címlap felhasználói feltételekitt segíthetsz

Orvosi Szótár
1.505.075 bejegyzés.
  Találatok    Szótöredékek    Fordítások  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
much too much - English → Magyar
too much - English → Magyar
much too small - English → Magyar
drink too much - English → Magyar
too much by half - English → Magyar
to presume too much - English → Magyar
five pounds too much - English → Magyar
have a drop too much - English → Magyar
to be too much for sy - English → Magyar
it is too much by half - English → Magyar
to make too much of sg - English → Magyar
ten shillings too much - English → Magyar
he was too much for me - English → Magyar
this is rather too much - English → Magyar
too much of a good thing - English → Magyar
have had a glass too much - English → Magyar
he has had a drop too much - English → Magyar
the task is too much for me - English → Magyar
if it isn't asking too much - English → Magyar
to think too much of oneself - English → Magyar
that's too much of a good thing - English → Magyar
too much is as bad as none at all - English → Magyar
one can have too much of a good thing - English → Magyar
don't take too much on your shoulders! - English → Magyar
that's what you get by talking too much - English → Magyar
you can't have too much of a good thing - English → Magyar
too much smoking tends to injure the voice - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
too - English → Magyar
me too - English → Magyar
too bad - English → Magyar
not too - English → Magyar
only too - English → Magyar
none too - English → Magyar
too salt - English → Magyar
too right! - English → Magyar
far too many - English → Magyar
one too many - English → Magyar
all too well - English → Magyar
too bully off - English → Magyar
carry too far - English → Magyar
too high soil - English → Magyar
line too long - English → Magyar
none too soon - English → Magyar
too big for me - English → Magyar
it is too bad! - English → Magyar
not too bright - English → Magyar
once too often - English → Magyar
none too clear - English → Magyar
that's too bad! - English → Magyar
a shade too blue - English → Magyar
too many by half - English → Magyar
too hot to drink - English → Magyar
don't be too sure! - English → Magyar
too good for words - English → Magyar
too clever by half - English → Magyar
and about time too! - English → Magyar
it is too charming! - English → Magyar
and a good job too! - English → Magyar
too good to be true - English → Magyar
no muff is too tough - English → Magyar
that's going too far - English → Magyar
he was none too soon - English → Magyar
have a card too many - English → Magyar
it is really too bad! - English → Magyar
that is going too far - English → Magyar
too killing for words - English → Magyar
too big for his boots - English → Magyar
this goes for you too - English → Magyar
good deal too zealous - English → Magyar
never too late to mend - English → Magyar
to be too sharp for sy - English → Magyar
to be too smart for sy - English → Magyar
to fly at too high game - English → Magyar
to carry things too far - English → Magyar
to carry a joke too far - English → Magyar
too consumptive of time - English → Magyar
to know sy all too well - English → Magyar
to be too tired to stand - English → Magyar
to be too tired to do sg - English → Magyar
to be too silly for words - English → Magyar
to make it too hot for sy - English → Magyar
to play the ball too high - English → Magyar
have had a glass too many - English → Magyar
he was one too many for me - English → Magyar
to be too exacting with sy - English → Magyar
it is never too late to mend - English → Magyar
visible to the naked eye too - English → Magyar
to train an athlete too fine - English → Magyar
to be only too glad to do sg - English → Magyar
to be not an instant too soon - English → Magyar
to make things too hot for sy - English → Magyar
he didn't behave any too well - English → Magyar
to get too big for one's shoes - English → Magyar
too many cooks spoil the broth - English → Magyar
i don't feel too good about it - English → Magyar
to be too cock-sure to oneself - English → Magyar
to get too big for one's boots - English → Magyar
it cannot be too often asserted - English → Magyar
to be a day too late for the fair - English → Magyar
not to put too fine a point on it - English → Magyar
not to put too fine an edge upon it - English → Magyar
tenon that is too easy in its mortise - English → Magyar
i shall be only too pleased to help you - English → Magyar
it is only too easy to yield to temptation - English → Magyar
much - English → Magyar
much as - English → Magyar
as much - English → Magyar
so much - English → Magyar
how much - English → Magyar
this much - English → Magyar
not much! - English → Magyar
thus much - English → Magyar
how much? - English → Magyar
that much - English → Magyar
much less - English → Magyar
very much - English → Magyar
as much as - English → Magyar
much money - English → Magyar
so much as - English → Magyar
much-loved - English → Magyar
pretty much - English → Magyar
much called - English → Magyar
much better - English → Magyar
ever so much - English → Magyar
nothing much - English → Magyar
