címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Toxický účinok kovov - Kadmium a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Cín a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Beryl a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Olovo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Zinok a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Chróm a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Ortuť a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Arzén a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Fosfor a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Mangán a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Iné kovy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Nešpecifikovaný kov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Iné leptavé organické zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s rybou - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Etanol - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Metanol - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok inej morskej potravy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok mydiel a detergencií - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - 2-propanol - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO) - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Iné alkoholy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Rodenticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné pesticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné insekticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - dymov a výparov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok nešpecifikovanej morskej potravy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Herbicídy a fungicídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Benzén - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Glykoly - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s iným jedovatým živočíchom - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Ketóny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Chloroform - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Bližšie neurčený alkohol - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Halogénované insekticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Dichlórmetán - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Kyanovodík - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Hadí jed - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Nešpecifikované pesticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed pavúka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Fenol a homológy fenolu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Trichlóretylén - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Výrobky z ropy - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Tetrachlóretylén - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Karbóntetrachlorid - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed škorpióna - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Homológy benzénu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Chlórofluorokarbóny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných plazov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s nešpecifikovaným jedovatým živočíchom - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité huby - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Nešpecifikovaná leptavá látka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité bobule - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé lúhy a lúhom podobné látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných článkonožcov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Organofosfátové a karbamátové insekticídy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Iné organické rozpúšťadlá - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Nešpecifikovaná anorganická látka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Nešpecifikované organické rozpúšťadlo - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Nešpecifikovaný halogénový derivát nepresne určených alifatických - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Slovenčina → Magyar
kadmium - Čeština → Magyar
kadmium - Suomi → Magyar
kadmium - Svenska → Magyar
Kadmium (n) - Deutsch → Magyar
jeho - Čeština → Magyar
jeho nepriatelia sú očarený - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
jeho stará univerzita je nadšená - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho - Slovenčina → Magyar
Hroziaci predčasný pôrod v 37. týždni ťarchavosti alebo po jeho ukončení - Slovenčina → Magyar
vodičský preukaz vydávaný osobám oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: ; doklad preukazuje totožnosť držiteľa na území tejto krajiny, ale neslúži ako doklad jeho štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Řidičský průkaz vydávaný osobám s povolením k pobytu v této zemi / těchto zemích: . Doklad udává totožnost držitele na území dané země, ale neslouží jako doklad o jeho státní příslušnosti. - Čeština → Magyar
toxický - Čeština → Magyar
toxický - Slovenčina → Magyar
Toxický erytém - Slovenčina → Magyar
Novorodenecký toxický erytém - Slovenčina → Magyar
účinok - Slovenčina → Magyar
Účinok blesku - Slovenčina → Magyar
nepriamy účinok - Slovenčina → Magyar
okrajový účinok - Slovenčina → Magyar
nevratný účinok - Slovenčina → Magyar
nežiadúci účinok - Slovenčina → Magyar
nepriaznivý účinok - Slovenčina → Magyar
protichodný účinok - Slovenčina → Magyar
protikladný účinok - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný účinok nedostatku - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný účinok horúčavy a svetla - Slovenčina → Magyar
Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok liečiva alebo lieku - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com