címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vozidla špeciálnej konštrukcie alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla prípadne - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
povolenie na pobyt (preukaz) pre rodinného príslušníka občana Európskej únie; dôkaz, že príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana EÚ alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska, má právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štá - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - Slovenčina → Magyar
doklad pre osoby s postavením doplnkovej ochrany vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín so štatútom osoby s dlhodobým pobytom v ES, ktoré vydala krajina: - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo - Slovenčina → Magyar
Neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja - Slovenčina → Magyar
Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických - Slovenčina → Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Slovenčina → Magyar
Transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
úrad pre vysťahovalectvo a/alebo prisťahovalectvo - Slovenčina → Magyar
Poranenie pečene alebo žlčníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie nožom - mečom alebo dýkou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom alebo predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov - Slovenčina → Magyar
Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého - mikroľahkého alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v nákladnom alebo dodávkovom aute - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom - dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkoles ovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - alebo inak upravenom motorovom - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvierať om pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným - dodá vkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým - alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
určenie miesta - Slovenčina → Magyar
miesta injekcií - Slovenčina → Magyar
hodnoverné miesta - Slovenčina → Magyar
Živonarodené deti podľa miesta narodenia - Slovenčina → Magyar
Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
jeden pre každého - každý pre jedného - Slovenčina → Magyar
mimo - Italiano → Magyar
mimo - Slovenčina → Magyar
mimo - Čeština → Magyar
mimo że - Polski → Magyar
mimo puzdra - Slovenčina → Magyar
tehotnosť mimo maternice - Slovenčina → Magyar
Dvojčatá narodené mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Jediné dieťa narodené mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Iný viacpočetný pôrod mimo nemocnice - Slovenčina → Magyar
Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy - Slovenčina → Magyar
Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou mimo - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstva - Slovenčina → Magyar
auto bez vodiča - Slovenčina → Magyar
osoby - Slovenčina → Magyar
Osoba žiadajúca radu na požiadanie tretej osoby - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli - Slovenčina → Magyar
Doklad pro osoby požívající doplňkové ochrany vydaný (kým): - Čeština → Magyar
Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a orientáciou tretej osoby - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
alebo - Slovenčina → Magyar
XX alebo XY - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie alebo opustenie - Slovenčina → Magyar
čiernobiela alebo farebná - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie psom - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie besnotou - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie ružienkou - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie tuberkulózou - Slovenčina → Magyar
Nevydarená alebo ťažká intubácia - Slovenčina → Magyar
Absces - furunkul alebo karbunkul nosa - Slovenčina → Magyar
Narazenie do športového náradia alebo - Slovenčina → Magyar
Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí - Slovenčina → Magyar
Žihľavka zavinená chladom alebo teplom - Slovenčina → Magyar
Problémy medzi manželmi alebo partnermi - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - Slovenčina → Magyar
Absencia alebo agenéza slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo - Slovenčina → Magyar
Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - Slovenčina → Magyar
Pád z budovy - v budove alebo inej stavbe - Slovenčina → Magyar
Nedostatok alebo strata sexuálnej túžby - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo - Slovenčina → Magyar
Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm - Slovenčina → Magyar
Pseudoartróza po spojení alebo artrodéze - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia dvoch alebo viac palcov - Slovenčina → Magyar
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými - Slovenčina → Magyar
Tayov-Sachsov syndróm alebo Adsonov syndróm - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou - Slovenčina → Magyar
Zachytenie - zmliaždenie - zaklieštenie alebo - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaZnámym alebo priateľom - Slovenčina → Magyar
Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie - Slovenčina → Magyar
Respiračná tuberkulóza bakteriologicky alebo - Slovenčina → Magyar
Prevažne obsesívne myšlienky alebo ruminácie - Slovenčina → Magyar
Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo - Slovenčina → Magyar
Poškodenie zapálením alebo roztopením iného - Slovenčina → Magyar
Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom - Slovenčina → Magyar
Napadnutie sotením alebo položením obete pred - Slovenčina → Magyar
Zasiahnutie hodeným - vrhnutým alebo padajúcim - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická - Slovenčina → Magyar
Kontaminované liečivá alebo biologické látky - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas dialýzy alebo inej perfúzii - Slovenčina → Magyar
Pád - skok alebo sotenie z výšky s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Šok počas alebo po pôrodnej činnosti a pôrode - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Zavedenie žalúdkovej alebo dvanástnikovej sondy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného - Slovenčina → Magyar
Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce - Slovenčina → Magyar
Chronická motorická alebo vokálna tiková porucha - Slovenčina → Magyar
Bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie - pritisnutie alebo pošliapanie v dave - Slovenčina → Magyar
Neúspešná alebo sťažená intubácia v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami - Slovenčina → Magyar
Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Neúspešná alebo sťažená intubácia v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vývinová porucha reči alebo jazyka - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie črevnými infekčnými chorobami - Slovenčina → Magyar
Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez neho - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok liečiva alebo lieku - Slovenčina → Magyar
