címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s primárne celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné psychotropné látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky s miestnym účinkom najmä na kožu a sliznicu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protihubové - protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Metylxantíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Minerálne soli nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antiprotozoálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antineoplastické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné nesteroidné protizápalové lieky [NSAID] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Keratolytiká - keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lipotropné lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti hnačke - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Trombolytické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antityroidálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti spastickosti - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti prechladnutiu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lieky proti Parkinsonovej chorobe - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zubné lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oftalmologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antialergické a antiemetické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Otorinolaryngologické lieky a prípravky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitrombotické lieky [inhibítory agregácie trombocytov] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Barbituráty nezaradené inde - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunosupresívne látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Acidifikujúce a alkalizujúce látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov - vody a energie - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné estrogény a progestrogény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné parasympatolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Makrolidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Paraldehyd - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Digestíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxytociká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sukcinimidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Rifamycíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antitusiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Penicilíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Salicyláty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analeptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína BCG - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tetracyklíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Expektoranciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antireumatiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Aminoglykozidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iminostilbény - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antipruritiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Náhrady plazmy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzodiazepíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deoxybarbituráty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Oxazolidíndióny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zlúčeniny brómu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Mineralokortikoidy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Imunogamaglobulín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Miestne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti moru - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Kyselina valproová - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dávidlá - emetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti tetanu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty hydantoínu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Chloralové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti cholere - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty 4-aminofenolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Skupina chloramfenikolu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhalačné anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti virózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti diftérii - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Parenterálne anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti protozoám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Dráždivé preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Periférne vazodilatanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory karboanhydrázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory cholínesterázy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcíny proti ricketsiózam - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Benzotiadiazínové deriváty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Opiáty a podobné analgetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Blokátory kalciového kanála - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Znižovače chuti [anorektiká] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Deriváty kyseliny propiónovej - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Zmiešané bakteriálne vakcíny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické antimetabolity - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prirodzená krv a krvné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Anestetiká a terapeutické plyny - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Androgény a im blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Soľné a osmotické preháňadlá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antiepileptiká a antiparkinsoniká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tyroidálne hormóny a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti týfusu a paratýfusu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Prostriedky na odvykanie od alkoholu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antineoplastické prírodné produkty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Lokálne adstringenciá a detergenciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Farmaceutické excipienciá (vehikulá) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Psychostimulanciá ohrozujúce návykom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty histamínových H2 receptorov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Emolienciá - demulcenciá a protektanciá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva) - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Analgetiká - antipyretiká a protizápalové liečivá - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Antagonisty mineralokortikoidov [antagonisty aldosterónu] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Relaxanciá kostrových svalov [neuromuskulárne blokátory] - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Vitamín B12 - kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné psychotropné lieky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé účinky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Enzýmy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Vitamíny nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Antigonadotropíny - antiestrogény - antiandrogény nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití technických - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom - Slovenčina → Magyar