much-admired - English → Magyar
as much again - English → Magyar
much the best - English → Magyar
twice as much - English → Magyar
much the same - English → Magyar
much in demand - English → Magyar
much less than - English → Magyar
much to my mind - English → Magyar
so much so that - English → Magyar
very much alive - English → Magyar
how much is it? - English → Magyar
without much ado - English → Magyar
not much of a sg - English → Magyar
much the largest - English → Magyar
so much the more - English → Magyar
sold it for much - English → Magyar
i much regret it - English → Magyar
so much the less - English → Magyar
not good for much - English → Magyar
much greater than - English → Magyar
it's not much cop - English → Magyar
much to my regret - English → Magyar
ten times as much - English → Magyar
i thought as much - English → Magyar
as much as to say - English → Magyar
much of a muchness - English → Magyar
much as i like him - English → Magyar
without so much as - English → Magyar
i expected as much - English → Magyar
to make much of sg - English → Magyar
after much thought - English → Magyar
to make much of sy - English → Magyar
much to be desired - English → Magyar
half as much again - English → Magyar
so much the better - English → Magyar
not so much of it! - English → Magyar
to think much of sy - English → Magyar
much to my surprise - English → Magyar
thank you very much - English → Magyar
to think much of sg - English → Magyar
can only do so much - English → Magyar
ever so much better - English → Magyar
much as i like them - English → Magyar
not much to look at - English → Magyar
to be worth so much - English → Magyar
it's not up to much - English → Magyar
so much the more as - English → Magyar
much will have more - English → Magyar
to be not much in it - English → Magyar
much less could i go - English → Magyar
pretty much the same - English → Magyar
to be not up to much - English → Magyar
to be not worth much - English → Magyar
to take up much room - English → Magyar
how much is he worth? - English → Magyar
he doesn't so much as - English → Magyar
to pan out at so much - English → Magyar
to be much in evidence - English → Magyar
much ado about nothing - English → Magyar
to take so much a week - English → Magyar
this is much to my mind - English → Magyar
do you see much of him? - English → Magyar
much to my astonishment - English → Magyar
much he knows about it! - English → Magyar
to be much accounted of - English → Magyar
she was very much upset - English → Magyar
to be nothing much in it - English → Magyar
admission so much a head - English → Magyar
without much further ado - English → Magyar
much cry and little wool - English → Magyar
there is not much in him - English → Magyar
much good may it do you! - English → Magyar
to be much to one's mind - English → Magyar
thus much is certain that - English → Magyar
i am not much of a dancer - English → Magyar
much to the delight of sy - English → Magyar
how much does it come to? - English → Magyar
to be very much on the map - English → Magyar
so much for his sincerity! - English → Magyar
how much are you good for? - English → Magyar
to make much account of sg - English → Magyar
admission so much per head - English → Magyar
it is as much as he can do - English → Magyar
that's so much to the good - English → Magyar
they are much the same age - English → Magyar
to leave much to be desired - English → Magyar
that is so much to the good - English → Magyar
how much do you get a week? - English → Magyar
to be not much of a scholar - English → Magyar
there is much to be said for - English → Magyar
i haven't so much as my fare - English → Magyar
have much to be thankful for - English → Magyar
it is as much as saying that - English → Magyar
he was given much attendance - English → Magyar
his word doesn't go for much - English → Magyar
how much less will you take? - English → Magyar
that much i will say for them - English → Magyar
cards are not much in my line - English → Magyar
to eat as much as one can hold - English → Magyar
young man very much on the spot - English → Magyar
it is as much my fault as yours - English → Magyar
i can't say much for her english - English → Magyar
i'm not much of a one for sweets - English → Magyar
have much difficulty in doing sg - English → Magyar
it is pretty much the same thing - English → Magyar
does he hate you as much as that? - English → Magyar
to be very much in the public eye - English → Magyar
it may be productive of much good - English → Magyar
this detracts much from its beauty - English → Magyar
he would not so much as look at it - English → Magyar
we have not much garden to speak of - English → Magyar
to be not so much a writer as a scholar - English → Magyar
there is not much reading in today's paper - English → Magyar
he went away without so much as saying good-bye - English → Magyar
Nem találod azt, amit kerestél? Ellenőrizd a kifejezés pontosságát, vagy bontsd le a keresett kifejezést kissebb darabokra.
Az ablakba alul másold be az egész mondatot, ahol a kifejezést találtad, hogy másoknak könnyebb legyen megoldani a kifejezés jelentését:


A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com