odtlačok mokrej pečiatky a/alebo vtlačok suchej pečiatky - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu - Slovenčina → Magyar
Brušná prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Pupková prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Známym alebo priateľom - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý - Slovenčina → Magyar
Nepodanie potrebného liečiva - lieku alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie bližšie neurčenou chytľavou chorobou - Slovenčina → Magyar
Neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tamponovaní - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Chirurgická operácia s anastomózou - obchádzkou alebo štepom - Slovenčina → Magyar
Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie dolnej končatiny od kolena alebo pod kolenom - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy - Slovenčina → Magyar
Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii - Slovenčina → Magyar
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nešpecifikovaných alebo parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Porucha uloženia menisku zavinená starou trhlinou alebo poranením - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej - Slovenčina → Magyar
Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo sústav - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie prírodnou katastrofou - vojnou alebo iným nepriateľstvom - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami s prevažne sexuálnym - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s gangrénou - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s gangrénou - Slovenčina → Magyar
Pokračujúca ťarchavosť po potrate jedného alebo viacerých plodov - Slovenčina → Magyar
Iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Primárna respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Iná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou - Slovenčina → Magyar
Chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom - Slovenčina → Magyar
Nedostatočnosť protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie pedikulózou (zavšivením) - akariózou a iným - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou - Slovenčina → Magyar
Bežná variabilná imunodeficiencia s autoprotilátkami proti B- alebo T- - Slovenčina → Magyar
Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaManželom - manželkou alebo partnerom - partnerkou - Slovenčina → Magyar
Strata zubov zapríčinená úrazom - extrakciou alebo lokálnymi chorobami - Slovenčina → Magyar
Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Tuberkulózna pleuritída bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močovod - Slovenčina → Magyar
Histiocytárne a mastocytárne nádory neistého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii) - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Oblička - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza laryngu - trachey a bronchov bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
sekundárna podoba (tieňový obraz) držiteľa - čiernobiela alebo farebná - Slovenčina → Magyar
Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Dolný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Oneskorený pôrod po spontánnej alebo nešpecifikovanej ruptúre vaku blán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Horný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka zavinená liekmi alebo toxínmi prenesenými z matky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich) - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe - atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Stredný lalok - prieduška alebo pľúca - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatí v alebo hypnotík - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Anafylaktický šok vyvolaný nepriaznivým účinkom správneho liečiva alebo - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza pľúc bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení - Slovenčina → Magyar
Iná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s nízkym alebo normálnym počtov - Slovenčina → Magyar
Zlomenina kosti po vsadení ortopedického implantátu - kĺbovej protézy alebo - Slovenčina → Magyar
Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Hroziaci predčasný pôrod v 37. týždni ťarchavosti alebo po jeho ukončení - Slovenčina → Magyar
Úplná (čiastočná) úrazová amputácia samých dvoch alebo viacerých prstov - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Prieduška alebo pľúca bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Pokračujúca ťarchavosť po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas infúzie alebo transfúzie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas injekcie alebo imunizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva neurčitého alebo - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej dutine alebo operačnej rane po výkone - Slovenčina → Magyar
Pád - ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas dialýzy alebo inej perfúzie - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom) - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Manželským partnerom - druhom alebo družkou - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas dialýzy alebo inej perfúzie - Slovenčina → Magyar
Bipolárna afektívna porucha - terajšia fáza alebo fáza strednej miernej depresie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - prípadne jej použitie - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Fetálna podvýživa bez uvedenia - či ide o ľahký alebo malý plod na gestačný vek - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Obličková panvička - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Semenník - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Mozgové pleny - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Miechové pleny - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Hrtan - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Týmus - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Nadoblička - Slovenčina → Magyar
Iné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva neurči tého alebo neznámeho - Slovenčina → Magyar
cestovanie a nedostatok základných potrieb - Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - Slovenčina → Magyar
Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Pohrudnica - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Koža - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Konečník - Slovenčina → Magyar
Pád pri korčuľovaní - lyžovaní - korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Prsník - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Medzipľúcie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tenké črevo - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Štítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