Iné mykózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné dorzopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové CHOROBY nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné črevné helmintózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové zoonózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antiarytmiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné antihypertenzíva nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kŕče nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Fakomatózy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy reči nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy plien nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy puberty nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Stuhnutie kĺbu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Neurogénne črevo nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby priedušiek nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby pier nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové zlyhanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Stukovatenie pečene nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Cysty v oblasti úst nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby medzipľúcia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Respiračné zlyhanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Biomechanické lézie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Deformácie vbočenia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Deformácie vybočenia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby podnebia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Retrovírusové infekcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Mnohopočetné vrodené chyby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené morfologické zmeny vlasov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Antireumatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Náhodné napichnutie a natrhnutie počas výkonu nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky komplikácií lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Zmiešané antiepileptiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Antiastmatiká nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Lokálne protihubové - protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída s celkovým (systémovým) začiatkom (Stillova) - Slovenčina → Magyar
Kontaminované liečivá alebo biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antineoplastické a imunosupresívne lieky - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Antityroidálne látky - Slovenčina → Magyar
Iné účinky nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Iné účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné účinky horúčavy a svetla - Slovenčina → Magyar
Iné účinky tlaku vzduchu a tlaku vody - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Iné nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom hluku - Slovenčina → Magyar
Poškodenie účinkom vibrácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Anafylaktický šok vyvolaný nepriaznivým účinkom správneho liečiva alebo - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom - Slovenčina → Magyar
Erytém pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aortitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Balanitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Uretritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46†) - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby matky - ktoré sa môžu zatriediť inde - - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antidepresíva - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné estrogény a progesteróny - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antagonisty antikoagulancií - vitamín K a iné koagulanciá - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Iné látky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné včasné kožné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove - Slovenčina → Magyar
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Iné časti maternice - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy - tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové respiračné ochorenia nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Rizikové faktory v osobnej anamnéze nezatriedené - Slovenčina → Magyar
vyvolávajúce činitele - Slovenčina → Magyar
biologické vedy - Slovenčina → Magyar
biologické vědy - Čeština → Magyar
biologické faktory - Čeština → Magyar
biologické faktory - Slovenčina → Magyar
Účinky hladu - Slovenčina → Magyar
Účinky smädu - Slovenčina → Magyar
Účinky vibrácie - Slovenčina → Magyar
vedlejší účinky - Čeština → Magyar
nežiadúce účinky - Slovenčina → Magyar
Účinky tepla a svetla - Slovenčina → Magyar
Účinky elektrického prúdu - Slovenčina → Magyar
nežiadúce účinky fajčenia - Slovenčina → Magyar
Účinky tlaku vzduchu a tlaku vody - Slovenčina → Magyar
Účinky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Účinky kvapalín pod vysokým tlakom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené účinky žiarenia - Slovenčina → Magyar
Účinky iných nedostatkov (deprivácií) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
použití - Čeština → Magyar
alergia na lieky - Slovenčina → Magyar
lieky proti bolesti - Slovenčina → Magyar
srdcovocienve lieky - Slovenčina → Magyar
protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
antiepileptické lieky - Slovenčina → Magyar
kardiovaskulárne lieky - Slovenčina → Magyar
chemoterapeutické lieky - Slovenčina → Magyar
lieky na vysoký krvný tlak - Slovenčina → Magyar
nie sú známe alergie na lieky - Slovenčina → Magyar
nesteroidové protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
Osobná anamnéza alergie na liečivá - lieky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Slovenčina → Magyar
Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Dentálne lieky na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
inde - Slovenčina → Magyar
inde loci - Lat/Gr/Med → hozzászólás
inde loci - Lat/Gr/Med → Magyar
Šok nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Opuch nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Inde nezatriedený stres - Slovenčina → Magyar
Bolesť nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Nanizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Lymfedém nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Gangréna nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Megakólon nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Leukoderma nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Lipomatóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Fasciitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Psychoterapia nezaradená inde - Slovenčina → Magyar
Hluchonemota nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hemoperikard nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Sacroilitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pylorospazmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Lipodystrofia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Splenomegália nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Monoartritída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná burzitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zrútený stavec nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Hermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Infekcia po výkone nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Toxická nefropatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Únavová zlomenina nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zápalová myopatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Chronický vred kože nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká struma nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Necrobiosis lipoidica nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pľúcna eozinofília nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Patologická fraktúra nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Rozpad operačnej rany nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Vred dolnej končatiny nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Pohrudnicový výpotok nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Chronická hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Syndróm slepej slučky nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Hereditárna nefropatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Horúčka počas pôrodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Konflikt sociálnej roly nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Mitochondriová myopatia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Pooperačná malabsorpcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hypotalamická dysfunkcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká dysplázia vulvy nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálny zápal pľúc nezAtriedený inde - Slovenčina → Magyar
Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná zdĺhavá hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Granulomatózna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Postlaminektomický syndróm nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Poúrazová ranová infekcia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Sekundárna hyperparatyreóza nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká pošvová dysplázia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá aktívna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Ektopická sekrécia hormónov nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Píšťala močového mechúra nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Mužský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Ženský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Ťažká cervikálna dysplázia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá lobulárna hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Postinfekčná striktúra uretry nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hepatomegália so splenomegáliou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Coronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vaskulitída ohraničená na kožu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hypertrofia synoviálnej membrány nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá perzistujúca hepatitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Nedostatočná sociálna skúsenosť nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Psychická trauma v osobnej anamnéze nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Reflexný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Atonický neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Toxická choroba pečene s hepatitídou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Nestabilný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Iná parazitologicky potvrdená malária nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osoba očakávajúca prijatie do príslušného zariadenia inde - Slovenčina → Magyar
Patologická dislokácia a subluxácia kĺbu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde - Slovenčina → Magyar
Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive neklasifikovaný inde - Slovenčina → Magyar
Veľký chirurgický zákrok v osobnej anamnéze nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lokalizované inde - Slovenčina → Magyar
Escherichia coli [E. coli] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Prípravná starostlivosť pred následnou liečbou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Hydronefróza so zúženinou (striktúrou) močovodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Bacillus fragilis [B. fragilis] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Liečba prácou a pracovná (profesná) rehabilitácia nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Respiračný syncytiálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Haemophilus influenzae [H. influenzae] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Inhibítory monoaminooxidázy - Slovenčina → Magyar
Clostridium perfringens [C. perfringens] ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otrava hormónmi - ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Nešpecifikovaný psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Orálne kontraceptíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Tricyklické a tetracyklické antidepresíva - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Androgény a blízke anaboliká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde - Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Inzulín a orálne antidiabetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antikoagulanciá - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Hormóny štítnej žľazy a ich náhrady - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Glukokortikoidy a ich syntetické analógy - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Železo a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Antialergiká a antiemetiká - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde - Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
balastní látky - Čeština → Magyar
návykové látky - Čeština → Magyar
obsahujúci aromatické látky - Slovenčina → Magyar
Zistenie steroidnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
nesteroidové protizápalové látky - Slovenčina → Magyar
Zistenie psychotropnej látky v krvi - Slovenčina → Magyar
Krvné testy na alkohol a návykové látky - Slovenčina → Magyar
Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Nepodanie potrebného liečiva - lieku alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Nález nešpecifikovanej látky - ktorá sa normálne v krvi nenachodí - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé lúhy a lúhom podobné látky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave - Slovenčina → Magyar
Transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky - prípadne jej použitie - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod] - Slovenčina → Magyar
pri - Slovenčina → Magyar
při - Čeština → Magyar
zdravie pri práci - Slovenčina → Magyar
Bolesť pri močení - Slovenčina → Magyar
bolesti pri močení - Slovenčina → Magyar
bolest při močení - Čeština → Magyar
Eklampsia pri pôrode - Slovenčina → Magyar
poranenie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
ťažkosti pri močení - Slovenčina → Magyar
Gummy a vredy pri yawse - Slovenčina → Magyar
pri príchode bol mŕtvy - Slovenčina → Magyar
Hyperkeratóza pri yawse - Slovenčina → Magyar
zvracení při graviditě - Čeština → Magyar
Včasné lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Neskoré lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Primárne lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Zmiešané lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
ťažkosti pri prehltávaniu - Slovenčina → Magyar
Poranenie hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo pri abúze tabaku - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri alkoholizme - Slovenčina → Magyar
Intermediárne lézie pri pinte - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie pri odvodoch brancov - Slovenčina → Magyar
Bolesť v hrudníku pri dýchaní - Slovenčina → Magyar
Srdcová choroba pri kyfoskolióze - Slovenčina → Magyar
Artritída pri ružienke (B06.8†) - Slovenčina → Magyar
Cievne choroby mozgu pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Kostné a kĺbové lézie pri yawse - Slovenčina → Magyar
Poranenie kývača hlavy pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poinfekčná artropatia pri syfilise - Slovenčina → Magyar
Predávkovanie žiarenia pri terapii - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri endokrinných chorobách - Slovenčina → Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri sarkoidóze (D86.8†) - Slovenčina → Magyar
Pohrudnicový výpotok pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri amyloidóze (E85.-†) - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze drog - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Zlomenina kľúčnej kosti pri pôrode - Slovenčina → Magyar
lem na dásních při otravě vizmutem - Čeština → Magyar
Artritída pri mykózach (B35 - B49†) - Slovenčina → Magyar
Choroby bielka a rohovky pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri drogovej závislosti - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri - Slovenčina → Magyar
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†) - Slovenčina → Magyar
Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Rehabilitácia pri srdcových chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode balóna - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo - Slovenčina → Magyar
Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri - Slovenčina → Magyar
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze prvého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Choroby mužských pohlavných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze tretieho stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Systémové choroby spojivového tkaniva pri - Slovenčina → Magyar
Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†) - Slovenčina → Magyar
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze druhého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†) - Slovenčina → Magyar
Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2†) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse - Slovenčina → Magyar
Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-†) - Slovenčina → Magyar
Choroby tepien - tepničiek a vlásočníc pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Trhlina hrádze štvrtého stupňa pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby - Slovenčina → Magyar
Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5†) - Slovenčina → Magyar
Zničenie lietadla pri vojnových operáciách - Slovenčina → Magyar
Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí - Slovenčina → Magyar
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3†) - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Slovenčina → Magyar
