov zápalovej artritídy a choroby s výskytom - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Krčok maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Pobrušnica bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba čreva s perforáciou a abscesom bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Popálenina nešpecifikovanej oblasti tela bez bližšieho určenia stupňa - Slovenčina → Magyar
Tuberkulózna pleuritída bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Mozog bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Recidivujúca depresívna porucha - terajšia epizóda ťažkého stupňa bez - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza laryngu - trachey a bronchov bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich) - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B s agensom delta (dvojitá infekcia) bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Očnica - orbita - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza pľúc bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Orofaryng bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Prieduška alebo pľúca bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Bipolárna afektívna porucha - terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických - Slovenčina → Magyar
Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla nezapríčiňujúca utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Bipolárna afektívna porucha - terajšia manická fáza bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu - Slovenčina → Magyar
Fetálna podvýživa bez uvedenia - či ide o ľahký alebo malý plod na gestačný vek - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Dýchacia sústava - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Dýchacia sústava bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Nezhubný nádor bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Cestovní doklad vydávaný cizím státním příslušníkům nebo osobám bez státní příslušnosti - Čeština → Magyar
cestovný doklad vydávaný cudzím štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom iného štátu, ktorí majú právo zdržiavať sa v krajine: - Slovenčina → Magyar
Doklad vydávaný osobám bez státní příslušnosti a cizím státním příslušníkům s právem zdržovat se v této zemi / těchto zemích: - Čeština → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Dokuments, kas apstiprina tiesības bez termiņa uzturēties Apvienotajā Karalistē, kuru izdevis Iekšlietu Ministrijas Imigrācijas un pilsonības direktorāts(Home Office Immigration and Nationality Directorate – IND). - Latviešu → Magyar
poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličky - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Poranenie maternice - Slovenčina → Magyar
Poranenie pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie priedušky - Slovenčina → Magyar
Poranenie konečníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie vaječníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie cauda equina - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lebky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie oka - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým sklom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vajíčkovodu - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lakťa - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej aorty - Slovenčina → Magyar
Difúzne poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bedrových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom hluku - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie ucha - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie nosa - Slovenčina → Magyar
Poranenie plecovej spleti - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie kostry - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej žily - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie - Slovenčina → Magyar
Ložiskové poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Poranenie chrbticovej tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie pečene - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie hornej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej aorty - Slovenčina → Magyar
Poranenie dolnej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca (ov) - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličkových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie Achillovej šľachy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie medzirebrových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy hlavy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lumbosakrálnej spleti - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervus musculocutaneus - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy bedier - Slovenčina → Magyar
Poranenie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ohňostroja - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie pečene alebo žlčníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútornej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej priedušnice - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých útvarov kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnej sympatikovej spleti - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie žily na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie vrátnice a slezinovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčného nervového koreňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie nožom - mečom alebo dýkou - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy NS - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom alebo predmetom - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie motorovým strihačom trávnika - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým predmetom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Otvorené poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Poranenie vena innominata a vena subclavia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej a mezenterickej artérie - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej žily (vena poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie periférneho nervového - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie tvárového nervu - nervi facialis - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Slovenčina → Magyar
Poranenie sluchového nervu - nervi acustici - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha - - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z guľovnice - brokovnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris - Slovenčina → Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže - Slovenčina → Magyar
Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentis - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka - cez - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej - brachiálnej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie driekových - krížových a panvových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vozidla špeciálnej konštrukcie alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom) - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla prípadne - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena - musculus triceps brachii - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia - Slovenčina → Magyar
pri - Slovenčina → Magyar
při - Čeština → Magyar
zdravie pri práci - Slovenčina → Magyar
bolesti pri močení - Slovenčina → Magyar
bolest při močení - Čeština → Magyar
Bolesť pri močení - Slovenčina → Magyar
Eklampsia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Gummy a vredy pri yawse - Slovenčina → Magyar
ťažkosti pri močení - Slovenčina → Magyar
pri príchode bol mŕtvy - Slovenčina → Magyar
Hyperkeratóza pri yawse - Slovenčina → Magyar
Včasné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Neskoré lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
zvracení při graviditě - Čeština → Magyar
Primárne lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Zmiešané lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
ťažkosti pri prehltávaniu - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo pri abúze tabaku - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri alkoholizme - Slovenčina → Magyar
Intermediárne lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie pri odvodoch brancov - Slovenčina → Magyar
Bolesť v hrudníku pri dýchaní - Slovenčina → Magyar
Srdcová choroba pri kyfoskolióze - Slovenčina → Magyar
Artritída pri ružienke (B06.8†) - Slovenčina → Magyar
Kostné a kĺbové lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití - Slovenčina → Magyar
Cievne choroby mozgu pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Predávkovanie žiarenia pri terapii - Slovenčina → Magyar
Poinfekčná artropatia pri syfilise - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Pohrudnicový výpotok pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri sarkoidóze (D86.8†) - Slovenčina → Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri endokrinných chorobách - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri amyloidóze (E85.-†) - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze drog - Slovenčina → Magyar
Iné včasné kožné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
lem na dásních při otravě vizmutem - Čeština → Magyar
Zlomenina kľúčnej kosti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Artritída pri mykózach (B35 - B49†) - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri drogovej závislosti - Slovenčina → Magyar
Choroby bielka a rohovky pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri srdcových chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†) - Slovenčina → Magyar