cestovný doklad vydávaný cudzím štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Červovitý prívesok - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas odstraňovania katétra alebo následného ošetrenia - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pera - ústna dutina - hltan - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Priedušnica - prieduška a pľúca - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: - Slovenčina → Magyar
pre - Lat/Gr/Med → Magyar
pre - Slovenčina → Magyar
pre- - Čeština → Magyar
pre- - English → Magyar
pre ve - Español → keresési javaslat
pre op - English → keresési javaslat
pre.op - English → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
pre exc - English → keresési javaslat
pre-set - English → Magyar
pre-war - English → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
pre-mix - English → keresési javaslat
Pre-empt - English → keresési javaslat
pre-dose - English → keresési javaslat
pre load - English → keresési javaslat
pre-teen - Magyar → keresési javaslat
pre-dawn - English → Magyar
pre-term - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-form - English → keresési javaslat
pre cure - English → keresési javaslat
anus pre - Italiano → keresési javaslat
pre swing - English → keresési javaslat
pre-swing - English → keresési javaslat
pre-molar - Deutsch → keresési javaslat
pre-natal - English → Magyar
pre-signs - English → Magyar
pre pubic - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Pre-renal - English → keresési javaslat
pre-motor - Magyar → keresési javaslat
pré-natal - Português → Magyar
pre-morbid - English → keresési javaslat
pre-vacuum - English → keresési javaslat
pre-emptor - English → Magyar
pre-formed - English → keresési javaslat
pre-school - English → Magyar
pre-eminent - English → Magyar
pre-cordium - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre eruptiv - English → Magyar
Pre syncope - English → keresési javaslat
pre-emption - English → Magyar
pre exiting - English → keresési javaslat
pre emptive - English → keresési javaslat
pre-emptive - English → Magyar
pre cutting - English → keresési javaslat
to pre-empt - English → Magyar
pre-arrange - English → Magyar
to pre-plan - English → Magyar
pre cordial - Deutsch → keresési javaslat
pre-assigned - English → keresési javaslat
pre-arranged - English → Magyar
pre hospital - English → keresési javaslat
pre-eminence - English → Magyar
pre-packaged - English → Magyar
pre existing - Magyar → szinonima
pre arranged - English → keresési javaslat
pre-existing - English → Magyar
pre-ordained - English → Magyar
pre eclamsia - English → keresési javaslat
pre-clinical - English → keresési javaslat
pre-war years - English → Magyar
pre-eclampsia - English → Magyar
pre-calculate - English → Magyar
pré-clínico - Português → Magyar
Pre eclampsia - English → keresési javaslat
pre-eklampsia - Suomi → Magyar
pre operative - English → keresési javaslat
to pre-ordain - English → Magyar
pre-eminently - English → Magyar
pre oxigenate - English → keresési javaslat
pre-christian - English → Magyar
pre-fab condo - English → Magyar
pre-production - English → Magyar
pre-authorized - English → Magyar
pré-sinático - Português → Magyar
pre-evaporator - English → Magyar
pre-calculated - English → Magyar
pré-menstrual - Português → Magyar
pre-detonation - English → Magyar
to pre-process - English → Magyar
to pre-arrange - English → Magyar
pre conception - English → keresési javaslat
pre examination - English → keresési javaslat
pre medikáció - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-evaporation - English → Magyar
pre-arrangement - English → Magyar
pre-printed text - English → Magyar
pré-medicação - Português → Magyar
bad pre-eminence - English → Magyar
pré-operatório - Português → Magyar
vodič pre impulz - Slovenčina → Magyar
pre-emptive right - English → Magyar
jedovatý pre uši - Slovenčina → Magyar
pre-multiplication - English → Magyar
pre-emptive strike - English → Magyar
Texto pré-impresso - Português → Magyar
pre-malignant state - English → Magyar
pre-malignant stage - English → Magyar
Severe pre-eclampsia - English → Magyar
right of pre-emption - English → Magyar
pre.menstrual tension - English → keresési javaslat
pre-menstrual tension - English → keresési javaslat
Moderate pre-eclampsia - English → Magyar
Pre-excitation syndrome - English → Magyar
for a long time pre-war - English → Magyar
informácie pre pacientov - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie pre poisťovňu - Slovenčina → Magyar
Pre-eclampsia - unspecified - English → Magyar
Pre excitációs szindróma - Magyar → értelmezés
Pre-excitációs szindróma - Magyar → értelmezés
Syndrome de pré-excitation - Français → Magyar
čas potrebný pre vývoj  - Slovenčina → Magyar
spolok pre ochranu vtáctva - Slovenčina → Magyar
skupina pre ochranu zvierat - Slovenčina → Magyar
Síndrome de pre-excitación - Español → Magyar
škola pre zdravotné sestry - Slovenčina → Magyar
pre-fabricated with light frames - English → Magyar
škola pre mentálne zaostalých - Slovenčina → Magyar
Lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
prídavné prístroje pre dýchacie cesty - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre kontraindikáciu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie špecifické pre viacplodovú - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na tuberkulózu - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - unspecified - English → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre kontraindikáciu - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre abnormality pošvy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - insulin-dependent - English → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Pre-existing malnutrition-related diabetes mellitus - English → Magyar
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovaný nepomer - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod - Slovenčina → Magyar
doklad pre žiadateľov o azyl vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - non-insulin-dependent - English → Magyar
Starostlivosť o matku pre abnormality vulvy a hrádze - Slovenčina → Magyar
Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Nešpecifické príznaky príznačné pre dojčenský vek - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný edém typický pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria - English → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice - Slovenčina → Magyar
Síndrome das artérias pré-cerebrais - múltiplas e bilaterais - Português → Magyar
Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Profylaktický operačný zákrok pre ohrozenie zhubným nádorom - Slovenčina → Magyar
Doklad (platný pre všetky fyzické prvky dokladu vrátane obalu) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený hydrocefalickým plodom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený celkovo zúženou panvou - Slovenčina → Magyar
doklad pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený deformáciou kostenej panvy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený nezvyčajne veľkým plodom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového vchodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového východu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcej operácii - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovanú abnormalitu panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený rozličnými príčinami zo strany - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod - Slovenčina → Magyar