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močových cestách pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych - Slovenčina → Magyar
Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode - Slovenčina → Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní - Slovenčina → Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii - Slovenčina → Magyar
Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu - Slovenčina → Magyar
Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0†) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky - Slovenčina → Magyar
Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí - podvrtnutí - Slovenčina → Magyar
Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na potravu - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice - Slovenčina → Magyar
Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní - Slovenčina → Magyar
Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 - E64†) - Slovenčina → Magyar
Utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu - Slovenčina → Magyar
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky spontánne - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Choroby pečene v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Nekróza podkožného tuku zavinená poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní - Slovenčina → Magyar
Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Močový kameň pri schiostosomóze [bilharzióze] (B65.-†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu - Slovenčina → Magyar
Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke (I00†) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky cisárskym rezom - Slovenčina → Magyar
Neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tamponovaní - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným n emotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nem otorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†) - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Slovenčina → Magyar
Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†) - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti živým plodom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách - Slovenčina → Magyar
Subluxácia (lonovej) spony v ťarchavosti - pri pôrode a v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových - Slovenčina → Magyar
Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neurčenej okolnosti - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého - mikroľahkého alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom - Slovenčina → Magyar
Nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku - Slovenčina → Magyar
Neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Neprispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo - Slovenčina → Magyar
Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii) - Slovenčina → Magyar
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozi dlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34†) - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo koľajovom vozidle pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v trojkolesovom motorovom vozidle pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Demencia pri Alzheimerovej chorobe - atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčového systému - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným autom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†) - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 - E14† so spoločnou štvrtou - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] trojkolesového motorového vozidla pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom - dodávkovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým - Slovenčina → Magyar
Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti - všetky kliešťami a vákuumextraktorom - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri viacplodovej ťarchavosti s nepravidelným naliehaním - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vo zidlom - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným - dodávkovým a lebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným - - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkoles ovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky nepriaznivých účinkov liečiv - liekov a biologických látok pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Vaginitída - vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvierať om pri dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným - dodávkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným - dodá vkovým alebo nákladným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým - alebo trojkolesovým motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Pád pri korčuľovaní - lyžovaní - korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - Slovenčina → Magyar
iné - Slovenčina → Magyar
Iné akné - Slovenčina → Magyar
Iné anémie - Slovenčina → Magyar
Iné artrózy - Slovenčina → Magyar
Iné vydutiny - Slovenčina → Magyar
Iné myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné delírium - Slovenčina → Magyar
Iné artritídy - Slovenčina → Magyar
Iné formy moru - Slovenčina → Magyar
Iné burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné filariózy - Slovenčina → Magyar
Iné šigelózy - Slovenčina → Magyar
Iné talasémie - Slovenčina → Magyar
Iné riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy lepry - Slovenčina → Magyar
Iné zygomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné gastritídy - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie - Slovenčina → Magyar
Iné septikémie - Slovenčina → Magyar
Iné halucinácie - Slovenčina → Magyar
Iné hypotyreózy - Slovenčina → Magyar
Iné dermatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné lézie pleca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné formy antraxu - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné peritonitídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy yawsu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby svalu - Slovenčina → Magyar
Iné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bielka - Slovenčina → Magyar
Iné dermatofytózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné schistosomózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Iné kardiomyopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia srdca - Slovenčina → Magyar
Iné mykobakteriózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné endoftalmitídy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby týmusu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sleziny - Slovenčina → Magyar
Iné formy skoliózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnice - Slovenčina → Magyar
Iné zákaly sklovca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné konjunktivitídy - Slovenčina → Magyar
Iné srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné formy tularémie - Slovenčina → Magyar
Iné hemoglobinopatie - Slovenčina → Magyar
Iné znetvorenie ucha - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné sarkómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné zapchatie čreva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kapilár - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hlasiviek - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné formy nokardiózy - Slovenčina → Magyar
Iné manické epizódy - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na sérum - Slovenčina → Magyar
Iné choroby hypofýzy - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske výkony - Slovenčina → Magyar
Iné čeľustné cysty - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné apnoe novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné odchýlky stolice - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Iné formy listeriózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy eryzipeloidu - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pohrudnice - Slovenčina → Magyar
Iné formy aspergilózy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týrania - Slovenčina → Magyar
Iné formy bartonelózy - Slovenčina → Magyar
Iné methemoglobinémie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné brušné prietrže - Slovenčina → Magyar
Iné formy stomatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby úst - Slovenčina → Magyar
Iné erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné formy aktinomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné zdvojenie maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bulózne dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné zhrubnutia epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné Vincentove infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné biochemické lézie - Slovenčina → Magyar
