címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
atrophia in reg.temp.cerebri lateris utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebri lateris utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia in reg.temp. - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
l.u. (lateris utriusque) - Lat/Gr/Med → Magyar
Diagnosis haemangiomatis cavernosi hepatis et bronchopneumoniae lateris utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
corticalis atrophia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia cerebri et cerebelli - Lat/Gr/Med → Magyar
temp - English → Magyar
temp. - English → Magyar
ex temp. - Lat/Gr/Med → Magyar
utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
oculi utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
iateris utriusque - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
status oculi utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
l.u. - iateris utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
amaurosis oculi utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris m - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
lateris d - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
lateris u - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris u - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
lateris dextri - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris utrisque - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
lateris sinistri - Lat/Gr/Med → Magyar
lateris untriusque - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
lateris utrisque (l. u.) - Lat/Gr/Med → Magyar
REG - Magyar → szinonima
reg. - Lat/Gr/Med → Magyar
reg. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
et reg - Français → keresési javaslat
et reg - English → keresési javaslat
reg.ű - Magyar → keresési javaslat
reg.ű - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
reg.ű - Svenska → keresési javaslat
et reg. - Français → keresési javaslat
nem rég - Magyar → keresési javaslat
cont reg - Español → keresési javaslat
cont. reg - Español → keresési javaslat
dist reg. - Español → keresési javaslat
reg. antr. - Español → keresési javaslat
cutis reg.dorsi - English → Magyar
Dist. reg. Achillei d. - Lat/Gr/Med → Magyar
Cont. Reg. Cubiti I. dx. - Lat/Gr/Med → Magyar
Cont. Reg. Cubiti I. sin. - Lat/Gr/Med → Magyar
fundamentele reg van die mens - Afrikaans → Magyar
adenoma reg gland. supraren i,s - Magyar → szinonima
Tu.ethm.cum prop.in.reg.pterygopalatinae (l.s.) - Magyar → értelmezés
atrophia - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia - Slovenčina → Magyar
atrophia cer - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia cutis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia uteri - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia renis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia ovarii - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia serebi - English → keresési javaslat
atrophia vulvae - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia cerbri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia rensis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia cerebi - English → Magyar
atrophia retine - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia retine - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia testis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia rentis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
boholy atrophia - Magyar → keresési javaslat
atrophia celebri - Magyar → keresési javaslat
atrophia cerebei - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia hepatis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia senilis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia retinae - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia vaginae - Lat/Gr/Med → Magyar
pancreas atrophia - Magyar → keresési javaslat
atrophia cerebeé - English → keresési javaslat
atrophia cerebrit - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atrophia cerebelli - Lat/Gr/Med → Magyar
cortialis atrophia - Magyar → keresési javaslat
atrophia hepatitis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia myometrii - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia prostatae - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia cyanotica - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia corticalis - Lat/Gr/Med → Magyar
corticalis atrophia - Magyar → szinonima
temporalis atrophia - Magyar → szinonima
Frontális atrophia - Magyar → szinonima
atrophia alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia pancreatis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia endometrii - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebralis atrophia - Magyar → szinonima
atrophia musculorum - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia thyreoideae - Lat/Gr/Med → Magyar
kortikális atrophia - Magyar → szinonima
atrophia nervi optici - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebellaris atrophia - Magyar → szinonima
atrophia cerebellaris - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia hepatis flava - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia cer.min grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
multisystemás atrophia - Magyar → szinonima
peripapilláris atróphia - Magyar → értelmezés
Atrophia cer et cerebelli - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia ductus deferentis - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia glandulae salivaris - Lat/Gr/Med → Magyar
atrophia funiculi spermatici - Lat/Gr/Med → Magyar
frontalis corticalis atrophia - Magyar → szinonima
atrophia musculorum peronealis - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebri - English → Magyar
cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
cus cerebri - English → keresési javaslat
crus cerebri - English → Magyar
crus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
pons cerebri - English → Magyar
falx cerebri - English → Magyar
bais cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
falx cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
basis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
lobus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
tumor cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebri media - Lat/Gr/Med → Magyar
oedema cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
Cerebri median - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cortec cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
sulcus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
fornix cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
hernia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
formix cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
cortex cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
comocio cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
atropia cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
comocio cerebri - Magyar → keresési javaslat
atophia cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
comocio cerebri - English → keresési javaslat
cerebri mediák - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
truncus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
embolia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
trunkus cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
atrofia cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
commocio cerebri - English → keresési javaslat
Kommotio cerebri - English → keresési javaslat
atrophya cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ischemia cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
emolitio cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arfteria cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
commotio cerebri - English → Magyar
contusio cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
commotio cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
commitio cerebri - English → keresési javaslat
necrosis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
commutio cerebri - English → keresési javaslat
cerebri anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
atróoia cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteriae cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
peduculus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
Infarktus cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cerebri posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
infarctus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
emollitio cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
ischaemia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
cerebri posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
infarctus cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
abscessus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
epiphysis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
komóció cerebri - Magyar → szinonima
concussio cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
athrophia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
apoplexia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
comntusio cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
aqueductus cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
pedunculus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
aquaductus cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
vena cerebri magna - Lat/Gr/Med → Magyar
aquaeducus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
substantia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
aquaeducus cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
aqueducens cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
aqueductus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
hypophysis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
compressio cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
vascularis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
aquaeductus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
ventriculus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
haemorrhagia cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
laesio vasc. cerebri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria cerebri media - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri media - English → Magyar
vena cerebri superior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri media - Lat/Gr/Med → értelmezés
status pos inf.cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
facies medialis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
atherosclerosis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
facies inferior cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
faccies convexa cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri anterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria cerebri anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteriosclerosis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
infarctus trunci cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
laesio vascularis cerebri - Magyar → értelmezés
arteria cerebri posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria basilaris cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
laesio vascularis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
ventriculus primus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
laesio cerebri progressiva - Lat/Gr/Med → Magyar
fissura transversa cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
infarctus cerebri chronica - Lat/Gr/Med → Magyar
circulus arteriosus cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
cisterna venae magnae cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
laesio cerebri non-progressiva - Magyar → értelmezés
fissura longitudinalis cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
laesio cerebri non-progressiva - Lat/Gr/Med → Magyar
fissura longitudinalis cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri posterior (ACP) - English → Magyar
Arteria cerebri media szindróma - Magyar → hozzászólás
Arteria cerebri media szindróma - Magyar → keresési javaslat
infarctus lacunares multiplice cerebri - English → Magyar
arteriosclerosis universalis et cerebri - Lat/Gr/Med → értelmezés
laesio cerebri progressiva epilepsiamque - Lat/Gr/Med → Magyar
Willis-féle circulus arteriosus cerebri - Magyar → szinonima
Willis-féle circulus arteriosus cerebri - Magyar → értelmezés
Oklúzia a stenóza arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior - Slovenčina → Magyar
laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam - Lat/Gr/Med → Magyar
laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis - Lat/Gr/Med → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Arteriosclerosis universalis maioris gradus, praecipue arteriarum coronariarum et baseos cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2023 super55.com