címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena - musculus triceps brachii - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy bedier - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia - Slovenčina → Magyar
Poranenia svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis) - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Slovenčina → Magyar
Poranenie Achillovej šľachy - Slovenčina → Magyar
Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana zadnej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†) - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Gonokoková infekcia kostrovo-svalovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
vekové skupiny - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo skupiny B - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných vitamínov B skupiny - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná streptokokom skupiny B - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie porovnávacej kontrolnej skupiny v klinických výskumných - Slovenčina → Magyar
Iná rutinná celková zdravotná kontrola určitej skupiny obyvateľstva - Slovenčina → Magyar
choroba šliach - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie iných šliach - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie šliach flexorov - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov - Slovenčina → Magyar
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pád z iného nábytku - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného palca - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného prsta - Slovenčina → Magyar
Strata sluchu iného typu - Slovenčina → Magyar
Darca iného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Ženská neplodnosť iného pôvodu - Slovenčina → Magyar
Poškodenie zapálením alebo roztopením iného - Slovenčina → Magyar
Stav po transplantácii iného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Odňatie iného orgánu (čiastočné) (úplné) - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iného špecifikovaného krčného stavca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iného kostného a šľachového implantátu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iného (jedného) prsta - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iného a nešpecifikovaného poškodenia pečeňových - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva - Spojivové a mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom iného štátu, ktorí majú právo zdržiavať sa v krajine: - Slovenčina → Magyar
bolesť svalov - Slovenčina → Magyar
choroba svalov - Slovenčina → Magyar
zápaľ svalov - Slovenčina → Magyar
atrofia svalov - Slovenčina → Magyar
relaxant svalov - Slovenčina → Magyar
ochorenie svalov - Slovenčina → Magyar
uvoľňovač svalov - Slovenčina → Magyar
Primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vrodená chyba svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy - tváre - - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalov spojená s popáleninami - Slovenčina → Magyar
Choroby svalov - kostí a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
šľachy - Slovenčina → Magyar
zápal šľachy - Slovenčina → Magyar
zánět šlachy - Čeština → Magyar
choroba šľachy - Slovenčina → Magyar
skostnatenie šľachy - Slovenčina → Magyar
reflex Achillovy šlachy - Čeština → Magyar
ruptura Achillovy šlachy - Čeština → Magyar
zápal Achillovej šľachy - Slovenčina → Magyar
Tendinitída šľachy pately - Slovenčina → Magyar
přetržení Achillovy šlachy - Čeština → Magyar
Tendinitída Achilovej šľachy - Slovenčina → Magyar
Iná kontraktúra šľachy (puzdra) - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie neurčenej šľachy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
tonus svalu - Slovenčina → Magyar
nádor svalu - Slovenčina → Magyar
bolest svalu - Čeština → Magyar
nádor svalu - Čeština → Magyar
zánět svalu - Čeština → Magyar
biopsia svalu - Slovenčina → Magyar
biopsie svalu - Čeština → Magyar
zápaľ svalu - Slovenčina → Magyar
trhnutie svalu - Slovenčina → Magyar
zranenie svalu - Slovenčina → Magyar
atrofie svalů - Čeština → Magyar
napätie svalu - Slovenčina → Magyar
šklbanie svalu - Slovenčina → Magyar
Diastáza svalu - Slovenčina → Magyar
kontrakcia svalu - Slovenčina → Magyar
prerezanie svalu - Slovenčina → Magyar
stiahnutia svalu - Slovenčina → Magyar
Kontraktúra svalu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu - Slovenčina → Magyar
přeříznutí svalu - Čeština → Magyar
Iná osifikácia svalu - Slovenčina → Magyar
pochádzajúci zo svalu - Slovenčina → Magyar
Iná kalcifikácia svalu - Slovenčina → Magyar
zánět srdečního svalu - Čeština → Magyar
Poúrazová ischémia svalu - Slovenčina → Magyar
týkajúce sa slabého svalu - Slovenčina → Magyar
Ischemické poškodenie svalu - Slovenčina → Magyar
týkajúce sa unaveného svalu - Slovenčina → Magyar
Poškodenie svalu z preťaženia - Slovenčina → Magyar
týkajúce sa ochabnutého svalu - Slovenčina → Magyar
zhubný nádor z hľadkého svalu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha svalu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná primárna porucha svalu - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis - Slovenčina → Magyar
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri - Slovenčina → Magyar
Infekčný zápal svalu (myositis infectiosa) - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí - Slovenčina → Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalu - vápenatenie a - Slovenčina → Magyar
Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu - Slovenčina → Magyar
Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte - Slovenčina → Magyar
poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličky - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie maternice - Slovenčina → Magyar
Poranenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Poranenie priedušky - Slovenčina → Magyar
Poranenie pohrudnice - Slovenčina → Magyar
poranenie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie konečníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie vaječníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cauda equina - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie oka - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lebky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým sklom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vajíčkovodu - Slovenčina → Magyar
Difúzne poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej aorty - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie kolena - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie stehna - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lakťa - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Poranenie plecovej spleti - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie nosa - Slovenčina → Magyar
Poranenie pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom hluku - Slovenčina → Magyar
Poranenie bedrových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie ucha - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie kostry - Slovenčina → Magyar
Poranenie hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie chrbticovej tepny - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie pečene - Slovenčina → Magyar
Ložiskové poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej žily - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca (ov) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie hornej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie dolnej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej aorty - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličkových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie medzirebrových ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervus musculocutaneus - Slovenčina → Magyar
Poranenie lumbosakrálnej spleti - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ohňostroja - Slovenčina → Magyar
Poranenie pečene alebo žlčníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútornej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej priedušnice - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých útvarov kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie žily na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnej sympatikovej spleti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčného nervového koreňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vrátnice a slezinovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy NS - Slovenčina → Magyar
Poranenie nožom - mečom alebo dýkou - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie ručným náradím bez pohonu - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie motorovým strihačom trávnika - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Otvorené poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode balóna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom alebo predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým predmetom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris) - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie vena innominata a vena subclavia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea) - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie periférneho nervového - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej a mezenterickej artérie - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej žily (vena poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie sluchového nervu - nervi acustici - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Slovenčina → Magyar
Poranenie tvárového nervu - nervi facialis - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha - - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z guľovnice - brokovnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentis - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka - cez - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným n emotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej - brachiálnej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nem otorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis) - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého - mikroľahkého alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie driekových - krížových a panvových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vozidla špeciálnej konštrukcie alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho - Slovenčina → Magyar
Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla prípadne - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v nákladnom alebo dodávkovom aute - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozi dlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v trojkolesovom motorovom vozidle pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom - dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] trojkolesového motorového vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vo zidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným - dodávkovým a lebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkoles ovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvierať om pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - alebo inak upravenom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným - dodá vkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým - alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com