Iné aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné formy kryptokokózy - Slovenčina → Magyar
Iné hereditárne ataxie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné formy blastomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy leptospirózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nosa - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné odlúpenie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné formy chromomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby osrdcovníka - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie salmonelami - Slovenčina → Magyar
Iné mukopolysacharidózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nadobličiek - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné celkové vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Iné škvrnité horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné branchiogénne chyby - Slovenčina → Magyar
Iné formy sporotrichózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aorty - Slovenčina → Magyar
Iné gonokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rebier - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hltana - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné depresívne psychózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hrtana - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné hyperfenylalaninémie - Slovenčina → Magyar
Iné reaktívne artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné delécie z autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné nedostatky vo výžive - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zápaly dutín - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly pošvy a vulvy - Slovenčina → Magyar
Iné krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nechtov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové enteritídy - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slznej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby bránice - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia (infestácie) - Slovenčina → Magyar
Iné deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné sideroblastové anémie - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové meningitídy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy histiocytózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné meningokokové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie oka a očnice - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie ankylostómami - Slovenčina → Magyar
Iné jazvy a zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dúhovky - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné chorioretinálne zápaly - Slovenčina → Magyar
Iné nutričné málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myopatie - Slovenčina → Magyar
Iné kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné usmernenie antikoncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné dentofaciálne anomálie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné atrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné formy kokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné aktívne vedenie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné cievne oklúzie sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pľúcnice - Slovenčina → Magyar
Iné zmeny v slzných cestách - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zamorenia - Slovenčina → Magyar
Iné predčasne narodené deti - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné sexuologické poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné akantolytické dermatózy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované leukémie - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušky - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné enteropatické artropatie - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na ťažký stres - Slovenčina → Magyar
Iné choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia lebky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby periférnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaRodičom - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vaječníka - Slovenčina → Magyar
Iné zamorenia článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné formy hrudníkovej angíny - Slovenčina → Magyar
Iné choroby po mastoidektómii - Slovenčina → Magyar
Iné choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné ortopoxvírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné rekonštrukčná chirurgia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Iné centrálne zákaly rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Iné choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémovej sklerózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iné cystické choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku tiamínu - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie bedier - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné choroby viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iné nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Iné nádory v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby priedušnice - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Iné typy vrodeného hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované riketsiózy - Slovenčina → Magyar
Iné delécie časti chromozómu - Slovenčina → Magyar
Iné prekrývajúce sa syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tepien a tepničiek - Slovenčina → Magyar
Iné hypertrofické choroby kože - Slovenčina → Magyar
Iné včasné komplikácie úrazu - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku železa - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby rohovky - Slovenčina → Magyar
Iné benígne dysplázie prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné myelodysplastické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné cytomegalovírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné deformácie mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné formy parakokcidioidomykózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Hodgkinovej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné formy sekundárneho syfilisu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vlasových folikulov - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
osobné údaje/iné údaje o osobe - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby brušnej steny - Slovenčina → Magyar
Iné perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej perikarditídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné chronické zlyhanie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné kombinované imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené kŕče - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené burzopatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné varianty Turnerovho syndrómu - Slovenčina → Magyar
Iné protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality bielkovín plazmy - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné liečenie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné akútne vírusové hepatitídy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mozgových ciev - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické choroby šošovky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyvolané chlamýdiami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby penisu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Iné asistované metódy oplodnenia - Slovenčina → Magyar
Iné choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné negatívne zážitky v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné mastoiditídy a podobné zmeny - Slovenčina → Magyar
Iné infantilné mozgové ochrnutie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné (tendo) synovitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pleury - Slovenčina → Magyar
Iné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých žíl - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok kovov - Iné kovy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z enzýmových porúch - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mononeuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby - Slovenčina → Magyar