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a - Slovenčina → Magyar
Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo - Slovenčina → Magyar
Erytém pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri - Slovenčina → Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†) - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze prvého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri - Slovenčina → Magyar
Choroby mužských pohlavných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze druhého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Slovenčina → Magyar
Aortitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Systémové choroby spojivového tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze tretieho stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†) - Slovenčina → Magyar
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri - Slovenčina → Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-†) - Slovenčina → Magyar
Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse - Slovenčina → Magyar
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Balanitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2†) - Slovenčina → Magyar
Uretritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5†) - Slovenčina → Magyar
Zničenie lietadla pri vojnových operáciách - Slovenčina → Magyar
Choroby tepien - tepničiek a vlásočníc pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze štvrtého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močových cestách pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Slovenčina → Magyar
Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3†) - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych - Slovenčina → Magyar
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití technických - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní - Slovenčina → Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Slovenčina → Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami - Slovenčina → Magyar
Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0†) - Slovenčina → Magyar
Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí - podvrtnutí - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky - Slovenčina → Magyar
Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†) - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na potravu - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 - E64†) - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky spontánne - Slovenčina → Magyar
Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nekróza podkožného tuku zavinená poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Močový kameň pri schiostosomóze [bilharzióze] (B65.-†) - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke (I00†) - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky cisárskym rezom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tamponovaní - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†) - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†) - Slovenčina → Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†) - Slovenčina → Magyar
Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti živým plodom - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču - Slovenčina → Magyar
Subluxácia (lonovej) spony v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neurčenej okolnosti - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46†) - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Slovenčina → Magyar
Neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja - Slovenčina → Magyar
Neprispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii) - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34†) - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe - atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Slovenčina → Magyar
Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†) - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-†) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčového systému - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky kliešťami a vákuumextraktorom - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 - E14† so spoločnou štvrtou - Slovenčina → Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri viacplodovej ťarchavosti s nepravidelným naliehaním - Slovenčina → Magyar
Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov liečiv - liekov a biologických látok pri - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Vaginitída - vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Pád pri korčuľovaní - lyžovaní - korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Paraldehyd - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Digestíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Salicyláty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sukcinimidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analeptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína BCG - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iminostilbény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antireumatiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Náhrady plazmy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzodiazepíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lipotropné lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deoxybarbituráty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxazolidíndióny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Mineralokortikoidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunogamaglobulín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti moru - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kyselina valproová - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Miestne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Trombolytické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Chloralové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antityroidálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti tetanu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty hydantoínu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti cholere - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunosupresívne látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty 4-aminofenolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti virózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti diftérii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti spastickosti - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti prechladnutiu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Parenterálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti protozoám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Periférne vazodilatanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory karboanhydrázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory cholínesterázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti ricketsiózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Barbituráty nezaradené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzotiadiazínové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Opiáty a podobné analgetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty kyseliny propiónovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Znižovače chuti [anorektiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické antimetabolity - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Metylxantíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Anestetiká a terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zubné lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti Parkinsonovej chorobe - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prirodzená krv a krvné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Androgény a im blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oftalmologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Soľné a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Minerálne soli nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiepileptiká a antiparkinsoniká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tyroidálne hormóny a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prostriedky na odvykanie od alkoholu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antialergické a antiemetické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti týfusu a paratýfusu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Acidifikujúce a alkalizujúce látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické prírodné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s primárne celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Farmaceutické excipienciá (vehikulá) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychostimulanciá ohrozujúce návykom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Otorinolaryngologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty histamínových H2 receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analgetiká - antipyretiká a protizápalové liečivá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty mineralokortikoidov [antagonisty aldosterónu] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitrombotické lieky [inhibítory agregácie trombocytov] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov - vody a energie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamín B12 - kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protihubové - protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com