Pre-existing hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a nátlak - Slovenčina → Magyar
Pre-existing secondary hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing essential hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Unspecified pre-existing hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing hypertensive heart disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing hypertensive renal disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Hypertonie pré-existante - compliquant la grossesse - la naissance ou la période puerpérale - Français → Magyar
Pre-existing hypertensive heart and renal disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Hypertonie pré-existante avec protéinurie - compliquant la grossesse - la naissance ou la période puerpérale - Français → Magyar
poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličky - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie maternice - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie priedušky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vaječníka - Slovenčina → Magyar
poranenie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie konečníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cauda equina - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie oka - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým sklom - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lebky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vajíčkovodu - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej aorty - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie kolena - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie stehna - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie lakťa - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Difúzne poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Poranenie močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie ucha - Slovenčina → Magyar
Poranenie bedrových ciev - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Poranenie tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie nosa - Slovenčina → Magyar
Poranenie plecovej spleti - Slovenčina → Magyar
Poranenie pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom hluku - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tváre - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie kostry - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej žily - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie pečene - Slovenčina → Magyar
Poranenie hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie sleziny - Slovenčina → Magyar
Ložiskové poranenie mozgu - Slovenčina → Magyar
Poranenie chrbticovej tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie hornej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie dolnej dutej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej aorty - Slovenčina → Magyar
Poranenie obličkových ciev - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie palca (ov) - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie Achillovej šľachy - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie medzirebrových ciev - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervus musculocutaneus - Slovenčina → Magyar
Poranenie lumbosakrálnej spleti - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy bedier - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ohňostroja - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútornej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkovej priedušnice - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých útvarov kolena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Poranenie žily na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčnej sympatikovej spleti - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie členka a nohy NS - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčného nervového koreňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom - Slovenčina → Magyar
Viacnásobné poranenie krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie vrátnice a slezinovej žily - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie ručným náradím bez pohonu - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ostrým predmetom s neurčeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris) - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode balóna - Slovenčina → Magyar
Poranenie motorovým strihačom trávnika - Slovenčina → Magyar
Otvorené poranenie hrtana a priedušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny - Slovenčina → Magyar
Poranenie vena innominata a vena subclavia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchového dlaňového oblúka - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej žily (vena poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie periférneho nervového - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie brušnej a mezenterickej artérie - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie tvárového nervu - nervi facialis - Slovenčina → Magyar
Poranenie sluchového nervu - nervi acustici - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha - - Slovenčina → Magyar
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z guľovnice - brokovnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini - Slovenčina → Magyar
Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrudníkových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou - Slovenčina → Magyar
Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessorii - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentis - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka - cez - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca - Slovenčina → Magyar
Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie periférnych nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným n emotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej - brachiálnej žily - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nem otorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis) - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie driekových - krížových a panvových sympatikových nervov - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozi dlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v trojkolesovom motorovom vozidle pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena - musculus triceps brachii - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] trojkolesového motorového vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vo zidlom - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným - dodávkovým a lebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselný ch objektoch - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com