Purpura a iné hemoragické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné získané hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované polyneuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné choroby papily zrakového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné zápaly červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné choroby trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy zlého zaobchádzania - Slovenčina → Magyar
Iné cievne choroby spojovky a cysty - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne sluchové percepcie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby pery a ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne otravy potravinami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Iné črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby spojovky - Slovenčina → Magyar
Iné predčasné odlupovanie placenty - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby slzných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné autoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby konského chvosta - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné mononeuropatie hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné oklúzie stredovej tepny sietnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené valgózne deformity nohy - Slovenčina → Magyar
Iné rodené varózne deformácie nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby perikardu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné poranenie driekovej časti miechy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy s chovaním novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neudržanie moču - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné črevné infekcie Escherichia coli - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené zmeny kože - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neautoimunné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené srdcové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby veľkých artérií - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby nosa a prinosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby očnej gule - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované karcinómy pečene - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformity členka a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné deformácie palca (ov) (získané) - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku vitamínu B12 - Slovenčina → Magyar
Iné psoriatické artropatie (L40.5†) - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti pôrodnej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby obličkovej artérie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenníka a mieška - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie motolicami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ucha - Slovenčina → Magyar
Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†) - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné imunoproliferačné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné a refluxové uropatie - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované pôrodné poranenie - Slovenčina → Magyar
Iné dávenie komplikujúce ťarchavosť - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné dedičné a idiopatické neuropatie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné a nepresne určené poraneniA hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované povrchové mykózy - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné zápaly vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaÚradnými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne choroby - Slovenčina → Magyar
Jačmeň a iné hlboké zápaly mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových priehradok - Slovenčina → Magyar
Iné choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne maternicové a pošvové - Slovenčina → Magyar
Iné bežné variabilné imunodeficiencie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované baktériové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby blízke polyarteritis nodosa - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža pery - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované formy trasľavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kože - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby zadného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Iné alkoholy - Slovenčina → Magyar
Iné presne určené pľuzgierové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Iné demyelinizačné choroby CENTRÁLNEho - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby čreva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby predného segmentu oka - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké endokrinné - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené hemoragické stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované puerperálne infekcie - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby jazyka - úst a hltana - Slovenčina → Magyar
Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A - Slovenčina → Magyar
Iné deti ťažké na dĺžku ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža trupu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované salmonelové infekcie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby miechy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované formy pľúcneho srdca - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované krvácania novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované osteochondrodysplázie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby stredného ucha a hlávkového - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované paralytické syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené ohrozenia dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné renálne tubulointersticiálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné arenavírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné reumatické choroby aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované výživové nedostatky - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované spirochétové infekcie - Slovenčina → Magyar
Agenéza a iné redukčné defekty obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné formy systémového lupus erythematosus - Slovenčina → Magyar
Iné choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné okrajové perforácie bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vyšetrenia na administratívne účely - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky - Slovenčina → Magyar
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné prevažne sexuálne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby žalúdka - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty - Slovenčina → Magyar
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mechúra a močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie plochými červami (cestódami) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované chromozómové aberácie - Slovenčina → Magyar
Iné entezopatie dolnej končatiny okrem nohy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby sluchovej trubice - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny pošvy - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vnútorného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované reumatické choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy so školovaním a gramotnosťou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby bubníkovej blany - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné pesticídy - Slovenčina → Magyar
Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaZnámym alebo priateľom - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Iné získané deformácie svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné fyzické a duševné preťaženie z práce - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané komármi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie centrálneho nervovÉho - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné radiačné poškodenia kože a podkožného - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie plochými červami - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby maternice a krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným štýlom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus) - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok pesticídov - Iné insekticídy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tváre a krku - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné získané abnormality sluchových kostičiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb - Slovenčina → Magyar
Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Telo maternice - Slovenčina → Magyar
Iné vyvážené prestavby a štruktúrne markery - Slovenčina → Magyar
Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch - Slovenčina → Magyar
Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované protozoárne črevné choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - mužský - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chlopne pľúcnicového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné anomálie pohlavných chromozómov - ženský - Slovenčina → Magyar
Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia brucha - drieku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaBližšie neurčenou osobou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškode nie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie charakterizované léziami - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Krčok maternice - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so životným prostredím - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne produkty koncepcie - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby vajíčkovodu a širokého väzu - Slovenčina → Magyar
Iné viacnásobné poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené deformácie lebky - tváre a čeľuste - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín - Slovenčina → Magyar
Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované črevné obštrukcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby - Slovenčina → Magyar
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty dolnej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné baktériové infekcie na nešpecifikovanom mieste - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované stavy súvisiace s ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Iné kliešťami prenášané vírusové encefalitídy - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty hornej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné získané (čisté) aplázie červených krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové hemoragické horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov - Slovenčina → Magyar
Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Presahujúca lézia kože - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové ochorenia močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny vulvy a perinea - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné časti orofaryngu - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nezápalové zmeny krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti - Slovenčina → Magyar
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby podžalúdkovej žľazy a jej vývodu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené deformácie svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby - Slovenčina → Magyar
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy) - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody a blán - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Prvok dokladu (ak nie je možné použiť iné označenie) - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaInými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa - Slovenčina → Magyar
Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby hornej tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky v oblasti prsníka - Slovenčina → Magyar
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormality výchovy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Iné časti pankreasu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža mihalnice vrátane kútika - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komármi prenášané vírusové horúčky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby - Slovenčina → Magyar
Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované trizómie a parciálne trizómie autozómov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby periférnej cievnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža vlasatej časti hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Iné redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny (končatín) - Slovenčina → Magyar
Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Iné bližšie určené plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Maternica - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Iné časti krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky - Slovenčina → Magyar
Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Nešpecifikovaný zhubný nádor kože - Slovenčina → Magyar
Iné obštrukčné chyby uzáveru obličkovej panvičky a močovodu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby semenovodu - nadsemenníkov - semenných vačkov - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné opiáty - Slovenčina → Magyar
Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža dolnej končatiny vrátane bedra - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža hornej končatiny vrátane pleca - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Iné a nešpecifikované časti úst - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zmeny pohlavných chromozómov - mužský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Iné osteochondrodysplázie s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami - Slovenčina → Magyar
Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického - hematopoetického a - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové choroby komplikujúce ťarchavosť - pôrod a popôrodie - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania komplikujúce - Slovenčina → Magyar
Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné endokrinné - nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované anomálie pohlavných chromozómov - ženský fenotyp - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok leptavých látok - Iné leptavé organické zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Iné veľké slinné žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaManželom - manželkou alebo partnerom - partnerkou - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb zavinené známymi vonkajšími príčinami - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a - Slovenčina → Magyar
Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové močovopohlavné infekcie - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Iné celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných - Slovenčina → Magyar
Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Iné antiepileptiká - sedatíva a hypnotiká - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť - pôrod - Slovenčina → Magyar
Iné nezápalové zmeny vaječníka - vajíčkovodu a širokého väzu maternice - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok organických rozpúšťadiel - Iné organické rozpúšťadlá - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory miazgového - krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné formy invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné preháňadlá - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné syntetické analgetiká - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a slizníc - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované nádory lymfatického - hematopoetického a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Iné ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích - Slovenčina → Magyar
Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej - - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Iné časti dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Iné močové orgány - Slovenčina → Magyar
Otrava anestetikami a liečebnými plynmi - Iné a nešpecifikované celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Iné nepresne určené lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Iné časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné nádory lymfatického - krvotvorného a príbuzného tkaniva neurči tého alebo neznámeho - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované mocné analgetiká - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok halogénových derivátov - Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Iné mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká] - Slovenčina → Magyar
Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi] - Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény] - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu - Slovenčina → Magyar
Otrava antiepileptikami - sedatívami - hypnotikami a antiparkinsonikami - Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Keratolytiká - keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém - Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com